หน้าแรก >> ทรัพยากร >> MAI >> UMS
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

16/04/21
- [Bear] Three Black Crows : หากเกิดในจุดสูงของกราฟช่วงขาขึ้น ให้รอแท่งต่อไปต่ำกว่า Close ของแท่งนี้เพื่อยืนยันการย่อตัว หรือพักฐาน

02/04/21
- [Bear] Bearish Engulfing : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะเป็นจุดสูงของกราฟ มีโอกาสย่อลง รอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

13/05/2021 17:46
- ดูไม่ดี ยังไม่สดใส โอกาสลงต่อยังมี ควรระวังในการเข้าซื้อ
4
คาดการณ์โดย AI
ฝั่งซื้อยังเป็นฝ่ายคุมตลาด ค่า RSI วันนี้คือ 60.91 ทิศทางยังอยู่ในระดับบน หรือพูดง่ายๆว่าคนส่วนใหญ่ยังมีหุ้นอยู่ในมือ ทั้งนี้ทั้งนั้นควรพิจารณากราฟอื่นๆประกอบการพิจารณา ควรดูว่าทิศทางราคาเป็นอย่างไรก่อนการตัดสินใจ
MACD ของวันนี้คือ 0.074587 กราฟ MACD วันนี้ตัดลงต่ำกว่า Signal แสดงถึงการอ่อนตัวของราคา ราคาอาจย่อลงได้ ควรพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบด้วย คำเตือน กราฟ MACD ไม่สามารถบอกจุดซื้อขุดขายได้อย่างถูกต้องหากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
SUSCO ⇩
Sideway
2.98,2.98,2.92,2.96,2.96,2.94,2.94,2.90,2.82,2.84,2.92,2.96,2.96,2.92,2.92,2.94,2.98,2.98,3.06,3.06,3.02,3.10,3.28,3.24,3.24,3.30,3.50,3.50,3.46,3.44,3.38,3.40,3.40,3.38,3.46,3.46,3.44,3.38,3.26,3.30,3.26,3.18,3.14,3.34,3.28,3.28,3.28,3.28,3.24,3.24,3.28,3.24,3.26,3.18,3.18,3.24,3.26,3.36,3.40,3.26
SSP ⇩
ซึมลง
15.00,15.40,15.30,15.40,15.70,15.60,15.60,15.50,15.50,16.20,16.20,16.50,17.60,18.00,16.90,16.90,16.20,14.30,14.60,15.50,15.30,15.70,15.60,15.80,15.50,15.30,15.40,14.90,15.00,14.90,14.40,14.60,14.60,15.30,15.10,15.00,14.70,14.40,14.20,14.30,14.40,14.30,14.20,14.50,14.90,15.30,14.70,14.80,14.60,14.60,14.90,14.70,14.50,14.30,14.50,14.70,15.50,15.80,15.20,13.30
WP ⇩
Sideway
4.42,4.78,4.70,4.68,4.64,4.70,4.68,4.68,4.50,4.40,4.44,4.40,4.46,4.50,4.60,4.62,4.70,4.76,4.82,4.88,4.90,5.05,5.05,5.20,5.35,5.40,5.35,5.45,5.40,5.45,5.40,5.35,5.20,5.25,5.25,5.25,5.20,5.15,4.98,5.00,5.00,4.98,5.00,4.98,5.10,5.25,5.10,5.10,5.05,5.20,5.20,5.10,5.10,5.20,5.35,5.40,5.30,5.25,4.98,4.92
CKP ⇩
ขึ้น
4.46,4.58,4.50,4.32,4.44,4.38,4.36,4.30,4.22,4.20,4.36,4.28,4.30,4.26,4.32,4.46,4.42,4.32,4.38,4.56,4.86,4.76,4.82,4.80,4.92,4.86,5.05,5.10,5.05,5.00,5.10,5.10,5.00,4.82,4.88,4.92,4.88,4.82,4.66,4.88,4.84,4.76,4.62,4.74,4.72,4.72,4.68,4.58,4.60,4.64,4.68,4.68,4.68,4.58,4.70,5.35,5.40,5.35,5.55,5.45
TOP ⇧
Sideway
59.00,58.75,58.00,59.00,59.00,59.25,60.00,58.25,57.25,59.75,58.75,59.25,59.25,59.25,60.50,61.00,62.75,64.25,63.50,63.25,64.50,64.25,63.75,62.50,62.50,61.75,60.75,62.00,61.25,61.25,60.75,61.00,61.25,60.50,60.75,60.25,57.75,56.25,55.75,56.00,55.50,54.00,55.75,55.25,55.25,54.25,54.00,53.50,53.75,55.00,56.75,57.75,59.25,58.25,59.25,59.50,60.25,59.50,58.75,59.00
AI ⇩
ซึมลง
2.46,2.40,2.46,2.44,2.40,2.40,2.48,2.48,2.30,2.34,2.38,2.36,2.36,2.36,2.36,2.24,2.22,2.20,2.14,2.18,2.20,2.22,2.20,2.16,2.18,2.28,2.38,2.50,2.48,2.46,2.48,2.48,2.68,2.60,2.62,2.70,3.50,3.36,3.32,3.56,3.42,3.28,3.18,3.40,3.30,3.32,3.20,3.16,3.20,3.10,3.24,3.16,3.16,3.10,3.14,3.16,3.20,3.36,3.22,2.78
GULF ⇩
ซึมลง
33.50,35.25,35.00,34.75,34.75,34.50,34.50,34.00,33.50,34.25,34.25,33.25,33.25,34.25,34.75,34.50,33.75,33.25,33.75,33.75,33.50,34.25,33.75,33.75,33.75,33.75,33.50,33.50,33.25,33.50,33.75,33.50,33.50,33.00,33.50,33.75,33.50,33.25,33.25,33.00,33.25,33.00,32.75,32.25,34.25,35.00,34.25,33.75,33.75,33.75,34.25,34.50,34.50,33.75,33.50,34.00,34.00,34.00,33.75,32.75
TTW ⇩
Sideway
12.00,12.10,11.90,11.80,11.90,11.70,11.80,11.80,11.80,11.80,11.90,11.90,12.20,12.00,12.10,12.10,12.10,11.80,11.80,11.90,11.90,11.70,11.80,11.90,11.80,11.80,11.80,11.70,11.70,11.80,11.70,11.70,11.80,11.70,11.80,11.80,11.80,11.80,11.70,11.70,11.70,11.60,11.60,11.60,11.60,11.60,11.50,11.60,11.50,11.40,11.50,11.60,11.60,11.50,11.50,11.50,11.60,11.60,11.70,11.50
AKR ⇩
Sideway
0.70,0.69,0.69,0.67,0.66,0.68,0.67,0.67,0.69,0.70,0.73,0.71,0.73,0.81,0.79,0.77,0.77,0.79,0.81,0.82,0.85,0.82,0.80,0.80,0.83,0.84,0.83,0.83,0.82,0.82,0.93,0.89,0.91,0.92,0.93,0.92,0.94,0.94,0.91,0.92,0.92,0.88,0.86,1.04,1.15,1.16,1.14,1.13,1.16,1.10,1.09,1.12,1.12,1.14,1.12,1.12,1.11,1.10,1.06,1.00
EGATIF
Sideway
12.10,12.10,12.00,12.00,12.00,12.10,12.00,12.10,12.10,12.20,12.10,12.20,12.00,12.00,12.00,12.00,12.00,12.10,12.00,12.00,12.00,12.00,12.10,12.10,12.00,12.00,12.10,12.00,12.00,12.00,12.00,12.10,12.10,12.10,12.20,12.10,12.10,12.10,12.20,12.10,12.10,12.10,12.10,12.10,12.10,12.20,12.20,12.10,12.20,12.10,12.10,12.10,12.10,12.20,12.20,12.10,12.20,12.20,12.20,12.20
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!