หน้าแรก >> อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> วัสดุก่อสร้าง >> TOA
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

29/07/21
- [Bear] Bearish Engulfing : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะเป็นจุดสูงของกราฟ มีโอกาสย่อลง รอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง

29/07/21
- [Bear] Tweezer Top : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะมีโอกาสย่อลงหรือพักฐาน ราคา High ของแท่งนี้ อาจะเป็นแนวต้านย่อมๆ รอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง

22/07/21
- [Bear] Bearish Harami : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะมีโอกาสย่อลงหรือพักฐาน รารอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

02/08/2021 17:31
- ราคายังยืนอยู่ได้เหนือเส้นค่าเฉลี่ย และค่าเฉลี่ยยังดูสดใส มีโอกาสขึ้นต่อหรือทรงตัวในระดับนี้ได้
4
คาดการณ์โดย AI
ตลาดกำลังตัดสินใจว่าราคาจะไปทางไหน โดยวิ่งเกาะไปตามค่าเฉลี่ยราคา ยังไม่มีทิศทางแน่นอนว่าฝั่งซื้อหรือฝั่งขายจะมากกว่ากัน ยังไม่ทราบว่าราคามีความแข็งแกร่งพอที่จะไปต่อหรือไม่ สำหรับค่า RSI วันนี้คือ 58.5
MACD ของวันนี้คือ 0.56521 กราฟตัดขึ้นแสดงถึงมุมมองเชิงบวกของราคา ซึ่งหมายถึงมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาได้ แต่ต้องพิจารณากราฟอื่นๆและทิศทางแนวโน้มของราคาด้วย คำเตือน หากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway กราฟ MACD จะไม่สามารถบอกทิศทางได้อย่างถูกต้อง
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
TLHPF ⇩
ลง
7.60,7.70,7.70,7.65,7.70,7.65,7.55,7.60,7.60,7.60,7.60,7.60,7.65,7.65,7.60,7.65,7.65,7.65,7.60,7.65,7.60,7.70,7.75,7.70,7.70,7.75,7.75,7.75,7.75,7.75,7.80,7.70,7.75,7.70,7.70,7.70,7.65,7.60,7.60,7.65,7.65,7.65,7.65,7.55,7.55,7.55,7.45,7.45,7.45,7.45,7.45,7.55,7.55,7.55,7.55,7.55,7.45,7.45,7.55,7.40
LHHOTEL ⇧
ลง
9.60,9.45,9.50,9.50,9.25,9.25,9.25,9.15,9.10,9.30,9.20,9.20,9.15,9.10,9.30,9.35,9.40,9.20,9.20,9.25,9.50,9.50,9.75,10.00,10.20,10.10,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00,9.90,9.90,9.80,9.80,9.90,9.85,9.80,9.65,9.60,9.80,9.65,9.50,9.40,9.40,9.40,9.35,9.35,9.50,9.40,9.40,9.35,9.45,9.40,9.05,9.20,9.10,9.15
VNG ⇧
ขึ้น
7.85,7.85,8.50,8.20,7.85,7.80,7.65,7.25,7.45,7.70,7.70,7.75,7.50,7.35,7.35,7.30,7.30,7.10,7.10,7.20,7.50,7.40,7.40,7.30,7.25,7.20,7.15,7.05,7.20,7.05,6.90,6.75,6.80,6.70,6.60,6.55,6.60,6.75,6.60,6.75,7.05,7.35,7.30,7.10,6.95,7.05,6.95,7.10,7.75,7.85,7.90,7.75,7.45,7.45,7.35,7.65,8.35,7.80,8.00,8.05
ARROW ⇧
ซึมลง
9.35,9.60,9.35,9.10,9.10,9.20,8.25,8.40,8.70,8.95,8.75,8.80,8.70,8.70,8.70,8.60,8.60,8.60,8.65,8.75,8.75,8.70,8.55,8.55,8.70,8.70,9.00,9.00,8.95,8.95,9.00,9.60,9.30,9.15,9.15,9.00,8.85,8.95,8.90,8.80,8.85,8.80,8.90,8.65,8.20,8.05,8.30,8.35,8.35,8.35,8.30,8.20,8.05,8.10,8.25,8.15,8.00,8.05,8.00,8.05
S ⇩
ลง
2.02,2.16,2.24,2.18,2.12,2.04,2.04,2.00,2.02,2.06,2.16,2.10,2.08,2.10,2.10,2.16,2.16,2.36,2.32,2.36,2.34,2.40,2.36,2.42,2.38,2.40,2.36,2.32,2.32,2.30,2.18,2.18,2.16,2.18,2.14,2.12,2.10,2.10,2.08,2.12,2.08,2.04,2.10,2.08,1.96,1.98,2.00,2.02,2.04,2.06,2.04,1.99,1.94,1.95,1.98,1.94,1.95,1.93,1.88,1.86
CTARAF
Sideway
4.98,4.98,4.98,5.00,4.98,4.98,4.98,4.98,4.96,4.98,4.98,5.00,5.00,5.05,4.98,5.05,5.05,5.05,5.05,4.98,5.05,5.05,5.05,5.05,5.00,5.00,5.05,5.05,5.05,5.05,5.05,5.05,5.05,5.05,5.05,5.05,5.00,5.05,5.05,5.05,5.05,5.05,5.05,5.05,5.00,5.05,5.10,5.05,5.05,5.05,5.05,5.05,5.05,5.05,5.05,5.00,5.05,5.10,5.05,5.05
QH ⇩
ซึมลง
2.30,2.34,2.30,2.28,2.28,2.26,2.22,2.24,2.22,2.26,2.24,2.24,2.24,2.22,2.24,2.28,2.30,2.30,2.32,2.34,2.38,2.36,2.36,2.36,2.38,2.38,2.38,2.36,2.34,2.32,2.32,2.30,2.30,2.28,2.28,2.28,2.28,2.26,2.28,2.28,2.26,2.26,2.28,2.24,2.20,2.24,2.24,2.24,2.22,2.22,2.24,2.22,2.22,2.22,2.22,2.20,2.20,2.20,2.20,2.18
ORI ⇧
Sideway
9.20,9.45,9.15,8.90,8.60,8.60,8.45,8.60,8.80,9.20,9.10,9.25,9.10,9.05,8.90,9.20,9.20,9.15,9.20,9.15,9.10,9.50,9.40,9.40,9.40,9.35,9.35,9.20,9.30,9.20,9.25,9.00,8.95,8.80,8.80,9.00,8.85,8.80,8.90,9.05,8.90,8.75,8.70,8.60,8.45,8.45,8.25,8.45,8.40,8.70,9.00,8.80,8.65,8.70,8.70,8.50,8.50,8.55,8.65,8.80
B-WORK ⇧
Sideway
9.90,9.90,9.95,9.95,9.80,9.75,9.80,9.80,10.00,10.10,10.10,10.00,10.10,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00,9.95,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00,10.10,10.00,10.00,9.95,9.95,9.95,10.00,9.95,9.95,9.95,10.00,9.95,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00,9.95,9.95,10.00,9.95,9.95,9.90,9.95,9.95,9.95,9.95,9.90,9.95
LUXF
ซึมขึ้น
6.30,6.40,6.40,6.40,6.40,6.35,6.20,6.20,6.35,6.30,6.45,6.45,6.40,6.40,6.30,6.30,6.25,6.45,6.45,6.30,6.50,6.40,6.30,6.50,6.50,6.55,6.55,6.55,6.60,6.65,6.60,6.60,6.60,6.60,6.50,6.50,6.40,6.35,6.35,6.50,6.40,6.50,6.50,6.50,6.35,6.35,6.60,6.65,6.40,6.50,6.45,6.50,6.10,6.40,6.30,6.30,6.60,6.60,6.60,6.60
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!