หน้าแรก >> สินค้าอุตสาหกรรม >> ยานยนต์ >> SAT
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

05/06/20
- [Bear] Tweezer Top : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะมีโอกาสย่อลงหรือพักฐาน ราคา High ของแท่งนี้ อาจะเป็นแนวต้านย่อมๆ รอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง

05/06/20
- [Bear] Bearish Harami : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะมีโอกาสย่อลงหรือพักฐาน รารอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง

28/05/20
- [Bear] Tweezer Top : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะมีโอกาสย่อลงหรือพักฐาน ราคา High ของแท่งนี้ อาจะเป็นแนวต้านย่อมๆ รอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง

28/05/20
- [Bear] Dark Cloud Cover : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น อาจเป็นจุดสูงของกราฟแล้ว มีโอกาสย่อลงหรือพักฐาน รอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

05/06/2020 17:15
- ราคายังยืนอยู่ได้เหนือเส้นค่าเฉลี่ย และค่าเฉลี่ยยังดูสดใส มีโอกาสขึ้นต่อหรือทรงตัวในระดับนี้ได้
4
คาดการณ์โดย AI
ตลาดกำลังตัดสินใจว่าราคาจะไปทางไหน โดยวิ่งเกาะไปตามค่าเฉลี่ยราคา ยังไม่มีทิศทางแน่นอนว่าฝั่งซื้อหรือฝั่งขายจะมากกว่ากัน ยังไม่ทราบว่าราคามีความแข็งแกร่งพอที่จะไปต่อหรือไม่ สำหรับค่า RSI วันนี้คือ 57.47
MACD ของวันนี้คือ 0.3293 กราฟ MACD วันนี้ตัดลงต่ำกว่า Signal แสดงถึงการอ่อนตัวของราคา ราคาอาจย่อลงได้ ควรพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบด้วย คำเตือน กราฟ MACD ไม่สามารถบอกจุดซื้อขุดขายได้อย่างถูกต้องหากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
STARK ⇩
ลง
1.95,1.94,1.80,1.76,1.90,1.87,1.93,1.96,1.87,1.84,1.85,1.86,1.85,1.82,1.82,1.82,1.82,1.85,1.87,1.89,1.87,1.86,1.86,1.86,2.12,2.32,2.18,2.18,2.20,2.22,2.20,2.20,2.20,2.22,2.20,2.20,2.18,2.24,2.24,2.22,2.32,2.32,2.24,2.26,2.28,2.22,2.24,2.24,2.24,2.26,2.30,2.46,2.44,2.38,2.28,2.00,2.08,2.06,2.08,2.06
UAC ⇧
ซึมขึ้น
2.82,2.78,2.44,2.34,2.08,2.16,2.28,2.28,2.34,2.28,2.26,2.24,2.26,2.24,2.24,2.28,2.28,2.30,2.30,2.32,2.40,2.54,2.58,2.60,2.66,2.62,2.54,2.58,2.56,2.54,2.60,2.70,2.80,2.88,2.88,2.86,2.90,2.86,2.92,2.96,2.88,2.92,2.96,3.04,3.30,3.34,3.24,3.28,3.34,3.34,3.32,3.50,3.54,3.48,3.42,3.46,3.44,3.46,3.42,3.44
PTL ⇧
ขึ้น
9.30,8.65,8.50,8.45,8.35,8.70,8.95,8.40,8.60,8.90,9.05,9.30,9.00,9.30,9.30,9.60,10.40,11.10,11.10,11.20,11.50,11.70,11.90,12.40,12.10,11.60,12.00,12.30,12.20,12.20,12.20,12.10,12.50,12.80,13.70,14.00,13.30,12.80,13.20,13.30,13.20,13.60,13.90,14.00,14.40,14.40,14.40,14.50,14.40,12.90,12.90,12.90,12.90,12.90,13.30,14.40,15.00,15.50,15.30,15.80
YUASA
ซึมขึ้น
10.60,9.95,9.00,8.85,8.90,8.90,8.90,9.10,8.85,9.00,9.20,9.15,9.25,9.25,9.45,9.30,9.40,9.45,9.80,9.60,9.85,10.50,10.60,10.70,10.90,10.90,11.00,11.20,11.20,11.10,11.10,10.90,10.80,10.80,10.80,10.80,11.00,10.80,10.80,11.00,11.10,11.20,10.90,10.80,10.80,12.10,13.90,15.60,14.90,14.60,13.90,13.70,13.50,13.50,13.00,13.10,13.10,13.00,12.80,12.80
CRANE ⇧
ซึมขึ้น
1.43,1.46,1.28,1.23,1.24,1.22,1.33,1.35,1.31,1.49,1.66,1.59,1.65,1.59,1.60,1.55,1.55,1.58,1.70,1.76,1.76,1.80,1.79,1.79,1.69,1.70,1.74,1.74,1.73,1.74,1.72,1.97,1.85,1.76,1.76,1.75,1.76,1.76,1.77,1.76,1.75,1.79,1.80,1.80,2.06,2.36,2.64,2.66,2.68,2.68,2.52,2.48,2.18,2.20,2.18,2.24,2.14,2.02,2.08,2.16
UTP ⇧
ขึ้น
6.75,6.80,6.80,6.80,6.75,6.75,6.90,7.10,6.75,6.70,6.75,6.85,6.90,6.85,6.90,6.90,7.35,7.15,7.45,7.90,8.20,8.60,8.90,9.05,8.80,8.65,8.70,8.75,9.00,9.30,9.15,9.30,9.20,9.20,9.20,9.40,9.60,9.55,9.20,9.35,9.35,9.40,9.90,10.60,10.40,10.80,10.90,10.60,10.80,10.60,10.50,10.30,10.30,10.20,10.30,10.20,10.30,10.40,10.40,10.80
PJW ⇧
ขึ้น
1.01,1.02,0.97,0.96,0.89,0.92,0.92,0.90,0.96,0.92,0.93,0.91,0.96,0.97,0.95,0.92,0.92,0.91,0.92,0.93,0.96,1.00,1.01,1.03,1.04,1.03,1.09,1.13,1.12,1.14,1.13,1.16,1.18,1.15,1.17,1.14,1.09,1.07,1.03,1.03,1.04,1.05,1.10,1.13,1.11,1.12,1.13,1.13,1.13,1.10,1.09,1.22,1.36,1.33,1.28,1.29,1.26,1.27,1.29,1.31
IHL
Sideway
2.54,2.38,2.14,2.20,2.30,2.28,2.38,2.38,2.26,2.16,2.24,2.24,2.24,2.14,2.20,2.18,2.22,2.22,2.20,2.32,2.44,2.40,2.38,2.36,2.36,2.32,2.32,2.36,2.34,2.32,2.30,2.28,2.18,2.16,2.14,2.16,2.18,2.18,2.14,2.12,2.10,2.08,2.10,2.08,2.10,2.08,2.10,2.10,2.12,2.12,2.32,2.36,2.40,2.42,2.42,2.30,2.28,2.28,2.30,2.30
GLOCON ⇧
ขึ้น
0.45,0.50,0.49,0.50,0.50,0.50,0.50,0.51,0.45,0.50,0.46,0.46,0.46,0.45,0.48,0.44,0.44,0.44,0.43,0.42,0.42,0.42,0.44,0.48,0.46,0.46,0.47,0.45,0.46,0.44,0.46,0.47,0.47,0.54,0.54,0.56,0.60,0.57,0.55,0.53,0.53,0.52,0.52,0.53,0.54,0.51,0.53,0.52,0.55,0.55,0.55,0.58,0.62,0.61,0.62,0.66,0.67,0.67,0.66,0.68
ALLA ⇧
ขึ้น
1.19,1.04,1.04,1.08,1.09,0.98,1.01,1.04,0.90,0.98,1.00,1.02,0.99,0.98,1.04,1.06,1.06,1.11,1.09,1.10,1.10,1.14,1.16,1.16,1.17,1.12,1.17,1.14,1.12,1.17,1.05,1.04,1.03,1.09,1.10,1.11,1.10,1.08,1.07,1.07,1.12,1.11,1.10,1.11,1.13,1.13,1.13,1.13,1.14,1.14,1.15,1.16,1.19,1.20,1.22,1.25,1.25,1.26,1.27,1.28
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!