หน้าแรก >> สินค้าอุตสาหกรรม >> เหล็ก >> TYCN
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

11/05/21
- [Bear] Tweezer Top : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะมีโอกาสย่อลงหรือพักฐาน ราคา High ของแท่งนี้ อาจะเป็นแนวต้านย่อมๆ รอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง

11/05/21
- [Bear] Bearish Harami : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะมีโอกาสย่อลงหรือพักฐาน รารอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง

27/04/21
- [Bear] Bearish Harami : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะมีโอกาสย่อลงหรือพักฐาน รารอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

13/05/2021 17:27
- ราคายังยืนอยู่ได้เหนือเส้นค่าเฉลี่ย และค่าเฉลี่ยยังดูสดใส มีโอกาสขึ้นต่อหรือทรงตัวในระดับนี้ได้
4
คาดการณ์โดย AI
"Overbought"
เข้าเขตซื้อมากเกินไป ราคาเพิ่มขึ้นอย่างมาก กราฟ RSI บอกว่าราคาได้ก้าวเข้าสู่เขตซื้อมากเกินไป ค่าปัจจุบันอยู่ที่ "83.87" ราคาที่อยู่ในระดับนี้สามารถปรับตัวย่อลงได้เนื่องจากที่ผ่านมานักลงทุนได้สะสมหุ้นเป็นจำนวนมาก แต่ก็ไม่ได้เป็นการยืนยันว่าราคาจะลดลงเร็วๆนี้ เพียงแต่ราคาขึ้นสูงเร็วกว่าค่าเฉลี่ยที่ควรจะเป็นเนื่องจากมีการเข้าซื้อจำนวนมากเท่านั้น ที่สำคัญทีสุดคือพิจารณาปัจจัยอื่นๆประกอบด้วยว่าแนวโน้มทิศทางราคาเป็นอย่างไร
MACD ของวันนี้คือ 0.301166 กราฟตัดขึ้นแสดงถึงมุมมองเชิงบวกของราคา ซึ่งหมายถึงมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาได้ แต่ต้องพิจารณากราฟอื่นๆและทิศทางแนวโน้มของราคาด้วย คำเตือน หากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway กราฟ MACD จะไม่สามารถบอกทิศทางได้อย่างถูกต้อง
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
CPT ⇩
Sideway
0.82,0.82,0.82,0.82,0.82,0.87,0.99,0.93,0.86,0.88,0.87,0.86,0.84,0.84,0.85,0.89,0.95,1.03,1.01,1.03,1.01,1.00,0.97,1.00,0.99,0.99,1.00,1.04,1.04,1.03,1.02,1.02,1.03,1.02,1.02,1.02,1.04,1.04,0.98,0.99,0.99,0.98,0.97,0.97,0.99,1.03,1.00,0.99,0.99,1.00,1.00,1.02,1.02,1.00,0.99,0.99,1.00,1.02,1.06,0.97
SANKO ⇩
Sideway
0.94,0.95,0.93,1.00,0.99,0.98,0.99,1.01,0.98,0.99,0.98,0.97,0.93,0.93,0.94,0.96,0.93,0.95,0.94,0.94,0.97,0.96,0.97,0.98,0.99,0.99,1.02,1.03,1.02,1.03,1.06,1.06,1.05,1.20,1.15,1.17,1.16,1.14,1.10,1.16,1.16,1.10,1.10,1.10,1.27,1.36,1.25,1.27,1.26,1.25,1.25,1.25,1.24,1.22,1.22,1.23,1.21,1.18,1.19,1.12
SNC ⇩
Sideway
12.40,12.40,12.40,12.60,12.50,12.70,13.10,13.00,13.00,13.10,13.00,13.10,13.00,12.70,12.70,12.80,12.80,12.90,12.90,13.00,12.90,12.90,12.90,13.00,13.30,13.40,13.50,13.50,14.00,14.10,14.00,13.90,14.00,13.80,13.80,13.60,13.50,13.50,13.50,13.40,13.70,13.70,13.80,14.00,14.10,14.10,14.00,13.90,14.00,14.00,14.10,14.00,14.70,14.90,14.80,14.90,13.60,13.60,13.60,13.50
SITHAI ⇩
ซึมขึ้น
0.65,0.65,0.65,0.66,0.67,0.63,0.64,0.65,0.62,0.65,0.66,0.66,0.63,0.63,0.64,0.65,0.64,0.64,0.63,0.64,0.65,0.67,0.71,0.69,0.70,0.72,0.71,0.71,0.71,0.72,0.74,0.73,0.75,0.82,0.83,0.82,0.81,0.78,0.75,0.78,0.78,0.77,0.75,0.76,0.78,0.78,0.89,0.89,0.94,0.89,0.91,0.91,0.96,1.01,1.00,1.02,0.99,1.03,1.02,0.95
TRU ⇩
ลง
3.66,3.66,3.64,3.64,3.64,3.62,3.66,3.70,3.68,3.76,3.76,3.74,3.78,3.80,3.78,3.80,3.80,3.90,3.90,4.00,4.00,4.00,4.00,4.00,4.00,4.04,4.00,4.04,4.00,4.04,4.06,4.08,4.06,4.06,4.06,4.04,4.04,4.04,4.04,4.04,4.02,4.00,4.00,4.00,4.00,3.98,3.94,3.96,3.96,4.02,4.02,4.02,4.04,3.98,3.86,3.80,3.72,3.66,3.68,3.64
ZIGA ⇩
ลง
6.20,6.05,6.20,6.80,6.80,7.45,7.25,7.55,7.45,6.45,6.70,6.35,6.35,6.40,6.65,5.20,5.75,5.55,5.90,5.75,5.60,5.40,5.40,5.35,5.40,5.40,6.10,7.00,6.85,6.60,6.55,6.40,6.70,6.60,6.65,6.65,6.50,6.40,5.90,6.20,6.15,6.10,6.35,6.10,6.10,6.65,6.30,6.10,6.25,6.15,6.30,6.50,6.35,6.05,6.10,6.20,6.20,6.10,6.00,5.65
STANLY ⇩
ลง
190.50,191.00,187.50,189.50,189.00,187.00,187.00,186.50,184.00,182.50,180.00,180.00,179.50,178.50,179.00,178.50,179.00,176.50,176.00,176.00,176.00,182.00,189.50,185.50,187.00,187.00,185.00,183.50,182.50,181.50,182.50,185.00,185.00,185.00,183.00,182.00,183.00,180.50,179.50,180.50,178.00,177.50,177.00,178.50,179.50,180.00,178.50,178.00,178.00,177.50,180.00,182.50,183.00,178.00,179.50,181.00,179.50,179.00,177.00,176.00
CWT ⇩
Sideway
3.64,3.58,3.58,3.52,3.52,3.50,3.48,3.66,3.46,3.40,3.36,3.44,3.38,3.44,3.52,3.50,3.56,3.48,3.46,3.48,3.46,3.40,3.42,3.56,3.46,3.44,3.54,3.56,3.60,3.58,3.58,3.54,3.78,3.64,3.68,3.68,3.70,3.62,3.60,3.96,3.72,3.60,3.56,3.66,3.64,3.80,3.70,3.64,3.76,3.68,3.74,3.86,3.76,3.74,3.78,3.90,3.90,3.84,3.80,3.78
TWP ⇧
ขึ้น
2.64,2.86,2.74,2.66,2.72,2.72,2.70,2.66,2.50,2.44,2.42,2.74,2.70,2.64,2.62,2.70,2.74,2.74,2.72,2.76,2.74,2.78,2.80,2.80,2.82,2.86,2.88,3.02,3.92,3.70,3.78,3.70,3.72,3.76,3.80,3.76,3.82,3.78,3.76,3.76,3.74,3.80,3.84,3.82,3.82,3.96,3.98,4.00,4.36,4.34,4.48,4.32,4.30,4.06,4.12,4.10,4.16,4.28,4.30,4.64
SMPC ⇩
ซึมลง
11.70,11.80,11.70,11.70,11.60,11.00,10.90,11.00,10.60,10.60,10.50,10.60,10.50,10.40,10.50,10.50,11.10,10.90,10.80,10.70,10.70,10.60,10.70,10.90,10.90,11.10,10.70,10.80,10.70,10.90,11.60,11.40,11.40,11.40,11.30,11.30,11.60,11.50,10.80,10.70,10.60,10.30,10.20,10.30,10.70,10.60,10.60,10.50,10.40,10.40,10.50,10.40,11.00,10.70,10.80,10.80,10.80,10.80,10.70,10.50
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!