หน้าแรก >> สินค้าอุตสาหกรรม >> บรรจุภัณฑ์ >> TMD
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

02/08/21
- [Bull] Bullish Engulfing : รูปแบบนี้หากเกิดในขาลงเป็นจุดต่ำของกราฟ อาจมีโอกาสกลับตัวขึ้นได้ รอดูแท่งต่อไปปิดเหนือราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสขึ้น

16/07/21
- [Bear] Bearish Engulfing : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะเป็นจุดสูงของกราฟ มีโอกาสย่อลง รอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

02/08/2021 17:24
- ดูไม่ดี ยังไม่สดใส โอกาสลงต่อยังมี ควรระวังในการเข้าซื้อ
4
คาดการณ์โดย AI
ตลาดกำลังตัดสินใจว่าราคาจะไปทางไหน โดยวิ่งเกาะไปตามค่าเฉลี่ยราคา ยังไม่มีทิศทางแน่นอนว่าฝั่งซื้อหรือฝั่งขายจะมากกว่ากัน ยังไม่ทราบว่าราคามีความแข็งแกร่งพอที่จะไปต่อหรือไม่ สำหรับค่า RSI วันนี้คือ 52.86
MACD ของวันนี้คือ 0.048181 กราฟตัดขึ้นแสดงถึงมุมมองเชิงบวกของราคา ซึ่งหมายถึงมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาได้ แต่ต้องพิจารณากราฟอื่นๆและทิศทางแนวโน้มของราคาด้วย คำเตือน หากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway กราฟ MACD จะไม่สามารถบอกทิศทางได้อย่างถูกต้อง
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
PATO ⇩
Sideway
10.40,10.40,10.70,11.50,11.20,11.20,10.90,11.00,11.00,11.10,11.40,11.30,11.30,11.20,11.40,11.40,11.40,11.40,11.40,11.50,11.40,11.50,11.40,11.50,11.40,11.50,11.40,11.20,11.30,11.40,11.30,11.40,11.30,11.30,11.10,11.20,11.20,11.20,11.20,11.30,11.20,11.30,11.20,11.40,10.60,11.20,11.10,11.20,11.20,11.20,11.20,11.10,11.10,11.00,11.00,11.00,11.20,11.20,11.10,11.00
AJ ⇧
ซึมลง
27.25,27.25,26.50,26.75,24.70,24.90,24.00,24.90,22.70,23.40,22.80,20.70,20.60,20.40,20.50,19.90,19.70,19.30,19.80,20.40,19.80,19.60,19.50,20.40,19.80,19.80,19.90,19.60,19.80,20.10,20.10,22.10,21.50,20.80,21.40,20.80,21.10,21.30,21.10,20.50,20.10,20.10,20.30,19.80,19.40,19.10,19.20,19.80,19.60,19.70,19.90,19.50,19.20,19.10,19.30,19.20,19.60,19.30,19.10,19.20
TMC
Sideway
1.11,1.09,1.12,1.11,1.10,1.15,1.18,1.15,1.12,1.12,1.10,0.78,1.01,1.03,1.01,1.00,1.00,1.00,1.01,1.02,1.05,1.05,1.04,1.04,1.02,1.05,1.02,1.01,1.00,1.01,1.00,1.02,1.00,1.00,0.99,1.04,1.05,1.06,1.02,1.02,0.98,0.99,1.13,1.10,1.02,0.98,1.00,1.03,1.01,1.02,1.03,1.02,1.02,0.99,1.01,1.01,1.01,1.01,0.98,0.98
EASON ⇧
Sideway
1.41,1.55,1.50,1.55,1.53,1.55,1.49,1.49,1.42,1.44,1.42,1.42,1.41,1.48,1.50,1.60,1.64,1.67,1.72,1.83,1.83,1.97,1.88,1.85,1.92,1.93,1.91,1.90,1.90,1.89,1.89,1.85,1.89,1.89,1.85,1.85,1.94,1.87,1.88,1.86,1.85,1.93,1.88,1.86,1.77,1.80,1.89,2.00,1.97,1.93,1.94,1.88,1.89,1.84,1.85,1.85,1.85,1.88,1.82,1.89
INOX ⇧
ซึมลง
1.33,1.34,1.43,1.53,1.53,1.51,1.45,1.43,1.20,1.19,1.24,1.20,1.17,1.12,1.15,1.12,1.16,1.17,1.16,1.16,1.16,1.18,1.16,1.15,1.14,1.13,1.12,1.12,1.12,1.10,1.08,1.06,1.07,1.06,1.09,1.18,1.27,1.30,1.26,1.25,1.20,1.21,1.25,1.19,1.14,1.12,1.16,1.17,1.24,1.28,1.28,1.22,1.18,1.20,1.19,1.24,1.22,1.19,1.15,1.16
NDR ⇧
Sideway
2.84,2.90,2.96,3.02,3.00,2.76,2.74,2.86,2.84,3.20,3.14,3.00,2.88,2.72,3.04,3.04,3.02,3.02,3.08,3.04,3.10,3.12,3.16,3.10,3.06,3.10,3.26,3.08,3.10,3.04,3.04,2.94,3.00,2.98,2.94,2.84,2.86,2.92,3.10,3.06,2.96,2.94,3.08,3.06,2.88,2.88,2.92,3.02,3.18,3.10,3.28,3.52,3.38,3.50,3.48,3.34,3.32,3.26,3.04,3.06
UP
Sideway
14.90,14.90,19.00,18.10,16.20,16.20,16.00,16.50,16.50,16.10,16.10,17.20,16.50,16.60,16.60,16.70,16.70,16.70,17.30,17.10,17.20,17.70,17.90,18.10,18.90,23.40,23.90,26.25,25.25,24.40,23.90,24.60,25.25,24.00,24.00,22.70,22.00,26.00,24.90,24.10,24.00,24.00,24.20,23.60,23.40,23.00,23.00,23.90,23.00,23.00,23.40,22.90,22.90,22.40,22.40,22.80,22.40,22.40,22.40,22.40
TMT ⇩
Sideway
12.40,12.50,12.70,13.20,12.70,13.00,12.80,12.60,11.40,11.80,11.70,11.20,11.20,11.10,11.10,11.20,11.50,11.50,11.60,11.50,11.80,11.50,11.50,11.60,11.30,11.10,11.20,10.90,11.00,10.80,10.90,10.30,10.10,10.00,10.20,10.20,10.20,10.70,10.50,10.50,10.30,10.10,10.20,10.00,9.85,9.95,9.95,10.10,10.10,10.40,10.30,10.10,9.95,10.00,10.00,10.40,10.30,10.10,10.20,10.10
THE ⇧
Sideway
3.08,3.14,3.28,3.26,3.20,3.20,3.16,3.14,3.16,3.04,3.14,3.08,3.14,3.16,3.24,3.14,3.08,3.12,3.18,3.16,3.12,3.10,3.08,3.06,3.12,3.10,3.06,3.06,3.06,2.98,2.80,2.86,2.82,2.78,2.74,2.74,2.72,2.94,2.94,2.88,2.82,2.82,2.86,2.82,2.70,2.68,2.68,2.74,2.74,2.78,2.80,2.72,2.68,2.66,2.70,2.90,2.88,2.84,2.78,2.84
PCSGH ⇩
ลง
5.20,5.35,5.45,5.35,5.30,5.05,5.05,5.20,5.10,5.10,5.05,5.10,5.00,5.45,5.25,5.40,5.45,5.55,5.40,5.30,5.35,5.40,5.45,5.40,5.30,5.30,5.30,5.30,5.30,5.30,5.35,5.35,5.80,5.70,5.70,5.70,5.65,5.85,5.80,5.60,5.55,5.50,5.50,5.40,5.30,5.30,5.40,5.45,5.45,5.45,5.50,5.40,5.40,5.40,5.50,5.50,5.40,5.35,5.20,5.10
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!