หน้าแรก >> อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> วัสดุก่อสร้าง >> DCC
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

05/05/21
- [Bear] Bearish Engulfing : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะเป็นจุดสูงของกราฟ มีโอกาสย่อลง รอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง

05/04/21
- [Bear] Bearish Harami : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะมีโอกาสย่อลงหรือพักฐาน รารอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

13/05/2021 17:27
- ดูไม่ดี ยังไม่สดใส โอกาสลงต่อยังมี ควรระวังในการเข้าซื้อ
4
คาดการณ์โดย AI
ตลาดกำลังตัดสินใจว่าราคาจะไปทางไหน โดยวิ่งเกาะไปตามค่าเฉลี่ยราคา ยังไม่มีทิศทางแน่นอนว่าฝั่งซื้อหรือฝั่งขายจะมากกว่ากัน ยังไม่ทราบว่าราคามีความแข็งแกร่งพอที่จะไปต่อหรือไม่ สำหรับค่า RSI วันนี้คือ 57.8
MACD ของวันนี้คือ 0.112604 กราฟ MACD วันนี้ตัดลงต่ำกว่า Signal แสดงถึงการอ่อนตัวของราคา ราคาอาจย่อลงได้ ควรพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบด้วย คำเตือน กราฟ MACD ไม่สามารถบอกจุดซื้อขุดขายได้อย่างถูกต้องหากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
APCS ⇩
ซึมลง
4.96,4.98,4.86,4.96,4.96,4.96,4.96,4.96,4.90,4.90,4.98,4.94,4.98,5.00,4.98,5.00,4.88,4.92,5.00,4.96,4.98,4.86,4.90,4.82,4.90,4.90,4.92,4.92,4.88,4.88,4.84,4.84,4.80,4.80,4.80,4.86,4.88,4.86,4.78,4.78,4.86,4.86,4.80,4.80,4.78,4.74,4.72,4.68,4.74,4.74,4.76,4.74,4.74,4.74,4.74,4.76,4.70,4.76,4.78,4.64
LALIN ⇩
Sideway
8.20,8.35,8.25,8.40,8.55,8.70,8.95,8.80,8.10,8.05,8.20,8.65,8.55,8.65,9.20,9.25,9.35,9.65,9.70,9.85,10.20,10.50,10.90,10.50,10.30,10.50,10.30,10.30,10.20,10.30,10.40,10.20,10.30,10.30,10.20,10.30,10.30,10.30,10.00,10.00,10.00,9.95,9.85,10.10,10.10,9.95,9.90,9.95,9.90,9.90,9.95,10.10,10.30,10.30,10.30,10.10,10.20,10.40,10.30,10.00
KUN ⇩
Sideway
2.12,2.22,2.20,2.20,2.24,2.20,2.16,2.22,2.28,2.22,2.24,2.28,2.22,2.18,2.30,2.24,2.24,2.18,2.18,2.18,2.20,2.18,2.18,2.18,2.26,2.28,2.28,2.26,2.22,2.28,2.26,2.24,2.24,2.22,2.24,2.26,2.28,2.58,2.42,2.70,2.62,2.72,2.84,3.00,2.96,2.96,2.92,2.90,2.80,2.90,2.96,3.10,3.06,3.10,3.12,3.16,3.14,2.96,3.00,2.98
SKN ⇩
ซึมขึ้น
2.24,2.24,2.24,2.46,2.46,2.58,2.52,2.58,3.02,3.44,3.44,3.10,3.12,3.04,3.28,3.26,3.12,3.06,3.06,3.16,3.10,3.12,3.28,3.20,3.26,3.24,3.22,3.24,3.20,3.22,3.44,3.30,3.30,3.32,3.50,3.50,3.50,3.40,3.24,3.26,3.32,3.30,3.26,3.28,3.26,3.36,3.28,3.24,3.24,3.46,4.10,4.08,4.14,5.15,5.10,5.70,6.10,5.75,5.95,5.75
GVREIT
ซึมลง
11.30,11.20,11.20,11.10,10.70,11.00,10.40,10.40,10.30,10.30,10.30,10.20,10.20,10.20,10.20,10.30,10.30,10.40,10.60,11.10,11.00,10.80,10.70,10.80,10.70,10.70,10.70,10.70,10.60,10.70,10.80,10.80,10.70,10.70,10.70,10.70,10.70,10.70,10.60,10.70,10.60,10.50,10.50,10.50,10.50,10.50,10.50,10.40,10.40,10.40,10.40,10.60,10.60,10.50,10.50,10.60,10.50,10.30,10.40,10.40
QHPF
ลง
9.45,9.40,9.40,9.35,9.35,9.35,9.30,9.30,9.25,9.20,9.15,9.15,9.15,9.10,9.15,9.15,9.10,9.15,9.25,9.65,9.65,9.60,9.60,9.60,9.50,9.45,9.40,9.40,9.40,9.35,9.35,9.35,9.45,9.45,9.35,9.35,9.35,9.40,9.35,9.45,9.40,9.30,9.35,9.35,9.40,9.40,9.40,9.35,9.35,9.40,9.45,9.30,9.35,9.30,9.30,9.30,9.25,9.30,9.30,9.30
A
ลง
5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,4.98,5.00,5.00,4.96,5.00,4.98,5.00,4.98,4.98,5.00,5.00,5.00,4.98,4.98,5.00,5.00,5.00,4.98,4.98,4.98,4.98,5.00,5.00,4.98,5.00,5.00,4.96,4.96,5.00,5.00,4.96,5.00,5.00,4.98,5.00,5.00,5.00,5.00,4.98,5.00,5.00,4.98,4.98,4.98,4.98
MNIT2 ⇧
ขึ้น
4.76,4.70,4.70,4.70,4.70,4.50,4.52,4.58,4.38,4.56,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,4.60,4.44,4.90,4.88,4.88,4.88,4.88,4.88,4.88,4.80,4.80,4.80,4.80,4.80,4.80,4.80,4.80,4.80,4.80,4.80,4.80,4.80,4.50,4.50,4.56,4.58,4.60,4.60,4.60,4.60,4.60,4.60,4.58,4.58,4.58,4.98,4.98,4.98,4.98,4.98,4.98,4.54,5.90
PROSPECT
ซึมขึ้น
8.10,8.10,8.10,8.35,8.35,8.85,8.95,8.85,8.90,8.90,8.80,8.80,8.45,8.45,8.50,8.45,8.50,8.50,8.70,8.85,8.80,8.70,8.80,8.80,8.85,8.80,8.85,8.80,8.80,8.70,8.80,8.80,8.80,8.80,8.80,8.80,8.85,8.85,8.75,8.85,8.85,8.80,8.80,8.85,8.90,9.05,9.05,9.05,9.05,9.15,9.15,9.20,9.20,9.30,9.25,9.20,9.25,9.30,9.10,9.10
TIF1 ⇩
ซึมขึ้น
8.50,8.50,8.40,8.50,8.45,8.45,8.45,8.45,8.45,8.45,8.45,8.45,8.40,8.30,8.45,8.40,8.35,8.40,8.40,8.35,8.45,8.40,8.40,8.40,8.40,8.35,8.35,8.40,8.30,8.35,8.30,8.30,8.35,8.35,8.40,8.45,8.45,8.45,8.40,8.45,8.40,8.40,8.35,8.40,8.35,8.40,8.40,8.40,8.35,8.35,8.45,8.40,8.45,8.45,8.45,8.50,8.50,8.50,8.55,8.50
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!