หน้าแรก >> อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> MAI >> STC
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

20/04/21
- [Bear] Tweezer Top : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะมีโอกาสย่อลงหรือพักฐาน ราคา High ของแท่งนี้ อาจะเป็นแนวต้านย่อมๆ รอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง

20/04/21
- [Bear] Bearish Harami : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะมีโอกาสย่อลงหรือพักฐาน รารอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง

16/04/21
- [Bull] Piercing Line : รูปแบบนี้หากเกิดในขาลง จะเป็นจุดต่ำของกราฟ มีโอกาสกลับตัวขึ้นได้ รอดูแท่งต่อไปปิดเหนือราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสขึ้น
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

13/05/2021 17:33
- ดูไม่ดี ยังไม่สดใส โอกาสลงต่อยังมี ควรระวังในการเข้าซื้อ
4
คาดการณ์โดย AI
ตลาดกำลังตัดสินใจว่าราคาจะไปทางไหน โดยวิ่งเกาะไปตามค่าเฉลี่ยราคา ยังไม่มีทิศทางแน่นอนว่าฝั่งซื้อหรือฝั่งขายจะมากกว่ากัน ยังไม่ทราบว่าราคามีความแข็งแกร่งพอที่จะไปต่อหรือไม่ สำหรับค่า RSI วันนี้คือ 46.41
MACD ของวันนี้คือ 0.041023 กราฟ MACD วันนี้ตัดลงต่ำกว่า Signal แสดงถึงการอ่อนตัวของราคา ราคาอาจย่อลงได้ ควรพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบด้วย คำเตือน กราฟ MACD ไม่สามารถบอกจุดซื้อขุดขายได้อย่างถูกต้องหากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
CPN
ลง
53.50,52.75,52.00,52.00,51.75,51.00,51.75,51.50,50.75,53.50,53.50,53.00,54.25,55.25,55.75,55.75,56.00,55.75,56.00,60.00,59.25,57.50,56.25,56.50,56.25,56.50,56.00,56.25,56.25,56.50,56.75,56.75,56.50,58.00,58.25,57.50,57.00,55.50,53.25,53.50,54.25,52.75,52.75,53.75,53.25,52.75,53.00,52.25,50.75,51.75,52.25,53.00,52.25,49.50,51.25,51.75,52.00,51.75,49.75,49.75
IND ⇩
ซึมลง
1.75,1.73,1.75,1.70,2.00,1.78,1.74,1.74,1.64,1.65,1.64,1.64,1.64,1.72,1.72,1.75,1.78,1.77,1.90,1.96,1.92,1.85,1.84,1.95,2.04,2.04,2.08,2.14,2.16,2.28,2.18,2.14,2.18,2.20,2.18,2.24,2.20,2.08,1.99,2.04,2.06,1.99,1.97,2.02,2.14,2.22,2.10,2.08,2.04,2.06,2.18,2.12,2.12,2.26,2.26,2.18,2.18,2.10,2.14,1.97
CHEWA ⇩
ซึมขึ้น
0.51,0.54,0.52,0.51,0.52,0.53,0.51,0.52,0.50,0.51,0.52,0.53,0.52,0.53,0.52,0.52,0.61,0.61,0.62,0.62,0.60,0.61,0.62,0.61,0.61,0.64,0.64,0.69,0.73,0.86,0.82,0.79,0.83,0.82,0.85,0.85,0.84,0.83,0.79,0.78,0.79,0.76,0.74,0.76,0.79,0.85,1.05,0.98,1.07,1.02,1.02,0.99,1.00,0.99,1.12,1.09,1.10,1.09,1.14,1.08
AQ ⇧
Sideway
0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.01,0.02,0.02,0.01,0.01,0.02,0.01,0.02,0.01,0.01,0.02,0.01,0.02,0.01,0.02,0.01,0.02,0.01,0.02,0.02,0.01,0.02,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.02,0.01,0.02,0.01,0.01,0.02,0.02,0.01,0.01,0.02,0.01,0.02,0.01,0.02
BOFFICE
ซึมลง
9.50,9.50,9.50,9.35,9.40,9.35,9.20,9.00,8.65,9.00,8.95,8.75,8.95,9.15,9.10,9.25,9.25,9.35,9.40,9.60,9.75,9.65,9.80,9.60,9.30,9.40,9.60,9.50,9.65,9.65,9.65,9.65,9.65,9.70,9.75,9.60,9.70,9.65,9.65,9.60,9.50,9.50,9.45,9.45,9.40,9.50,9.45,9.35,9.35,9.35,9.35,9.35,9.30,9.15,9.20,9.20,9.20,9.20,9.05,9.05
IMPACT ⇩
ซึมลง
17.60,17.70,17.80,17.60,17.60,17.70,17.50,17.50,17.40,17.40,17.40,17.10,17.20,17.30,17.60,18.20,18.70,19.10,19.70,20.50,20.10,20.00,20.30,20.10,20.10,20.00,20.20,20.10,19.80,20.00,20.00,19.90,19.80,19.50,19.40,19.40,19.30,19.00,18.80,18.80,18.80,18.40,18.00,18.90,18.70,19.00,18.70,18.60,18.60,18.50,18.70,18.50,18.30,18.30,18.30,18.40,18.30,18.30,18.30,18.20
ORI ⇩
Sideway
7.50,7.40,7.40,7.10,7.10,7.15,7.05,7.00,6.80,6.95,6.85,7.00,6.85,7.20,7.25,7.40,7.65,7.55,7.50,7.85,7.90,8.30,8.15,8.20,8.15,8.20,8.20,8.15,8.10,8.30,8.40,8.20,8.40,8.40,8.45,8.55,8.60,9.00,8.70,8.55,8.70,8.55,8.65,8.95,9.00,9.05,8.95,8.85,8.95,8.90,9.20,9.30,9.20,9.20,9.45,9.15,8.90,8.60,8.60,8.45
RCI ⇩
Sideway
3.50,3.60,3.80,3.82,3.82,3.80,3.80,3.80,3.80,3.82,3.80,3.82,3.80,3.80,3.84,3.82,3.82,3.82,3.82,3.80,3.82,3.82,3.82,3.80,3.82,3.80,3.82,3.84,3.82,3.82,3.82,3.86,3.82,3.82,3.82,3.84,3.82,3.82,3.84,3.84,3.84,3.84,3.84,3.84,3.86,3.86,3.86,3.86,3.86,3.86,3.84,3.86,3.84,3.84,3.86,3.84,3.84,3.84,3.86,3.84
CK ⇩
ซึมลง
15.50,15.50,15.40,15.30,15.40,15.30,15.20,15.30,15.00,15.20,15.30,15.50,15.50,15.80,15.80,16.70,16.60,16.60,16.60,16.70,16.70,17.00,17.50,17.50,17.20,17.20,17.40,17.60,18.00,18.00,17.80,17.90,18.00,17.90,17.90,18.30,18.10,17.70,17.10,17.00,17.00,16.70,16.60,17.30,17.40,17.30,17.00,16.90,16.80,16.50,16.70,16.80,16.80,16.60,16.60,16.50,16.30,16.10,15.90,15.80
ASW
Sideway
9.85,9.90,9.85,9.65,9.70,9.30,9.10,9.05,9.15,9.15
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!