หน้าแรก >> อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ >> QHOP
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

15/06/21
- [Bull] Bullish Harami : รูปแบบนี้หากเกิดในขาลง จะเป็นจุดต่ำของกราฟ มีโอกาสกลับตัวขึ้นได้ รอดูแท่งต่อไปปิดเหนือราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสขึ้น

14/06/21
- [Bear] Bearish Engulfing : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะเป็นจุดสูงของกราฟ มีโอกาสย่อลง รอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

22/06/2021 10:39
- ราคายังยืนอยู่ได้เหนือเส้นค่าเฉลี่ย และค่าเฉลี่ยยังดูสดใส มีโอกาสขึ้นต่อหรือทรงตัวในระดับนี้ได้
4
คาดการณ์โดย AI
ตลาดกำลังตัดสินใจว่าราคาจะไปทางไหน โดยวิ่งเกาะไปตามค่าเฉลี่ยราคา ยังไม่มีทิศทางแน่นอนว่าฝั่งซื้อหรือฝั่งขายจะมากกว่ากัน ยังไม่ทราบว่าราคามีความแข็งแกร่งพอที่จะไปต่อหรือไม่ สำหรับค่า RSI วันนี้คือ 55.99
MACD ของวันนี้คือ 0.018875 กราฟตัดขึ้นแสดงถึงมุมมองเชิงบวกของราคา ซึ่งหมายถึงมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาได้ แต่ต้องพิจารณากราฟอื่นๆและทิศทางแนวโน้มของราคาด้วย คำเตือน หากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway กราฟ MACD จะไม่สามารถบอกทิศทางได้อย่างถูกต้อง
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
TU-PF ⇩
Sideway
1.18,1.15,1.24,1.24,1.19,1.19,1.19,1.22,1.20,1.22,1.20,1.21,1.21,1.19,1.19,1.19,1.25,1.26,1.29,1.30,1.29,1.29,1.29,1.30,1.35,1.34,1.34,1.34,1.34,1.34,1.34,1.34,1.34,1.32,1.24,1.24,1.25,1.31,1.70,1.54,1.55,1.52,1.49,1.44,1.49,1.41,1.42,1.42,1.45,1.44,1.44,1.46,1.41,1.41,1.42,1.36,1.45,1.31,1.59,1.41
GOLDPF
Sideway
7.60,7.45,7.45,7.35,7.35,7.45,7.35,7.30,7.30,7.45,7.40,7.40,7.45,7.45,7.30,7.30,7.30,7.30,7.30,7.25,7.15,7.20,7.30,7.15,7.15,7.20,7.10,7.10,7.05,7.05,7.00,7.00,7.00,7.05,7.00,7.00,6.90,6.95,7.00,7.00,7.00,6.95,6.90,6.90,6.80,6.85,6.95,6.90,6.85,6.90,6.90,6.80,6.80,6.70,6.75,6.90,6.70,6.70,6.85,6.85
AMATA ⇧
Sideway
19.00,19.30,19.30,19.10,19.00,18.80,18.80,18.70,19.00,18.90,18.70,18.30,17.70,18.00,17.90,17.40,17.60,17.90,17.80,17.70,17.20,17.00,17.10,17.10,17.20,17.50,17.30,17.10,17.10,17.80,18.40,18.20,17.90,18.00,18.00,18.70,18.60,18.30,18.20,18.20,18.30,18.30,18.60,18.50,19.30,19.30,19.20,19.30,19.10,19.10,19.40,19.60,19.60,19.70,19.60,19.80,19.90,19.60,19.40,19.50
PSH ⇧
ซึมขึ้น
12.80,12.60,12.70,12.90,13.10,12.80,12.90,12.80,12.80,13.00,13.10,13.00,13.00,13.00,12.90,12.90,12.80,12.90,12.80,12.70,12.70,12.70,12.70,12.60,12.70,12.80,12.80,12.70,12.80,12.70,12.70,12.70,12.50,12.50,12.50,12.50,12.60,12.60,12.80,12.70,12.70,12.90,13.40,13.70,14.40,14.40,14.10,14.80,14.50,14.50,14.40,14.50,14.30,14.50,14.60,14.40,14.40,14.30,14.20,14.30
QHHR ⇩
ขึ้น
5.35,5.35,5.40,5.40,5.45,5.40,5.50,5.50,5.40,5.45,5.55,5.45,5.45,5.50,5.45,5.50,5.45,5.50,5.50,5.50,5.50,5.45,5.40,5.45,5.45,5.45,5.45,5.40,5.40,5.35,5.40,5.40,5.30,5.25,5.25,5.25,5.25,5.30,5.30,5.35,5.25,5.30,5.40,5.35,5.35,5.40,5.45,5.50,5.55,5.65,5.75,5.95,5.95,5.90,6.00,6.00,6.05,6.10,6.10,5.95
A
Sideway
5.00,4.98,4.98,5.00,5.00,5.00,4.98,4.98,4.98,4.98,5.00,5.00,4.98,5.00,5.00,4.96,4.96,5.00,5.00,4.96,5.00,5.00,4.98,5.00,5.00,5.00,5.00,4.98,5.00,5.00,4.98,4.98,4.98,4.98,4.98,4.98,4.98,4.98,4.98,4.98,4.98,4.98,4.98,4.98,4.98,4.98,4.98,5.00,4.98,4.98,4.98,4.98,4.98,4.98,4.98,4.98,4.98,4.98,4.98,4.98
PAE
Sideway
0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07
RCI ⇩
Sideway
3.82,3.84,3.82,3.82,3.82,3.86,3.82,3.82,3.82,3.84,3.82,3.82,3.84,3.84,3.84,3.84,3.84,3.84,3.86,3.86,3.86,3.86,3.86,3.86,3.84,3.86,3.84,3.84,3.86,3.84,3.84,3.84,3.86,3.84,3.84,3.84,3.84,3.86,3.84,3.84,3.84,3.86,3.86,3.86,3.84,3.86,3.84,3.84,3.86,3.84,3.86,3.84,3.86,3.88,3.88,3.88,3.88,3.86,3.88,3.86
RT ⇧
ซึมขึ้น
1.99,2.08,2.30,2.22,2.38,2.42,2.46,2.56,2.56,2.62,2.62,2.52,2.46,2.50,2.52,2.52,2.52,2.76,2.74,2.82,2.80,2.72,2.80,2.70,2.70,2.82,2.82,2.70,2.74,2.70,2.62,2.58,2.44,2.30,2.26,2.44,2.54,2.58,2.56,2.52,2.48,2.46,2.52,2.58,2.60,2.52,2.50,2.46,2.50,2.46,2.46,2.50,2.48,2.46,2.46,2.52,2.50,2.56,2.70,2.72
GVREIT
ขึ้น
10.70,10.70,10.60,10.70,10.80,10.80,10.70,10.70,10.70,10.70,10.70,10.70,10.60,10.70,10.60,10.50,10.50,10.50,10.50,10.50,10.50,10.40,10.40,10.40,10.40,10.60,10.60,10.50,10.50,10.60,10.50,10.30,10.40,10.40,10.30,10.30,10.40,10.40,10.40,10.30,10.30,10.30,10.30,10.30,10.30,10.30,10.30,10.30,10.40,10.30,10.40,10.30,10.40,10.50,10.60,10.60,10.80,10.90,10.90,10.90
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!