หน้าแรก >> สินค้าอุตสาหกรรม >> บรรจุภัณฑ์ >> SPACK
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

22/04/21
- [Bear] Bearish Engulfing : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะเป็นจุดสูงของกราฟ มีโอกาสย่อลง รอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง

07/04/21
- [Bull] Bullish Engulfing : รูปแบบนี้หากเกิดในขาลงเป็นจุดต่ำของกราฟ อาจมีโอกาสกลับตัวขึ้นได้ รอดูแท่งต่อไปปิดเหนือราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสขึ้น
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

13/05/2021 17:22
- ดูไม่ดี ยังไม่สดใส โอกาสลงต่อยังมี ควรระวังในการเข้าซื้อ
4
คาดการณ์โดย AI
ตลาดกำลังตัดสินใจว่าราคาจะไปทางไหน โดยวิ่งเกาะไปตามค่าเฉลี่ยราคา ยังไม่มีทิศทางแน่นอนว่าฝั่งซื้อหรือฝั่งขายจะมากกว่ากัน ยังไม่ทราบว่าราคามีความแข็งแกร่งพอที่จะไปต่อหรือไม่ สำหรับค่า RSI วันนี้คือ 41.64
MACD ของวันนี้คือ 0.096762 กราฟ MACD วันนี้ตัดลงต่ำกว่า Signal แสดงถึงการอ่อนตัวของราคา ราคาอาจย่อลงได้ ควรพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบด้วย คำเตือน กราฟ MACD ไม่สามารถบอกจุดซื้อขุดขายได้อย่างถูกต้องหากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
UBIS ⇩
Sideway
6.05,6.00,6.00,5.95,6.00,6.00,6.00,5.85,5.80,5.80,5.80,5.75,5.60,5.70,5.70,5.65,5.75,5.70,5.75,5.65,5.75,5.70,5.65,5.75,5.70,5.70,5.75,5.75,5.65,5.90,5.90,5.80,5.85,5.85,5.80,5.80,5.85,5.75,5.80,5.95,6.10,6.30,7.05,7.30,6.95,6.50,6.70,6.50,6.45,6.40,6.55,6.60,6.55,6.40,6.50,6.50,6.45,6.85,6.75,6.40
SFLEX
Sideway
5.85,5.85,5.85,5.75,5.80,5.75,6.00,6.00,5.75,5.80,5.75,5.85,5.70,5.65,5.45,5.50,5.50,5.50,5.40,5.45,5.55,5.60,5.65,5.65,5.60,5.65,5.70,5.75,5.75,5.80,5.75,5.70,5.70,5.75,5.70,5.75,5.75,5.70,5.70,5.95,5.90,6.25,6.10,6.20,6.15,6.15,5.95,5.95,6.10,6.10,6.15,6.05,6.25,6.65,6.60,6.65,6.45,6.10,6.00,6.00
TPA ⇩
Sideway
5.70,5.65,5.75,5.65,5.70,5.75,5.70,6.15,6.05,6.10,6.35,6.30,6.30,6.35,6.25,6.35,6.30,6.35,6.35,6.30,6.35,6.30,6.40,6.40,6.65,6.60,6.65,6.70,6.75,6.75,6.80,6.80,6.85,6.90,6.85,7.05,7.00,7.05,7.00,7.00,7.00,6.95,7.00,7.10,7.05,7.10,7.05,7.10,7.10,7.15,7.20,7.40,7.45,6.80,6.65,6.95,7.10,6.85,7.00,6.85
GJS ⇩
ซึมขึ้น
0.21,0.21,0.21,0.20,0.20,0.20,0.20,0.20,0.19,0.19,0.19,0.20,0.20,0.19,0.20,0.19,0.19,0.19,0.20,0.20,0.19,0.20,0.20,0.20,0.20,0.19,0.20,0.20,0.20,0.25,0.23,0.22,0.24,0.24,0.24,0.25,0.25,0.25,0.25,0.25,0.24,0.24,0.24,0.25,0.25,0.31,0.36,0.40,0.49,0.49,0.49,0.48,0.48,0.47,0.46,0.48,0.47,0.47,0.46,0.43
ADB ⇩
ซึมขึ้น
1.06,1.10,1.10,1.23,1.19,1.23,1.22,1.22,1.18,1.53,1.72,1.52,1.42,1.75,1.65,1.69,1.67,1.67,1.66,1.69,1.70,1.68,1.67,1.67,1.68,1.82,1.84,1.94,1.97,1.98,2.00,1.90,1.91,1.95,1.94,1.93,1.95,1.90,2.12,1.97,1.98,2.00,1.96,2.02,2.02,2.12,2.04,2.06,2.08,1.98,2.02,1.99,2.00,2.20,2.16,2.20,2.28,2.26,2.26,2.16
SLP ⇩
Sideway
0.58,0.58,0.65,0.63,0.62,0.62,0.62,0.60,0.57,0.59,0.56,0.55,0.56,0.55,0.56,0.57,0.61,0.60,0.59,0.60,0.60,0.60,0.61,0.63,0.65,0.67,0.64,0.66,0.65,0.67,0.67,0.64,0.66,0.72,0.70,0.73,0.73,0.71,0.70,0.70,0.71,0.70,0.70,0.71,0.70,0.70,0.70,0.70,0.79,0.78,0.80,0.82,0.82,0.80,0.82,0.80,0.80,0.79,0.77,0.72
TMI ⇩
Sideway
0.80,0.80,0.80,0.80,0.79,0.82,0.82,0.83,0.82,0.82,1.06,0.90,0.94,0.95,0.94,0.95,1.23,1.21,1.22,1.25,1.20,1.23,1.25,1.23,1.25,1.24,1.26,1.24,1.24,1.25,1.25,1.27,1.27,1.27,1.28,1.28,1.26,1.24,1.14,1.18,1.17,1.14,1.10,1.15,1.20,1.19,1.16,1.16,1.19,1.15,1.16,1.18,1.19,1.16,1.25,1.22,1.23,1.24,1.36,1.25
TMW ⇩
ซึมขึ้น
35.75,36.00,36.50,33.25,33.50,33.50,33.50,33.50,33.50,32.25,33.00,33.00,33.25,33.25,33.50,33.75,34.00,34.00,33.75,33.75,33.75,34.00,34.00,34.25,34.25,35.25,35.50,35.75,35.75,35.75,35.75,36.00,36.25,36.50,36.50,36.50,36.50,36.25,35.75,36.25,36.00,35.75,35.50,36.00,36.25,35.75,35.75,35.75,36.00,35.75,36.00,36.25,36.00,35.75,36.25,37.25,38.00,37.50,37.50,36.75
MCS ⇩
Sideway
15.10,15.00,14.80,14.70,14.60,15.00,14.80,14.80,14.50,14.50,14.50,14.60,14.50,14.50,15.00,14.80,14.80,14.70,14.80,14.70,14.70,14.70,14.00,13.70,14.00,14.00,14.10,14.00,13.90,13.90,14.00,13.90,14.00,13.90,14.00,13.90,13.90,14.10,13.90,13.80,13.80,13.30,13.40,13.80,13.70,14.00,14.20,13.90,14.50,14.00,14.20,14.20,14.30,14.50,14.40,14.50,14.70,14.40,14.30,14.00
TCJ ⇩
ซึมขึ้น
3.20,3.24,3.28,3.64,4.02,4.02,4.00,3.90,3.78,3.70,3.70,3.74,3.58,3.60,3.62,3.54,3.76,3.62,3.70,4.00,4.20,4.18,4.16,4.14,4.24,4.24,4.26,4.30,4.38,4.46,4.60,4.54,4.70,4.64,4.56,4.56,4.56,4.62,4.56,4.50,4.50,4.40,4.44,4.50,4.76,4.88,5.05,5.00,5.15,5.00,5.10,5.70,5.70,5.95,5.75,5.50,5.70,5.65,5.65,5.50
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!