หน้าแรก >> อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ >> SENA
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

22/04/21
- [Bear] Tweezer Top : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะมีโอกาสย่อลงหรือพักฐาน ราคา High ของแท่งนี้ อาจะเป็นแนวต้านย่อมๆ รอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง

22/04/21
- [Bear] Dark Cloud Cover : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น อาจเป็นจุดสูงของกราฟแล้ว มีโอกาสย่อลงหรือพักฐาน รอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง

07/04/21
- [Neutral] Spinning Top : ตลาดกำลังเลือกว่าจะไปทางไหน แท่งรูปแบบนี้แสดงถึงความไม่แน่นอนในทิศทาง รอดูว่าตลาดจะไปทิศทางไหน
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

13/05/2021 17:33
- ดูไม่ดี ยังไม่สดใส โอกาสลงต่อยังมี ควรระวังในการเข้าซื้อ
4
คาดการณ์โดย AI
วันนี้ฝั่งขายเป็นผ่ายนำตลาด ราคาอ่อนตัวลงกว่าค่าเเฉลี่ย ยังไม่มีความแข็งแกร่งพอที่จะปรับตัวขึ้นอย่างสดใส อย่างไรก็ตามควรพิจารณาแนวโน้มราคาจากกราฟอื่นๆและข่าวเพื่อดูว่าทิศทางจะเป็นอย่างไรต่อไป RSI วันนี้คือ 32.52
MACD ของวันนี้คือ 0.036607 กราฟ MACD วันนี้ตัดลงต่ำกว่า Signal แสดงถึงการอ่อนตัวของราคา ราคาอาจย่อลงได้ ควรพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบด้วย คำเตือน กราฟ MACD ไม่สามารถบอกจุดซื้อขุดขายได้อย่างถูกต้องหากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
EMC
Sideway
0.17,0.17,0.16,0.16,0.16,0.16,0.16,0.16,0.16,0.16,0.16,0.17,0.16,0.17,0.17,0.18,0.17,0.16,0.16,0.18,0.19,0.17,0.18,0.19,0.18,0.18,0.22,0.23,0.22,0.25,0.25,0.26,0.25,0.28,0.30,0.29,0.27,0.26,0.25,0.25,0.24,0.24,0.23,0.25,0.26,0.26,0.26,0.26,0.27,0.26,0.27,0.27,0.28,0.27,0.27,0.27,0.26,0.26,0.26,0.26
KPNPF ⇩
Sideway
7.50,7.50,7.50,7.50,7.50,7.50,7.40,7.40,7.50,7.40,7.50,7.40,7.40,7.40,7.40,7.30,7.30,7.20,7.20,7.20,7.20,7.30,7.20,7.00,7.00,7.00,7.05,7.00,7.10,7.15,7.15,7.05,7.05,7.10,7.10,7.10,7.10,7.10,7.10,7.05,7.05,7.05,7.05,7.05,7.00,7.05,7.05,7.05,7.00,7.05,7.05,7.05,7.05,7.05,7.00,7.00,7.05,7.10,7.10,7.00
B-WORK ⇧
ลง
10.60,10.70,10.60,10.60,10.60,10.60,10.50,10.40,10.40,10.40,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00,10.10,10.20,10.20,10.10,10.10,10.50,10.30,10.30,10.30,10.30,10.30,10.30,10.30,10.30,10.30,10.20,10.20,10.30,10.30,10.30,10.30,10.20,10.20,10.10,10.20,10.10,10.10,10.10,10.00,10.10,10.10,10.10,9.95,9.90,9.95,9.90,9.95,9.95,9.90,9.90,9.95,9.95,9.80,9.75,9.80
FTREIT ⇩
Sideway
12.00,11.60,11.50,11.50,11.50,11.50,11.40,11.30,11.10,11.10,11.00,10.40,10.80,11.00,11.60,11.60,11.60,12.00,12.50,13.30,13.00,12.60,13.00,12.80,12.80,12.70,13.20,13.00,12.80,12.80,12.90,12.90,13.00,12.90,12.90,12.80,12.90,12.90,12.90,13.00,12.90,12.80,12.70,12.90,13.00,13.20,13.00,13.00,13.10,13.00,13.20,13.10,13.10,12.80,12.80,12.90,12.90,12.90,13.00,12.90
CHEWA ⇩
ซึมขึ้น
0.51,0.54,0.52,0.51,0.52,0.53,0.51,0.52,0.50,0.51,0.52,0.53,0.52,0.53,0.52,0.52,0.61,0.61,0.62,0.62,0.60,0.61,0.62,0.61,0.61,0.64,0.64,0.69,0.73,0.86,0.82,0.79,0.83,0.82,0.85,0.85,0.84,0.83,0.79,0.78,0.79,0.76,0.74,0.76,0.79,0.85,1.05,0.98,1.07,1.02,1.02,0.99,1.00,0.99,1.12,1.09,1.10,1.09,1.14,1.08
M-II ⇩
ขึ้น
7.15,7.15,7.15,7.15,7.15,7.15,7.15,7.10,7.05,7.05,7.05,7.05,7.05,7.10,7.15,7.15,7.15,7.15,7.20,7.15,7.25,7.15,7.15,7.15,7.15,7.15,7.15,7.15,7.25,7.25,7.25,7.25,7.25,7.05,7.25,7.25,7.25,7.20,7.20,7.35,7.35,7.35,7.35,7.35,7.30,7.40,7.40,7.35,7.35,7.35,7.25,7.25,7.25,7.50,7.40,7.40,7.50,7.45,7.45,7.40
TU-PF ⇩
Sideway
1.31,1.30,1.20,1.19,1.16,1.13,1.13,1.20,1.13,1.13,1.16,1.16,1.21,1.12,1.12,1.11,1.11,1.19,1.19,1.12,1.19,1.23,1.20,1.22,1.22,1.22,1.18,1.15,1.24,1.24,1.19,1.19,1.19,1.22,1.20,1.22,1.20,1.21,1.21,1.19,1.19,1.19,1.25,1.26,1.29,1.30,1.29,1.29,1.29,1.30,1.35,1.34,1.34,1.34,1.34,1.34,1.34,1.34,1.34,1.32
DREIT ⇧
Sideway
3.96,3.96,3.96,3.92,3.96,4.00,4.00,4.26,4.24,4.28,4.28,4.24,4.30,4.30,4.18,4.20,4.12,4.30,4.48,4.48,4.68,4.58,4.56,4.56,4.56,4.52,4.54,4.56,4.58,4.52,4.52,4.56,4.56,4.54,4.52,4.56,4.56,4.54,4.52,4.50,4.50,4.48,4.38,4.46,4.46,4.52,4.52,4.50,4.46,4.40,4.40,4.50,4.56,4.54,4.50,4.52,4.50,4.46,4.46,4.48
LPN ⇩
ลง
4.92,4.90,5.10,5.20,5.15,5.15,5.15,5.15,5.15,5.20,4.70,4.66,4.62,4.68,4.68,4.60,4.76,4.76,4.74,4.94,4.96,4.98,5.00,5.05,4.98,4.96,4.98,5.05,5.20,5.20,5.15,5.05,5.10,5.10,5.10,5.10,5.10,5.10,4.98,5.00,5.05,4.98,5.00,5.05,5.00,5.05,5.00,5.00,5.00,4.98,5.05,5.05,5.05,5.05,5.20,5.10,5.10,5.10,5.05,4.98
DCC ⇩
ซึมขึ้น
2.44,2.40,2.44,2.56,2.54,2.50,2.46,2.46,2.38,2.40,2.38,2.38,2.30,2.26,2.32,2.32,2.32,2.30,2.30,2.30,2.30,2.40,2.50,2.58,2.48,2.46,2.54,2.50,2.50,2.52,2.54,2.56,2.62,2.66,2.64,2.74,2.82,2.74,2.64,2.60,2.84,2.80,2.86,2.96,2.90,2.88,2.82,2.84,3.00,3.04,3.10,3.04,3.16,3.10,3.12,3.12,3.12,3.06,3.06,3.02
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!