หน้าแรก >> บริการ >> การแพทย์ >> VIH
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

11/05/21
- [Bear] Tweezer Top : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะมีโอกาสย่อลงหรือพักฐาน ราคา High ของแท่งนี้ อาจะเป็นแนวต้านย่อมๆ รอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง

11/05/21
- [Bear] Bearish Harami : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะมีโอกาสย่อลงหรือพักฐาน รารอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง

08/04/21
- [Bull] Bullish Engulfing : รูปแบบนี้หากเกิดในขาลงเป็นจุดต่ำของกราฟ อาจมีโอกาสกลับตัวขึ้นได้ รอดูแท่งต่อไปปิดเหนือราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสขึ้น
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

13/05/2021 17:52
- ชลอตัว ดูเหมือนจะหมดแรงขึ้นต่อ อาจพักฐานหรือย่อลงได้
4
คาดการณ์โดย AI
ตลาดกำลังตัดสินใจว่าราคาจะไปทางไหน โดยวิ่งเกาะไปตามค่าเฉลี่ยราคา ยังไม่มีทิศทางแน่นอนว่าฝั่งซื้อหรือฝั่งขายจะมากกว่ากัน ยังไม่ทราบว่าราคามีความแข็งแกร่งพอที่จะไปต่อหรือไม่ สำหรับค่า RSI วันนี้คือ 57.46
MACD ของวันนี้คือ 0.150609 กราฟตัดขึ้นแสดงถึงมุมมองเชิงบวกของราคา ซึ่งหมายถึงมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาได้ แต่ต้องพิจารณากราฟอื่นๆและทิศทางแนวโน้มของราคาด้วย คำเตือน หากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway กราฟ MACD จะไม่สามารถบอกทิศทางได้อย่างถูกต้อง
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
NBC ⇩
Sideway
0.60,0.60,0.58,0.60,0.60,0.58,0.58,0.63,0.65,0.63,0.63,0.62,0.60,0.61,0.59,0.59,0.60,0.60,0.60,0.59,0.65,0.65,0.63,0.70,0.69,0.70,0.68,0.68,0.69,0.71,0.71,0.72,0.70,0.72,0.73,0.72,0.72,0.73,0.70,0.70,0.71,0.70,0.70,0.71,0.69,0.71,0.72,0.93,0.88,0.88,0.90,0.88,0.89,0.88,0.88,0.89,0.88,0.91,0.90,0.87
CENTEL
ซึมลง
30.00,29.50,29.50,30.00,29.25,29.75,29.75,31.00,30.25,33.00,32.25,33.25,33.00,32.75,32.75,31.75,34.00,33.25,34.50,34.75,34.50,33.00,33.50,34.25,33.75,33.75,34.25,34.00,35.00,34.00,34.25,36.00,36.75,37.25,36.50,36.00,35.50,34.25,33.00,33.00,33.50,32.75,33.00,33.00,32.50,31.50,30.25,30.50,30.25,31.75,31.75,32.25,31.75,30.50,31.50,31.25,31.00,31.00,30.75,30.75
IMH ⇧
Sideway
2.36,2.38,2.40,2.38,2.38,2.34,2.32,2.10,2.12,2.38,2.30,2.32,2.36,2.62,2.94,2.94,3.00,2.88,2.94,3.04,3.10,3.30,4.28,3.98,4.44,4.28,4.20,4.30,4.14,4.16,4.16,4.12,4.12,4.08,4.14,4.20,4.26,4.18,4.12,4.52,5.85,5.70,5.25,5.40,5.55,5.55,5.35,6.40,6.60,6.05,6.00,5.75,5.80,6.00,5.90,5.90,5.75,5.75,5.35,5.70
SISB ⇩
ซึมลง
8.85,8.85,8.65,8.65,8.70,8.55,8.40,8.45,8.35,8.60,8.45,8.10,8.80,9.25,9.20,9.50,9.35,9.30,9.25,9.25,9.55,9.65,9.70,10.00,10.60,10.40,10.30,10.70,10.70,10.90,11.00,10.50,10.80,10.90,10.70,10.90,10.80,10.60,10.30,10.50,10.30,10.10,10.00,10.20,10.20,10.10,10.00,9.80,9.90,9.80,9.75,9.90,9.90,9.70,9.80,9.75,10.10,9.90,9.95,9.70
AAV ⇩
ลง
2.60,2.56,2.60,2.52,2.52,2.48,2.54,2.54,2.54,2.70,2.68,2.62,2.68,2.66,2.74,2.76,2.76,2.76,2.90,2.88,2.84,2.76,2.78,2.80,2.78,2.76,2.80,2.78,2.78,2.78,2.76,2.86,2.90,2.82,2.82,2.82,2.84,2.80,2.68,2.62,2.64,2.54,2.48,2.64,2.60,2.62,2.64,2.60,2.60,2.60,2.54,2.52,2.52,2.46,2.48,2.44,2.42,2.40,2.34,2.30
FE ⇧
Sideway
190.00,190.00,140.50,182.00,185.00,185.00,185.00,185.00,185.00,185.00,185.00,185.00,185.00,185.00,185.00,185.00,185.00,185.00,185.00,189.00,189.00,189.00,190.00,190.00,190.00,191.00,191.00,191.00,181.00,188.00,186.50,186.50,186.50,188.00,188.00,188.00,188.00,188.00,185.00,185.00,185.00,198.00,200.00,200.00,200.00,200.00,200.00,200.00,200.00,200.00,200.00,200.00,200.00,200.00,200.00,200.00,186.00,184.00,184.00,190.00
BIG ⇩
Sideway
0.63,0.63,0.63,0.62,0.61,0.60,0.60,0.60,0.63,0.68,0.67,0.65,0.63,0.66,0.64,0.65,0.65,0.63,0.63,0.64,0.65,0.66,0.65,0.70,0.70,0.72,0.73,0.78,0.78,0.78,0.76,0.77,0.77,0.79,0.81,0.80,0.83,0.81,0.78,0.77,0.76,0.71,0.68,0.71,0.72,0.71,0.74,0.71,0.72,0.72,0.74,0.74,0.74,0.72,0.72,0.72,0.77,0.77,0.77,0.74
COM7 ⇩
Sideway
47.50,46.25,47.25,47.75,47.75,48.00,47.50,46.75,45.25,45.50,47.50,51.25,49.75,54.50,58.75,55.75,55.50,55.25,57.00,56.50,57.00,56.00,56.75,60.25,58.75,58.25,60.50,59.50,61.00,61.00,60.25,60.00,59.75,64.75,64.00,65.75,64.25,63.50,67.25,67.00,67.50,66.25,72.50,74.50,72.25,72.25,72.75,73.00,73.75,73.75,75.00,75.00,73.75,74.25,76.50,74.00,73.00,74.25,72.75,71.00
AMARIN ⇧
ซึมขึ้น
4.36,4.34,4.32,4.32,4.32,4.32,4.34,4.34,4.34,4.26,4.32,4.26,4.36,4.60,4.66,4.72,4.72,4.74,4.64,4.76,4.76,4.76,4.82,4.82,4.82,4.84,4.78,4.86,4.88,4.88,4.90,4.96,5.15,5.15,5.20,5.25,5.30,5.40,5.40,5.60,5.65,5.65,5.65,5.60,5.60,5.55,5.45,5.25,5.40,5.35,5.40,5.40,5.40,5.25,5.35,5.35,5.35,5.25,5.30,5.80
MACO ⇩
ซึมลง
0.67,0.68,0.68,0.68,0.67,0.67,0.67,0.67,0.64,0.65,0.64,0.65,0.65,0.64,0.65,0.64,0.65,0.67,0.67,0.67,0.70,0.69,0.69,0.69,0.69,0.68,0.69,0.69,0.73,0.72,0.74,0.72,0.73,0.73,0.74,0.79,0.80,0.76,0.71,0.72,0.71,0.67,0.68,0.71,0.69,0.70,0.70,0.68,0.67,0.68,0.68,0.70,0.70,0.68,0.71,0.75,0.74,0.73,0.69,0.68
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!