หน้าแรก >> อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ >> KC
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

22/06/2021 12:33
4
คาดการณ์โดย AI
"Oversold"
เข้าเขตขายมากเกินไป เนื่องจากมีการขายหุ้นของนักลงทุนออกมามากกว่าค่าเฉลี่ยที่ควรจะเป็น ทำให้ราคาตกลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยมาก ค่า RSI วันนี้คือ 0 โดยในระดับนี้แสดงให้เห็นถึงการขายออกจำนวนมากซึ่งมีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ แต่ไม่ได้เป็นการยืนยันว่าราคาจะปรับขึ้นแน่นอน ต้องพิจารณากราฟและปัจจัยอื่นๆประกอบกัน กราฟนี้เพียงแต่บอกว่าตอนนี้มีการขายออกมาจำนวนมากซึ่งไม่ได้ยืนยันว่าทิศทางราคาเป็นอย่างไร
กราฟ MACD กับเส้น Signal มีค่าเท่ากัน ควรพิจารณากราฟอื่นๆและปัจจัยอื่นๆประกอบการตัดสินใจ
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
U ⇩
Sideway
0.93,0.92,0.94,1.01,1.00,0.99,1.01,1.00,0.97,0.98,0.98,0.96,0.91,0.92,0.92,0.89,0.88,0.91,0.93,0.92,0.91,0.90,0.88,0.85,0.83,0.85,0.85,0.83,0.82,0.80,0.79,0.78,0.78,0.79,0.77,0.77,0.79,0.79,0.82,0.95,1.02,0.93,0.92,0.86,0.88,0.91,0.89,0.90,1.01,0.96,0.98,1.06,1.12,1.05,1.02,1.08,1.09,1.09,1.08,1.07
SEAFCO ⇧
Sideway
4.76,4.82,5.00,5.00,4.92,5.00,5.05,5.15,5.20,5.20,5.10,4.98,4.80,4.86,4.82,4.74,4.64,4.80,4.86,4.82,4.80,4.72,4.68,4.64,4.70,4.76,4.78,4.68,4.72,4.82,4.80,4.74,4.62,4.48,4.44,4.40,4.64,4.82,4.88,4.86,4.84,4.82,4.86,4.98,5.20,5.10,5.10,5.05,5.15,5.05,5.05,5.05,5.10,5.05,4.96,5.05,5.00,4.92,4.92,4.98
LHHOTEL ⇧
ขึ้น
9.95,9.85,9.90,9.95,9.95,10.00,10.10,10.20,10.10,10.30,10.40,10.10,9.70,9.65,9.75,9.75,9.50,9.75,9.75,9.80,9.70,9.60,9.50,9.80,9.70,9.65,9.70,9.60,9.45,9.50,9.50,9.25,9.25,9.25,9.15,9.10,9.30,9.20,9.20,9.15,9.10,9.30,9.35,9.40,9.20,9.20,9.25,9.50,9.50,9.75,10.00,10.20,10.10,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00,10.10
NNCL ⇧
Sideway
2.38,2.36,2.40,2.36,2.34,2.58,2.54,2.50,2.58,2.56,2.56,2.50,2.46,2.42,2.44,2.40,2.40,2.44,2.48,2.52,2.50,2.48,2.58,2.58,2.60,2.74,2.76,2.62,2.66,2.66,2.66,2.60,2.64,2.60,2.58,2.64,2.62,2.62,2.64,2.60,2.62,2.62,2.64,2.64,2.64,2.72,2.66,2.78,2.78,2.74,2.72,2.72,2.74,2.74,2.70,2.58,2.56,2.58,2.62,2.70
TU-PF ⇩
ซึมขึ้น
1.18,1.15,1.24,1.24,1.19,1.19,1.19,1.22,1.20,1.22,1.20,1.21,1.21,1.19,1.19,1.19,1.25,1.26,1.29,1.30,1.29,1.29,1.29,1.30,1.35,1.34,1.34,1.34,1.34,1.34,1.34,1.34,1.34,1.32,1.24,1.24,1.25,1.31,1.70,1.54,1.55,1.52,1.49,1.44,1.49,1.41,1.42,1.42,1.45,1.44,1.44,1.46,1.41,1.41,1.42,1.36,1.45,1.31,1.59,1.52
SYNTEC ⇧
Sideway
1.88,1.94,2.08,2.08,2.02,2.02,2.04,2.06,2.06,2.14,2.14,2.06,1.99,1.95,1.99,1.89,1.87,1.99,2.00,2.04,1.98,2.08,2.14,2.10,2.18,2.20,2.18,2.12,2.18,2.10,2.10,2.02,1.95,1.87,1.85,1.82,1.94,1.97,2.02,2.02,1.97,1.98,2.00,2.16,2.34,2.30,2.30,2.28,2.22,2.28,2.26,2.24,2.34,2.22,2.22,2.24,2.20,2.12,2.10,2.14
SENA ⇧
Sideway
4.14,4.16,4.12,4.12,4.18,4.18,4.18,4.16,4.20,4.22,4.30,4.32,4.28,4.30,4.32,4.32,4.30,4.38,4.54,4.64,4.60,4.50,4.48,4.50,4.52,4.60,4.60,4.54,4.58,4.56,4.58,4.40,4.36,4.08,4.12,4.12,4.18,4.18,4.16,4.12,4.10,4.12,4.12,4.12,4.12,4.14,4.16,4.18,4.20,4.24,4.22,4.32,4.36,4.34,4.32,4.26,4.22,4.22,4.18,4.24
NUSA ⇩
Sideway
0.48,0.50,0.52,0.53,0.52,0.50,0.52,0.52,0.49,0.48,0.48,0.49,0.48,0.48,0.48,0.47,0.46,0.45,0.45,0.40,0.43,0.42,0.41,0.40,0.40,0.45,0.45,0.45,0.45,0.42,0.41,0.40,0.40,0.39,0.39,0.38,0.39,0.40,0.39,0.40,0.43,0.42,0.41,0.41,0.43,0.41,0.41,0.41,0.42,0.45,0.44,0.43,0.44,0.48,0.46,0.47,0.46,0.45,0.46,0.45
EPG ⇩
Sideway
9.35,9.60,9.35,9.95,9.60,9.60,9.65,10.00,10.20,10.00,10.00,10.80,10.50,11.00,10.70,10.60,10.60,10.80,11.20,11.30,10.90,11.00,11.50,11.90,12.10,12.40,12.00,11.90,12.10,12.00,11.70,11.60,11.50,11.70,11.70,11.60,11.70,11.80,12.20,11.80,11.90,12.40,12.20,11.30,10.90,11.30,11.60,11.40,11.30,11.30,11.40,11.30,11.00,11.10,11.30,11.50,11.20,11.50,11.40,11.20
UMI ⇧
Sideway
1.10,1.07,1.06,1.14,1.11,1.21,1.20,1.22,1.17,1.18,1.19,1.15,1.12,1.12,1.12,1.08,1.05,1.11,1.10,1.17,1.18,1.16,1.20,1.17,1.22,1.28,1.45,1.52,1.44,1.49,1.48,1.46,1.41,1.36,1.32,1.28,1.32,1.42,1.43,1.44,1.41,1.41,1.47,1.50,1.63,1.60,1.57,1.57,1.57,1.54,1.56,1.54,1.55,1.53,1.49,1.46,1.47,1.44,1.41,1.45
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!