หน้าแรก >> บริการ >> MAI >> TNP
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

18/05/20
- [Bear] Bearish Engulfing : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะเป็นจุดสูงของกราฟ มีโอกาสย่อลง รอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง

07/05/20
- [Bear] Bearish Engulfing : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะเป็นจุดสูงของกราฟ มีโอกาสย่อลง รอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

29/05/2020 15:49
- ชลอตัว ดูเหมือนจะหมดแรงขึ้นต่อ อาจพักฐานหรือย่อลงได้
4
คาดการณ์โดย AI
ฝั่งซื้อยังเป็นฝ่ายคุมตลาด ค่า RSI วันนี้คือ 65.23 ทิศทางยังอยู่ในระดับบน หรือพูดง่ายๆว่าคนส่วนใหญ่ยังมีหุ้นอยู่ในมือ ทั้งนี้ทั้งนั้นควรพิจารณากราฟอื่นๆประกอบการพิจารณา ควรดูว่าทิศทางราคาเป็นอย่างไรก่อนการตัดสินใจ
MACD ของวันนี้คือ 0.14806 กราฟตัดขึ้นแสดงถึงมุมมองเชิงบวกของราคา ซึ่งหมายถึงมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาได้ แต่ต้องพิจารณากราฟอื่นๆและทิศทางแนวโน้มของราคาด้วย คำเตือน หากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway กราฟ MACD จะไม่สามารถบอกทิศทางได้อย่างถูกต้อง
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
WORK ⇩
ซึมขึ้น
9.20,8.45,8.20,7.90,6.75,6.40,5.85,5.30,6.05,6.25,6.60,6.80,6.00,5.95,6.05,6.30,6.65,6.55,6.75,6.55,6.70,7.15,7.70,8.05,8.00,7.95,8.20,8.30,8.20,8.20,7.80,8.05,8.35,8.20,8.15,9.35,10.30,10.20,9.85,10.10,10.20,9.75,9.10,9.20,9.85,10.50,10.20,10.20,9.80,9.75,9.95,10.10,10.80,10.50,10.30,10.80,10.90,11.50,11.10,11.00
NYT ⇩
Sideway
3.50,3.42,3.38,3.38,3.16,3.04,2.84,2.70,2.68,2.66,2.74,2.82,2.64,2.68,2.66,2.68,2.64,2.62,2.70,2.66,2.66,2.72,2.86,2.88,2.98,3.04,3.14,3.22,3.22,3.22,3.22,3.30,3.26,3.28,3.28,3.38,3.40,3.42,3.56,3.62,3.72,3.08,2.92,2.96,2.96,2.96,2.96,2.94,2.92,2.86,2.86,3.00,3.18,3.14,3.04,3.06,3.12,3.10,3.12,3.10
BTS ⇧
ขึ้น
11.00,11.30,10.90,9.70,9.85,8.60,8.60,8.75,8.80,8.90,9.45,8.50,8.25,8.60,8.90,8.95,8.85,9.10,8.90,8.85,8.80,10.10,9.85,10.10,10.10,10.30,10.90,11.40,11.00,10.70,11.20,11.50,10.80,11.00,11.00,10.90,11.10,11.30,11.20,11.40,11.50,11.30,11.60,11.70,11.80,11.80,11.80,11.60,11.70,11.70,12.00,11.90,11.90,11.70,11.90,12.00,12.00,11.90,12.10,12.40
JKN ⇩
ซึมขึ้น
4.36,4.02,4.04,4.02,3.62,3.64,3.50,3.50,3.52,3.50,3.66,3.70,3.40,3.40,3.50,3.52,3.50,3.50,3.42,3.42,3.46,3.46,3.64,3.76,3.84,3.86,3.92,3.90,3.82,3.70,3.82,4.02,4.04,3.94,4.02,4.16,4.12,4.12,4.12,4.36,4.34,4.20,3.98,4.04,4.14,4.34,4.22,4.30,4.90,4.96,5.00,5.25,5.20,5.15,5.20,5.45,5.40,5.30,5.40,5.30
MATI ⇧
Sideway
4.02,4.02,4.02,4.02,4.02,4.02,4.02,4.50,3.20,3.20,3.20,3.20,3.20,3.20,3.20,3.20,3.68,4.22,4.22,4.72,4.72,4.72,4.72,4.98,4.98,4.98,4.98,4.98,4.98,4.98,4.72,4.72,4.72,4.72,4.74,4.80,4.32,4.76,4.76,4.76,4.76,4.76,4.76,4.76,4.76,4.66,4.66,4.66,4.98,4.98,4.98,4.98,4.98,4.98,4.98,4.28,4.20,4.60,4.60,4.86
THG
ซึมขึ้น
21.80,21.70,21.80,19.50,19.20,18.30,18.10,18.40,18.10,18.40,19.30,17.60,17.70,17.90,17.90,17.80,17.60,17.90,17.50,17.80,17.70,19.10,19.00,19.30,19.30,19.40,20.00,20.30,19.80,19.00,19.20,19.60,19.50,19.30,19.70,19.90,20.00,20.40,20.10,20.00,19.90,19.60,19.40,19.40,19.40,19.40,19.20,19.10,19.50,19.70,19.90,20.10,20.70,20.90,21.00,21.00,21.10,21.20,21.20,21.30
VIBHA ⇩
Sideway
1.63,1.55,1.55,1.55,1.42,1.39,1.31,1.34,1.37,1.35,1.36,1.43,1.32,1.31,1.32,1.35,1.34,1.36,1.38,1.36,1.38,1.37,1.46,1.46,1.48,1.51,1.55,1.61,1.61,1.60,1.64,1.68,1.67,1.67,1.67,1.68,1.67,1.67,1.65,1.64,1.65,1.65,1.65,1.59,1.60,1.61,1.60,1.60,1.59,1.55,1.58,1.63,1.66,1.64,1.63,1.62,1.63,1.62,1.62,1.61
NEWS
Sideway
0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01
VIH
ขึ้น
5.85,5.65,5.70,5.80,5.45,5.40,5.20,5.20,5.40,5.40,5.65,5.65,5.25,4.80,4.96,5.15,5.15,5.15,5.20,5.10,5.15,5.10,5.40,5.45,5.50,5.70,5.70,5.85,5.75,5.55,5.80,5.80,5.85,5.85,5.85,5.85,5.95,5.85,5.95,5.90,6.00,5.95,5.75,5.80,5.85,5.95,6.10,6.00,6.15,6.30,6.30,6.30,6.25,6.20,6.30,6.35,6.40,6.50,6.50,6.50
PHOL ⇧
ขึ้น
1.88,1.79,1.81,1.77,1.50,1.52,1.47,1.47,1.47,1.48,1.49,1.50,1.43,1.46,1.46,1.42,1.42,1.44,1.46,1.46,1.45,1.45,1.48,1.49,1.58,1.60,1.71,1.67,1.64,1.62,1.62,1.63,1.64,1.66,1.68,1.69,1.69,1.69,1.68,1.70,1.71,1.68,1.65,1.69,1.67,1.68,1.93,2.10,2.14,2.30,2.28,2.40,2.44,2.52,2.54,2.58,2.64,2.68,2.66,2.70
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!