หน้าแรก >> สินค้าอุตสาหกรรม >> MAI >> CHOW
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

12/05/21
- [Bear] Bearish Engulfing : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะเป็นจุดสูงของกราฟ มีโอกาสย่อลง รอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง

10/05/21
- [Bear] Bearish Harami : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะมีโอกาสย่อลงหรือพักฐาน รารอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

13/05/2021 17:32
- ดูไม่ดี ยังไม่สดใส โอกาสลงต่อยังมี ควรระวังในการเข้าซื้อ
4
คาดการณ์โดย AI
ตลาดกำลังตัดสินใจว่าราคาจะไปทางไหน โดยวิ่งเกาะไปตามค่าเฉลี่ยราคา ยังไม่มีทิศทางแน่นอนว่าฝั่งซื้อหรือฝั่งขายจะมากกว่ากัน ยังไม่ทราบว่าราคามีความแข็งแกร่งพอที่จะไปต่อหรือไม่ สำหรับค่า RSI วันนี้คือ 49.63
MACD ของวันนี้คือ 0.078002 กราฟ MACD วันนี้ตัดลงต่ำกว่า Signal แสดงถึงการอ่อนตัวของราคา ราคาอาจย่อลงได้ ควรพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบด้วย คำเตือน กราฟ MACD ไม่สามารถบอกจุดซื้อขุดขายได้อย่างถูกต้องหากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
TRU ⇩
ลง
3.66,3.66,3.64,3.64,3.64,3.62,3.66,3.70,3.68,3.76,3.76,3.74,3.78,3.80,3.78,3.80,3.80,3.90,3.90,4.00,4.00,4.00,4.00,4.00,4.00,4.04,4.00,4.04,4.00,4.04,4.06,4.08,4.06,4.06,4.06,4.04,4.04,4.04,4.04,4.04,4.02,4.00,4.00,4.00,4.00,3.98,3.94,3.96,3.96,4.02,4.02,4.02,4.04,3.98,3.86,3.80,3.72,3.66,3.68,3.64
TPBI ⇩
ลง
9.00,9.00,8.85,8.70,9.05,8.80,8.85,8.85,8.90,8.50,8.15,8.10,7.90,7.65,7.00,7.00,6.85,6.80,6.80,6.95,6.95,6.85,6.90,6.95,6.80,6.70,6.70,6.75,6.75,6.75,6.75,6.70,6.75,6.70,6.70,6.80,7.00,7.85,7.50,7.25,7.20,7.20,6.95,7.15,7.05,7.15,7.10,6.95,6.85,6.70,6.70,6.75,6.60,6.50,6.70,6.85,6.05,5.60,5.65,5.40
GLOCON ⇩
ลง
0.98,0.99,0.99,0.98,0.95,0.96,0.95,0.94,0.93,0.90,0.90,0.82,0.78,0.83,0.85,0.83,0.83,0.85,0.84,0.88,0.94,0.93,0.93,0.92,0.93,0.98,1.01,0.99,0.98,0.97,1.01,0.98,0.99,0.98,0.98,0.97,0.99,0.99,0.96,0.97,0.95,0.90,0.93,0.94,0.94,0.92,0.91,0.90,0.90,0.90,0.92,0.91,0.90,0.88,0.89,0.91,0.89,0.90,0.86,0.85
NOVA ⇩
Sideway
12.30,12.80,13.00,12.40,12.40,12.40,11.80,12.10,11.70,11.80,12.80,11.70,11.50,11.30,11.70,11.80,11.60,11.50,11.50,11.60,12.00,12.00,12.10,11.90,11.80,11.80,11.70,11.80,12.10,13.10,12.80,12.90,13.00,12.80,12.90,12.90,12.70,12.60,12.30,12.30,12.20,12.10,12.20,12.40,12.50,12.30,12.40,12.20,12.90,12.40,12.40,12.40,12.30,12.30,12.30,12.40,12.50,12.10,12.30,12.20
SWC ⇩
ซึมลง
5.70,5.70,5.65,5.70,5.75,5.75,5.75,5.65,5.60,5.50,5.45,5.45,5.30,5.25,5.25,5.55,5.65,5.55,5.55,5.35,5.60,5.55,5.65,5.60,5.55,5.60,5.55,5.50,5.50,5.60,5.65,5.95,5.90,5.80,5.80,5.80,5.80,5.75,5.80,5.85,6.25,5.70,5.70,5.80,5.85,5.95,5.85,5.95,6.10,5.90,6.05,6.05,6.05,6.10,5.90,5.95,5.90,5.85,5.80,5.75
TMT ⇩
ซึมขึ้น
7.05,7.05,7.10,7.00,7.05,6.95,7.00,7.10,7.25,7.35,7.60,7.65,7.50,7.75,7.70,7.70,7.80,8.15,8.25,8.20,8.25,8.25,8.25,8.25,8.25,8.30,8.60,9.05,9.25,9.15,8.90,8.90,8.95,8.80,8.95,9.10,9.20,9.35,9.50,9.85,9.85,9.70,10.00,9.95,9.80,10.50,10.40,10.30,12.40,12.30,12.90,12.70,12.40,12.40,12.50,12.70,13.20,12.70,13.00,12.80
HTECH ⇩
ขึ้น
3.04,3.06,3.04,3.02,3.04,3.02,3.00,2.96,2.84,2.84,3.00,2.98,2.98,2.98,3.04,3.22,3.50,3.70,3.62,3.76,3.72,3.58,3.48,3.42,3.62,3.50,3.56,3.72,3.60,3.60,3.62,3.72,3.70,3.74,3.72,3.72,3.66,3.56,3.32,3.42,3.54,3.50,3.46,3.68,3.62,3.62,3.64,3.82,4.64,4.90,5.05,5.05,5.50,5.30,5.30,5.65,5.70,5.70,5.55,5.45
EASON ⇩
ซึมขึ้น
1.37,1.36,1.34,1.33,1.39,1.54,1.52,1.50,1.43,1.42,1.39,1.42,1.35,1.11,1.08,1.09,1.10,1.09,1.10,1.12,1.14,1.14,1.18,1.20,1.19,1.19,1.20,1.26,1.25,1.24,1.23,1.26,1.30,1.35,1.34,1.35,1.34,1.33,1.29,1.28,1.27,1.26,1.27,1.27,1.28,1.30,1.33,1.31,1.32,1.31,1.33,1.42,1.41,1.41,1.55,1.50,1.55,1.53,1.55,1.49
KCM ⇩
Sideway
0.56,0.54,0.53,0.53,0.56,0.54,0.54,0.56,0.57,0.62,0.63,0.58,0.58,0.57,0.58,0.57,0.59,0.59,0.61,0.61,0.63,0.63,0.63,0.65,0.66,0.67,0.67,0.72,0.77,0.80,0.79,0.78,0.79,0.84,0.89,0.98,1.03,1.01,0.99,1.09,1.05,1.05,1.07,1.11,1.23,1.24,1.29,1.26,1.29,1.31,1.28,1.34,1.33,1.30,1.30,1.27,1.28,1.28,1.26,1.00
THIP ⇩
ลง
34.75,34.75,35.00,34.50,35.00,35.00,35.00,34.50,34.00,34.50,34.50,35.00,35.00,34.75,35.25,35.25,35.00,36.25,36.50,36.50,36.50,37.50,37.75,38.00,38.00,38.25,38.25,37.75,37.75,37.25,37.00,37.75,37.50,37.50,37.75,37.75,37.75,37.50,37.25,37.25,36.75,35.75,36.25,36.75,37.25,37.50,37.75,37.50,37.75,37.75,37.75,38.50,39.75,34.50,34.25,34.50,34.00,33.50,33.25,32.00
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!