หน้าแรก >> เทคโนโลยี >> เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร >> JTS
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

20/07/21
- [Bear] Dark Cloud Cover : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น อาจเป็นจุดสูงของกราฟแล้ว มีโอกาสย่อลงหรือพักฐาน รอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง

09/07/21
- [Bull] Bullish Engulfing : รูปแบบนี้หากเกิดในขาลงเป็นจุดต่ำของกราฟ อาจมีโอกาสกลับตัวขึ้นได้ รอดูแท่งต่อไปปิดเหนือราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสขึ้น
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

02/08/2021 18:05
- ดูไม่ดี ยังไม่สดใส โอกาสลงต่อยังมี ควรระวังในการเข้าซื้อ
4
คาดการณ์โดย AI
ตลาดกำลังตัดสินใจว่าราคาจะไปทางไหน โดยวิ่งเกาะไปตามค่าเฉลี่ยราคา ยังไม่มีทิศทางแน่นอนว่าฝั่งซื้อหรือฝั่งขายจะมากกว่ากัน ยังไม่ทราบว่าราคามีความแข็งแกร่งพอที่จะไปต่อหรือไม่ สำหรับค่า RSI วันนี้คือ 52.4
MACD ของวันนี้คือ 4.916789 กราฟ MACD วันนี้ตัดลงต่ำกว่า Signal แสดงถึงการอ่อนตัวของราคา ราคาอาจย่อลงได้ ควรพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบด้วย คำเตือน กราฟ MACD ไม่สามารถบอกจุดซื้อขุดขายได้อย่างถูกต้องหากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
INTUCH
Sideway
63.50,64.00,64.00,64.00,64.00,64.00,64.00,64.00,63.75,64.00,64.50,64.25,64.50,64.25,64.25,64.00,64.00,64.25,64.25,64.50,64.25,64.50,64.50,64.25,64.50,64.50,65.25,65.00,65.00,65.00,65.50,65.00,65.25,65.25,65.00,65.25,65.25,65.25,65.00,65.00,65.25,64.75,64.50,64.50,64.50,64.50,64.50,64.75,64.50,64.50,64.50,64.50,64.50,64.50,64.75,64.50,64.50,64.75,64.50,64.50
AMR ⇩
ลง
PT ⇧
ซึมลง
6.65,6.00,5.90,5.95,5.75,5.70,5.60,5.70,5.65,5.80,5.95,5.90,5.85,5.90,5.90,5.85,5.85,5.90,5.90,5.90,6.00,6.00,6.00,6.00,6.00,6.00,6.00,6.00,6.05,6.00,6.00,6.00,6.00,5.95,6.00,6.00,5.90,5.95,6.00,5.90,5.95,5.90,6.00,5.95,5.85,5.90,5.85,5.90,5.95,5.95,6.00,6.00,5.95,5.85,5.95,5.95,5.95,5.95,5.85,5.90
PROEN ⇧
Sideway
6.70,6.95,7.00,6.25,6.15,6.45,6.25,6.70,6.60,7.15,7.80,7.60,7.85,7.45,7.60,7.50,7.00,6.90,7.05,7.05,7.15,7.30,7.25,7.20,7.15,7.10,7.25,7.30,7.20,7.35,7.70,8.20,7.30,7.15,7.30,7.10,7.05,7.05,7.05,7.05,7.00,6.85,6.90,6.80,6.40,6.30,6.50,6.60,6.85,6.75,6.75,6.60,6.50,6.40,6.45,6.55,6.90,6.80,6.60,6.85
COMAN ⇩
ซึมลง
3.28,3.14,3.26,3.18,3.04,3.18,3.10,2.98,2.80,3.02,2.96,2.96,2.94,3.06,3.58,4.14,4.02,3.90,4.04,4.42,5.40,5.20,5.05,5.05,5.70,5.90,5.50,5.65,5.20,5.20,5.20,5.20,5.25,5.65,5.70,5.65,5.65,5.65,5.50,5.50,5.50,5.65,5.55,5.50,5.60,4.84,5.20,5.05,5.10,5.00,5.00,5.10,4.98,5.00,5.05,5.00,5.05,5.05,4.94,4.88
PLANET ⇧
ซึมขึ้น
2.74,2.52,2.22,2.40,2.26,2.52,2.34,2.38,2.30,2.44,2.60,2.64,2.62,2.60,2.58,2.66,2.66,2.64,2.84,2.70,2.66,2.44,2.28,2.48,2.40,2.38,2.36,2.48,2.60,2.96,2.94,3.04,3.04,2.88,3.12,2.86,2.94,2.96,3.06,3.00,3.00,3.00,2.94,2.86,2.68,2.68,2.66,2.70,2.82,2.82,2.80,2.80,2.88,2.88,3.00,2.96,2.84,2.86,2.96,2.98
SMT ⇧
Sideway
5.60,5.50,5.25,5.30,5.20,5.20,4.90,4.84,5.05,5.00,4.98,4.98,4.92,5.15,5.00,5.20,5.20,5.45,5.05,5.15,5.15,5.15,5.20,5.70,5.35,5.65,6.95,6.70,6.70,6.80,6.65,6.95,6.85,6.90,6.85,6.65,6.90,6.90,6.85,6.95,6.95,6.90,6.85,6.75,6.55,6.55,7.00,6.90,7.45,6.90,6.85,6.75,6.65,6.75,6.90,6.80,6.65,6.60,6.35,6.55
APP
ลง
3.30,3.32,3.42,3.40,4.00,3.90,3.76,3.78,3.58,3.68,3.74,3.66,3.66,3.66,3.66,3.62,3.62,3.70,3.68,3.64,3.64,3.66,3.68,3.70,3.66,3.68,4.04,4.02,3.94,3.92,3.82,3.90,3.90,3.86,3.72,3.72,3.68,3.76,3.76,3.78,3.78,3.76,3.70,3.68,3.48,3.38,3.32,3.44,3.50,3.54,3.50,3.48,3.40,3.40,3.46,3.40,3.32,3.30,3.30,3.30
ICN ⇩
ซึมขึ้น
3.92,3.88,3.90,3.90,3.84,3.80,3.90,3.80,3.68,3.70,3.78,3.82,3.82,3.86,4.08,4.00,3.92,3.92,3.98,3.94,4.08,4.08,4.04,4.00,3.98,4.00,3.98,3.96,4.14,4.00,4.00,4.00,4.04,4.10,4.28,4.34,4.26,4.46,4.36,4.46,4.32,4.28,4.32,4.14,3.98,3.98,4.02,4.10,4.32,4.32,4.84,4.98,5.40,5.10,5.40,5.45,5.25,5.30,5.45,5.40
TWZ
ลง
0.14,0.13,0.13,0.13,0.12,0.12,0.11,0.11,0.11,0.12,0.12,0.12,0.11,0.12,0.12,0.12,0.12,0.12,0.12,0.12,0.12,0.12,0.12,0.12,0.13,0.12,0.13,0.12,0.12,0.12,0.11,0.11,0.12,0.11,0.12,0.11,0.12,0.11,0.12,0.11,0.11,0.10,0.10,0.11,0.11,0.11,0.10,0.10,0.11,0.10,0.11,0.10,0.10,0.10,0.11,0.10,0.10,0.10,0.10,0.10
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!