หน้าแรก >> บริการ >> สื่อและสิ่งพิมพ์ >> WAVE
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

05/04/21
- [Bear] Bearish Engulfing : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะเป็นจุดสูงของกราฟ มีโอกาสย่อลง รอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง

31/03/21
- [Bear] Bearish Harami : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะมีโอกาสย่อลงหรือพักฐาน รารอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

13/05/2021 17:57
- ชลอตัว ดูเหมือนจะหมดแรงขึ้นต่อ อาจพักฐานหรือย่อลงได้
4
คาดการณ์โดย AI
ตลาดกำลังตัดสินใจว่าราคาจะไปทางไหน โดยวิ่งเกาะไปตามค่าเฉลี่ยราคา ยังไม่มีทิศทางแน่นอนว่าฝั่งซื้อหรือฝั่งขายจะมากกว่ากัน ยังไม่ทราบว่าราคามีความแข็งแกร่งพอที่จะไปต่อหรือไม่ สำหรับค่า RSI วันนี้คือ 59.1
MACD ของวันนี้คือ 0.05322 กราฟตัดขึ้นแสดงถึงมุมมองเชิงบวกของราคา ซึ่งหมายถึงมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาได้ แต่ต้องพิจารณากราฟอื่นๆและทิศทางแนวโน้มของราคาด้วย คำเตือน หากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway กราฟ MACD จะไม่สามารถบอกทิศทางได้อย่างถูกต้อง
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
KAMART ⇩
ซึมลง
4.38,4.34,4.34,4.34,4.36,4.10,4.18,4.20,4.12,4.04,4.02,4.04,3.96,4.02,3.98,4.04,4.08,4.04,4.04,4.06,4.08,4.18,4.12,4.18,4.42,4.44,4.34,4.32,4.40,4.34,4.32,4.32,4.30,4.30,4.30,4.30,4.28,4.20,4.12,4.10,4.16,4.08,4.14,4.28,4.22,4.24,4.18,4.22,4.38,4.34,4.26,4.28,4.24,4.20,4.18,4.18,4.16,4.08,4.14,4.06
BEAUTY ⇩
ลง
1.75,1.74,1.74,1.70,1.71,1.72,1.70,1.70,1.62,1.62,1.64,1.75,1.86,1.85,1.83,1.82,1.84,1.79,1.78,1.82,1.83,1.83,1.81,1.81,1.89,1.87,1.79,1.82,1.82,1.80,1.80,1.79,1.80,1.78,1.82,1.81,1.81,1.77,1.68,1.71,1.72,1.67,1.63,1.73,1.72,1.75,1.75,1.71,1.71,1.70,1.73,1.74,1.72,1.68,1.71,1.71,1.72,1.70,1.69,1.63
CHG ⇩
Sideway
2.60,2.60,2.58,2.60,2.60,2.60,2.60,2.60,2.58,2.62,2.60,2.60,2.64,2.60,2.64,2.64,2.60,2.70,2.74,2.78,2.80,2.80,2.82,2.88,2.96,2.94,3.02,2.96,2.90,2.88,2.84,2.88,2.88,2.88,2.92,2.90,2.90,2.86,2.82,2.86,2.98,2.96,3.00,2.96,3.00,3.00,2.96,3.14,3.34,3.26,3.22,3.16,3.12,3.18,3.16,3.16,3.16,3.12,3.06,3.04
MACO ⇩
ซึมลง
0.67,0.68,0.68,0.68,0.67,0.67,0.67,0.67,0.64,0.65,0.64,0.65,0.65,0.64,0.65,0.64,0.65,0.67,0.67,0.67,0.70,0.69,0.69,0.69,0.69,0.68,0.69,0.69,0.73,0.72,0.74,0.72,0.73,0.73,0.74,0.79,0.80,0.76,0.71,0.72,0.71,0.67,0.68,0.71,0.69,0.70,0.70,0.68,0.67,0.68,0.68,0.70,0.70,0.68,0.71,0.75,0.74,0.73,0.69,0.68
D ⇩
ลง
3.82,3.82,3.80,3.78,4.90,4.54,4.60,4.58,4.38,4.40,4.50,4.48,4.36,4.04,4.14,4.12,4.12,4.12,4.18,4.22,4.34,4.34,4.32,4.32,4.30,4.32,4.34,4.50,4.60,4.58,4.50,4.46,4.52,4.64,4.64,4.64,4.68,4.60,4.54,4.52,4.48,4.38,4.30,4.34,4.32,4.40,4.30,4.28,4.34,4.34,4.50,4.56,4.50,4.48,4.06,4.14,4.10,4.08,4.06,3.94
KIAT ⇩
Sideway
0.59,0.59,0.58,0.60,0.60,0.59,0.58,0.58,0.56,0.57,0.56,0.57,0.55,0.55,0.56,0.55,0.56,0.55,0.55,0.56,0.56,0.56,0.56,0.56,0.56,0.56,0.56,0.55,0.55,0.56,0.55,0.56,0.63,0.62,0.64,0.64,0.75,0.70,0.64,0.63,0.65,0.62,0.61,0.64,0.66,0.66,0.71,0.71,0.69,0.71,0.71,0.73,0.73,0.76,0.73,0.72,0.72,0.73,0.73,0.65
LRH ⇧
ซึมขึ้น
31.00,30.00,30.75,31.00,30.50,29.75,30.00,30.00,29.00,29.50,30.00,29.50,29.75,30.00,29.75,29.75,29.75,29.00,29.50,29.50,29.50,29.50,29.75,29.50,29.75,29.75,29.50,29.50,29.75,29.25,29.75,29.50,31.75,31.50,32.50,34.50,35.00,35.00,34.00,33.75,34.00,33.00,32.75,32.50,32.50,32.00,32.25,32.00,30.75,32.00,31.00,30.75,30.75,30.75,30.75,30.25,32.25,31.75,32.25,32.75
CPALL ⇩
ลง
58.75,59.00,58.50,58.00,58.25,58.00,57.50,57.75,57.50,59.00,60.25,59.50,60.00,60.25,64.50,65.25,64.75,65.00,65.50,68.00,68.00,67.50,67.50,66.75,67.00,66.75,66.00,66.75,67.75,67.75,67.75,67.75,69.00,70.00,69.25,68.50,67.50,66.00,65.50,65.25,64.75,63.75,64.00,64.25,65.00,64.25,63.50,62.25,62.00,62.00,62.25,63.25,62.50,60.25,61.25,62.50,61.50,61.75,60.75,58.00
MAKRO ⇩
Sideway
36.50,36.75,36.00,36.00,36.00,36.00,36.25,36.25,35.75,36.00,36.00,36.00,36.00,35.75,36.25,37.50,39.25,38.50,39.00,39.25,39.00,38.25,38.00,37.25,37.25,38.00,38.00,38.25,37.75,37.50,37.50,37.50,37.00,38.00,38.00,37.75,37.75,37.25,36.25,36.25,36.25,36.00,36.00,36.50,36.25,36.25,36.00,35.50,35.50,35.25,35.75,36.00,37.75,36.00,36.75,36.75,36.75,37.00,36.75,36.00
MANRIN ⇩
Sideway
25.00,26.25,24.70,24.70,24.70,25.25,24.90,24.90,24.90,24.90,23.40,23.60,23.60,23.30,23.30,23.30,23.30,25.50,25.25,25.25,24.60,24.60,24.30,24.30,25.25,25.25,24.60,24.60,24.70,25.00,25.25,25.25,25.00,25.00,25.00,25.00,25.50,25.25,26.00,26.25,26.25,26.25,26.50,27.25,27.00,27.25,27.25,25.25,24.90,27.00,25.50,25.50,25.50,25.50,27.25,26.00,26.00,25.75,25.75,25.50
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!