หน้าแรก >> เทคโนโลยี >> เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร >> SVOA
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

10/05/21
- [Bear] Bearish Harami : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะมีโอกาสย่อลงหรือพักฐาน รารอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง

05/05/21
- [Bear] Bearish Harami : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะมีโอกาสย่อลงหรือพักฐาน รารอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

13/05/2021 17:58
- ชลอตัว ดูเหมือนจะหมดแรงขึ้นต่อ อาจพักฐานหรือย่อลงได้
4
คาดการณ์โดย AI
ฝั่งซื้อยังเป็นฝ่ายคุมตลาด ค่า RSI วันนี้คือ 65.31 ทิศทางยังอยู่ในระดับบน หรือพูดง่ายๆว่าคนส่วนใหญ่ยังมีหุ้นอยู่ในมือ ทั้งนี้ทั้งนั้นควรพิจารณากราฟอื่นๆประกอบการพิจารณา ควรดูว่าทิศทางราคาเป็นอย่างไรก่อนการตัดสินใจ
MACD ของวันนี้คือ 0.243639 กราฟตัดขึ้นแสดงถึงมุมมองเชิงบวกของราคา ซึ่งหมายถึงมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาได้ แต่ต้องพิจารณากราฟอื่นๆและทิศทางแนวโน้มของราคาด้วย คำเตือน หากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway กราฟ MACD จะไม่สามารถบอกทิศทางได้อย่างถูกต้อง
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
JR ⇩
ลง
8.75,8.90,8.90,8.85,8.75,8.55,8.45,8.25,8.20,8.05,8.00,7.85,7.85,8.10,8.00,8.00,8.25,8.40,8.45,8.40,8.35,8.50,8.60,8.80,8.70,8.65,8.60,8.50,8.65,8.60,8.40,8.40,8.55,8.40,8.30,8.45,8.35,8.20,8.20,8.25,8.15,8.05,8.10,8.25,8.30,8.35,8.15,8.10,8.05,8.15,8.30,8.30,8.30,8.10,8.20,8.25,8.30,8.25,8.15,7.80
SVI ⇩
ลง
4.88,4.76,4.86,4.92,5.05,4.96,4.88,4.84,4.78,4.74,4.60,4.66,4.60,4.72,4.82,4.74,4.74,4.66,4.64,4.80,4.86,4.78,4.76,4.84,4.92,4.86,4.86,4.80,4.78,4.86,4.84,5.40,5.40,5.20,5.15,5.05,5.00,4.90,5.10,5.15,5.00,4.92,5.05,5.10,4.96,4.98,4.96,4.98,4.98,4.98,5.05,5.10,5.05,4.96,4.92,4.98,4.94,4.86,4.88,4.74
DELTA ⇩
ซึมขึ้น
412.00,424.00,408.00,482.00,440.00,450.00,426.00,424.00,400.00,412.00,395.00,400.00,379.00,360.00,406.00,371.00,372.00,340.00,343.00,342.00,370.00,344.00,345.00,331.00,321.00,320.00,314.00,303.00,290.00,310.00,289.00,290.00,288.00,299.00,290.00,324.00,353.00,379.00,362.00,378.00,375.00,367.00,372.00,399.00,385.00,385.00,381.00,380.00,387.00,381.00,378.00,379.00,354.00,315.00,367.00,402.00,456.00,464.00,558.00,484.00
INTUCH
Sideway
55.75,56.75,57.00,57.00,57.25,57.50,57.50,57.75,56.00,55.75,55.25,55.75,55.75,54.50,55.50,55.25,55.00,55.00,55.25,56.25,55.75,55.75,55.75,55.75,56.25,56.25,56.25,56.25,56.50,56.75,57.25,57.00,57.50,58.00,58.00,58.50,57.50,57.50,57.25,57.50,57.50,57.00,58.50,63.00,63.50,64.00,63.75,64.00,64.25,64.00,64.00,64.00,63.75,63.50,64.00,64.00,64.00,64.00,64.00,64.00
COMAN ⇩
ซึมลง
2.90,2.78,2.86,2.80,2.74,2.68,2.68,2.68,2.66,2.70,2.62,2.60,2.58,2.70,2.78,2.86,2.76,2.92,2.82,2.86,2.86,2.84,2.74,2.78,2.80,2.78,2.78,2.84,3.06,3.04,3.00,3.08,3.18,3.20,3.28,3.30,3.40,3.52,3.56,3.44,3.34,3.22,3.22,3.38,3.42,3.46,3.46,3.46,3.46,3.42,3.34,3.30,3.34,3.28,3.14,3.26,3.18,3.04,3.18,3.10
IRCP ⇩
ลง
1.47,1.46,1.43,1.42,1.39,1.41,1.41,1.41,1.41,1.39,1.35,1.35,1.30,1.38,1.35,1.35,1.37,1.38,1.37,1.41,1.83,2.02,1.89,1.80,2.06,1.99,1.95,1.92,2.02,1.99,1.98,1.96,1.88,1.91,1.91,2.00,2.10,2.10,1.99,1.93,1.94,1.89,1.85,1.94,1.92,1.89,1.90,1.87,1.85,1.80,1.80,1.81,1.79,1.74,1.72,1.73,1.73,1.94,1.94,1.82
PLANET ⇩
ลง
1.21,1.23,1.23,1.28,1.34,1.31,1.30,1.28,1.30,1.26,1.24,1.23,1.23,1.24,1.27,1.27,1.30,1.33,1.36,1.76,1.83,1.77,1.73,1.76,1.95,2.02,2.62,3.10,2.88,2.90,2.80,2.82,2.82,2.80,2.80,2.78,2.70,2.68,2.64,2.86,2.96,2.92,2.92,2.90,2.86,2.76,2.74,2.72,2.70,2.72,2.74,2.82,2.78,2.74,2.52,2.22,2.40,2.26,2.52,2.34
SYMC ⇩
Sideway
6.10,5.90,6.00,6.05,6.00,6.05,6.05,5.95,6.00,6.05,5.90,5.90,5.85,5.85,5.85,5.85,5.55,5.55,5.30,5.50,5.40,5.45,5.50,5.55,5.55,5.40,5.40,6.05,6.05,6.10,6.10,6.15,6.15,6.15,6.00,5.85,5.70,5.75,5.60,5.65,5.75,5.60,5.60,5.65,5.80,5.90,5.85,5.70,5.70,5.55,5.65,5.90,5.90,5.90,6.20,6.35,6.35,6.20,6.10,5.95
SIMAT ⇩
ลง
4.14,4.26,4.56,4.78,4.70,4.68,4.72,4.72,4.62,4.64,4.82,4.78,5.00,5.00,4.98,4.98,5.65,5.65,5.65,5.75,5.85,6.10,6.25,6.15,6.00,6.05,6.05,6.00,5.80,6.00,5.95,6.00,6.00,6.20,6.20,5.95,6.40,6.20,6.40,6.35,6.10,5.85,5.90,5.85,5.75,6.00,6.00,5.80,5.75,5.75,5.85,5.85,5.75,5.70,5.85,5.50,5.20,5.20,5.10,5.00
MSC ⇩
Sideway
6.65,6.70,6.70,6.65,6.70,6.70,6.75,6.70,6.70,6.35,6.25,6.15,6.15,6.15,6.20,6.40,6.35,6.40,6.40,6.45,6.20,6.05,6.05,6.05,6.05,6.05,6.05,6.15,6.25,6.15,6.15,6.20,6.10,6.10,6.00,6.15,6.20,6.20,6.00,6.00,6.00,6.00,6.00,6.00,6.10,6.10,6.10,6.00,6.10,6.00,6.10,6.15,6.25,6.35,6.55,6.50,6.50,6.20,6.10,5.90
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!