หน้าแรก >> อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ >> MJD
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

27/07/21
- [Bull] Inverted Hammer : รูปแบบนี้หากเกิดในขาลง จะเป็นจุดต่ำของกราฟ มีโอกาสกลับตัวขึ้นได้ รอดูแท่งต่อไปปิดเหนือ Body ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสขึ้น

23/07/21
- [Bear] Bearish Engulfing : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะเป็นจุดสูงของกราฟ มีโอกาสย่อลง รอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

02/08/2021 17:34
- ดูไม่ดี ยังไม่สดใส โอกาสลงต่อยังมี ควรระวังในการเข้าซื้อ
4
คาดการณ์โดย AI
วันนี้ฝั่งขายเป็นผ่ายนำตลาด ราคาอ่อนตัวลงกว่าค่าเเฉลี่ย ยังไม่มีความแข็งแกร่งพอที่จะปรับตัวขึ้นอย่างสดใส อย่างไรก็ตามควรพิจารณาแนวโน้มราคาจากกราฟอื่นๆและข่าวเพื่อดูว่าทิศทางจะเป็นอย่างไรต่อไป RSI วันนี้คือ 35.44
MACD ของวันนี้คือ -0.037459 กราฟ MACD วันนี้ตัดลงต่ำกว่า Signal แสดงถึงการอ่อนตัวของราคา ราคาอาจย่อลงได้ และเนื่องจากเส้น MACD ยังต่ำกว่าศูนย์ ราคาอาจยังอึมครึมอยู่แบบนี้อีกระยะนึง ควรพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบด้วย คำเตือน กราฟ MACD ไม่สามารถบอกจุดซื้อขุดขายได้อย่างถูกต้องหากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
AQ
Sideway
0.01,0.01,0.02,0.01,0.02,0.01,0.02,0.01,0.02,0.01,0.02,0.01,0.01,0.01,0.01,0.02,0.01,0.02,0.01,0.02,0.01,0.02,0.01,0.02,0.03,0.03,0.02,0.03,0.03,0.02,0.02,0.03,0.03,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.01,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02
LHHOTEL ⇧
ลง
9.60,9.45,9.50,9.50,9.25,9.25,9.25,9.15,9.10,9.30,9.20,9.20,9.15,9.10,9.30,9.35,9.40,9.20,9.20,9.25,9.50,9.50,9.75,10.00,10.20,10.10,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00,9.90,9.90,9.80,9.80,9.90,9.85,9.80,9.65,9.60,9.80,9.65,9.50,9.40,9.40,9.40,9.35,9.35,9.50,9.40,9.40,9.35,9.45,9.40,9.05,9.20,9.10,9.15
SSPF
ซึมลง
8.75,8.85,8.70,8.70,8.70,8.70,8.70,8.60,8.45,8.45,8.60,8.55,8.35,8.35,8.20,8.30,8.25,8.25,8.25,8.25,8.30,8.40,8.55,8.55,8.80,8.55,8.55,8.35,8.45,8.35,8.35,8.35,8.55,8.40,8.35,8.35,8.40,8.00,7.70,7.80,7.75,7.75,7.70,7.70,7.60,7.60,7.75,7.70,7.65,7.70,7.70,7.65,7.60,7.55,7.55,7.55,7.50,7.50,7.50,7.50
FPT ⇩
ลง
13.20,13.40,13.70,13.30,13.20,13.00,12.90,12.70,13.00,13.10,12.80,12.80,12.70,12.70,13.00,12.90,12.70,12.70,12.90,12.70,12.80,12.90,12.80,13.00,13.10,13.00,12.90,13.00,13.10,12.90,12.90,13.00,12.90,12.90,12.70,12.70,12.60,12.60,12.50,12.60,12.30,12.10,12.20,12.20,11.90,11.70,11.70,11.90,12.00,11.80,11.90,11.70,11.70,11.50,11.30,11.10,11.20,11.10,11.10,11.00
LUXF
ซึมขึ้น
6.30,6.40,6.40,6.40,6.40,6.35,6.20,6.20,6.35,6.30,6.45,6.45,6.40,6.40,6.30,6.30,6.25,6.45,6.45,6.30,6.50,6.40,6.30,6.50,6.50,6.55,6.55,6.55,6.60,6.65,6.60,6.60,6.60,6.60,6.50,6.50,6.40,6.35,6.35,6.50,6.40,6.50,6.50,6.50,6.35,6.35,6.60,6.65,6.40,6.50,6.45,6.50,6.10,6.40,6.30,6.30,6.60,6.60,6.60,6.60
AIMCG ⇩
ลง
5.70,5.70,5.75,5.80,5.75,5.70,5.70,5.60,5.35,5.40,5.40,5.40,5.45,5.35,5.40,5.45,5.45,5.45,5.50,5.50,5.65,5.95,5.90,6.00,6.10,6.15,6.20,6.10,5.95,6.00,5.95,5.90,5.90,5.95,5.85,5.90,5.80,5.80,5.80,5.80,5.75,5.70,5.80,5.70,5.45,5.45,5.50,5.55,5.60,5.70,5.70,5.60,5.55,5.55,5.55,5.40,5.55,5.45,5.50,5.45
BOFFICE ⇩
ลง
9.15,9.20,9.20,9.20,9.20,9.05,9.05,9.10,9.10,9.20,9.30,9.35,9.35,9.30,9.20,9.25,9.20,9.20,9.20,9.25,9.35,9.45,9.45,9.40,9.45,9.45,9.45,9.50,9.50,9.55,9.65,9.60,9.55,9.55,9.55,9.55,9.50,9.45,9.35,9.40,9.20,9.20,9.25,9.30,9.05,9.10,9.20,8.90,8.90,8.80,9.00,8.90,9.00,8.90,9.00,8.80,8.65,8.50,8.40,8.20
CGD ⇩
ลง
0.75,0.76,0.77,0.83,0.80,0.80,0.78,0.76,0.76,0.79,0.78,0.79,0.78,0.80,0.79,0.80,0.78,0.78,0.78,0.78,0.80,0.79,0.80,0.77,0.78,0.75,0.71,0.70,0.69,0.68,0.70,0.69,0.68,0.65,0.63,0.60,0.60,0.60,0.60,0.64,0.68,0.61,0.61,0.59,0.56,0.54,0.53,0.57,0.57,0.56,0.57,0.55,0.54,0.55,0.56,0.56,0.55,0.55,0.53,0.50
CK ⇧
Sideway
16.60,16.60,16.50,16.30,16.10,15.90,15.80,15.90,17.00,18.10,18.60,19.00,18.90,18.70,19.00,19.20,19.90,20.30,20.30,19.80,19.90,19.50,20.00,20.20,20.00,20.90,19.80,19.50,19.90,19.60,19.90,19.80,19.80,19.60,19.50,19.50,19.10,19.00,18.80,19.00,18.70,18.80,19.20,18.60,18.30,18.40,18.40,18.70,18.80,18.40,18.50,18.20,17.60,17.80,17.90,17.60,17.60,18.10,18.30,18.60
AMATAV ⇧
ลง
6.10,6.25,6.25,6.40,6.60,6.50,6.50,6.50,6.70,7.05,7.05,6.80,6.75,6.80,6.55,6.75,6.80,6.85,7.05,7.30,7.40,7.90,7.90,7.70,7.75,7.70,7.80,7.75,7.65,7.60,7.60,7.65,7.45,7.45,7.30,7.55,7.35,7.40,7.60,7.65,7.55,7.55,7.45,7.35,7.20,7.25,7.15,7.20,7.15,7.25,7.25,7.15,7.20,7.25,7.35,7.25,7.15,7.25,7.05,7.10
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!