หน้าแรก >> อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ >> POLAR
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

22/06/2021 10:33
4
คาดการณ์โดย AI
"Oversold"
เข้าเขตขายมากเกินไป เนื่องจากมีการขายหุ้นของนักลงทุนออกมามากกว่าค่าเฉลี่ยที่ควรจะเป็น ทำให้ราคาตกลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยมาก ค่า RSI วันนี้คือ 0 โดยในระดับนี้แสดงให้เห็นถึงการขายออกจำนวนมากซึ่งมีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ แต่ไม่ได้เป็นการยืนยันว่าราคาจะปรับขึ้นแน่นอน ต้องพิจารณากราฟและปัจจัยอื่นๆประกอบกัน กราฟนี้เพียงแต่บอกว่าตอนนี้มีการขายออกมาจำนวนมากซึ่งไม่ได้ยืนยันว่าทิศทางราคาเป็นอย่างไร
กราฟ MACD กับเส้น Signal มีค่าเท่ากัน ควรพิจารณากราฟอื่นๆและปัจจัยอื่นๆประกอบการตัดสินใจ
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
ITD
ซึมขึ้น
1.21,1.23,1.27,1.51,1.55,1.55,1.54,1.55,1.77,1.78,1.90,1.92,1.82,1.72,1.74,1.77,1.68,1.64,1.77,1.75,1.76,1.81,1.78,1.82,1.76,1.79,1.85,1.83,1.74,1.77,1.78,1.81,1.78,1.76,1.71,1.74,1.73,2.16,2.28,2.24,2.30,2.34,2.30,2.36,2.76,2.82,2.88,2.86,2.84,2.84,2.94,2.90,2.86,2.94,2.62,2.62,2.70,2.68,2.68,2.68
GVREIT
ขึ้น
10.70,10.70,10.70,10.60,10.70,10.80,10.80,10.70,10.70,10.70,10.70,10.70,10.70,10.60,10.70,10.60,10.50,10.50,10.50,10.50,10.50,10.50,10.40,10.40,10.40,10.40,10.60,10.60,10.50,10.50,10.60,10.50,10.30,10.40,10.40,10.30,10.30,10.40,10.40,10.40,10.30,10.30,10.30,10.30,10.30,10.30,10.30,10.30,10.30,10.40,10.30,10.40,10.30,10.40,10.50,10.60,10.60,10.80,10.90,10.90
TPRIME
Sideway
10.90,10.80,10.80,10.80,10.80,10.90,10.90,10.90,10.80,10.80,11.00,11.00,10.80,11.00,10.90,10.90,10.80,10.80,10.80,10.50,10.50,10.50,10.50,10.80,10.50,10.50,10.50,10.50,10.50,10.50,10.40,10.40,10.40,10.50,10.40,10.50,10.40,10.10,10.00,10.00,10.00,9.95,10.00,10.00,9.95,9.90,9.90,9.90,9.95,9.95,9.90,9.90,9.90,9.90,9.90,9.85,9.95,9.95,9.95,9.95
LPF
ขึ้น
15.60,15.60,15.50,15.60,15.60,15.70,15.80,15.70,15.70,15.60,15.50,15.60,15.40,15.30,15.50,15.40,15.40,15.10,15.30,15.40,15.40,15.30,15.30,15.40,15.30,15.40,15.40,15.30,15.30,15.30,15.30,15.20,15.20,15.20,15.20,15.30,15.00,15.00,14.90,14.60,14.80,14.90,15.00,14.80,15.20,15.10,15.10,15.20,15.20,15.30,15.40,15.20,16.10,15.80,16.00,16.50,16.90,16.90,16.60,16.60
BLAND ⇧
Sideway
1.14,1.13,1.13,1.19,1.18,1.17,1.18,1.19,1.18,1.18,1.18,1.16,1.09,1.09,1.09,1.07,1.05,1.08,1.07,1.08,1.06,1.06,1.05,1.06,1.08,1.08,1.08,1.08,1.08,1.08,1.09,1.08,1.06,1.05,1.05,1.05,1.06,1.14,1.11,1.09,1.10,1.10,1.14,1.13,1.14,1.14,1.14,1.13,1.13,1.13,1.15,1.16,1.17,1.16,1.16,1.15,1.17,1.16,1.14,1.15
MNIT ⇩
Sideway
1.52,1.52,1.52,1.52,1.54,1.55,1.55,1.86,1.72,1.65,1.66,1.68,1.59,1.54,1.55,1.54,1.55,1.55,1.56,1.55,1.59,1.58,1.57,1.61,1.58,1.57,1.57,1.57,1.62,1.58,1.60,1.60,1.62,1.62,1.57,1.57,1.59,1.62,1.59,1.64,1.60,1.63,1.60,1.57,1.59,1.57,1.59,1.60,1.60,1.61,1.64,1.68,1.60,1.61,1.61,1.61,1.65,1.65,1.64,1.63
M-STOR ⇩
Sideway
5.90,5.95,6.00,6.00,5.95,6.00,6.00,6.00,6.00,5.95,6.00,6.00,6.00,6.00,6.00,6.05,6.00,5.95,6.00,6.00,6.00,5.90,5.90,5.95,5.95,6.00,6.00,6.00,6.00,6.00,6.05,6.05,6.05,6.10,6.00,6.50,6.50,6.50,6.50,6.50,6.50,6.00,6.30,6.00,6.25,6.25,6.25,6.25,6.30,6.25,6.25,6.40,6.25,6.20,6.35,6.20,6.50,6.45,6.40,6.25
JCK ⇩
Sideway
1.29,1.30,1.32,1.30,1.29,1.26,1.28,1.27,1.25,1.27,1.25,1.19,1.16,1.16,1.19,1.15,1.09,1.10,1.08,1.16,1.13,1.19,1.18,1.27,1.24,1.23,1.25,1.28,1.28,1.29,1.29,1.28,1.24,1.17,1.17,1.12,1.17,1.21,1.18,1.19,1.18,1.18,1.16,1.15,1.15,1.16,1.27,1.25,1.23,1.35,1.35,1.31,1.32,1.24,1.20,1.22,1.22,1.21,1.19,1.18
BJCHI ⇩
Sideway
1.69,1.71,1.74,1.74,1.76,1.75,1.76,1.77,1.79,1.83,1.85,1.86,1.83,1.76,1.76,1.78,1.76,1.75,1.77,1.79,1.82,1.81,1.87,1.88,1.96,1.91,1.90,1.88,1.89,1.90,1.93,2.06,2.14,2.10,1.97,1.94,1.79,1.82,1.86,2.08,2.02,2.02,2.02,2.02,2.10,2.18,2.16,2.12,2.12,2.10,2.16,2.10,2.22,2.40,2.28,2.26,2.26,2.26,2.16,2.14
AP ⇧
Sideway
8.25,8.25,8.15,8.15,8.20,8.25,8.25,8.30,8.20,8.25,8.30,8.20,8.15,8.20,8.20,8.15,8.10,8.25,8.25,8.40,8.45,8.40,8.50,8.50,8.65,8.70,8.60,8.50,8.60,8.70,8.70,8.20,8.10,8.05,8.15,8.45,8.50,8.45,8.55,8.55,8.70,8.50,8.60,8.60,8.55,8.50,8.45,8.60,8.65,8.45,8.40,8.50,8.50,8.50,8.35,8.60,8.60,8.70,8.45,8.55
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!