หน้าแรก >> บริการ >> ขนส่งและโลจิสติกส์ >> RCL
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

10/05/21
- [Bear] Bearish Engulfing : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะเป็นจุดสูงของกราฟ มีโอกาสย่อลง รอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง

20/04/21
- [Bear] Bearish Harami : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะมีโอกาสย่อลงหรือพักฐาน รารอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

13/05/2021 17:57
- ชลอตัว ดูเหมือนจะหมดแรงขึ้นต่อ อาจพักฐานหรือย่อลงได้
4
คาดการณ์โดย AI
"Overbought"
เข้าเขตซื้อมากเกินไป ราคาเพิ่มขึ้นอย่างมาก กราฟ RSI บอกว่าราคาได้ก้าวเข้าสู่เขตซื้อมากเกินไป ค่าปัจจุบันอยู่ที่ "73.55" ราคาที่อยู่ในระดับนี้สามารถปรับตัวย่อลงได้เนื่องจากที่ผ่านมานักลงทุนได้สะสมหุ้นเป็นจำนวนมาก แต่ก็ไม่ได้เป็นการยืนยันว่าราคาจะลดลงเร็วๆนี้ เพียงแต่ราคาขึ้นสูงเร็วกว่าค่าเฉลี่ยที่ควรจะเป็นเนื่องจากมีการเข้าซื้อจำนวนมากเท่านั้น ที่สำคัญทีสุดคือพิจารณาปัจจัยอื่นๆประกอบด้วยว่าแนวโน้มทิศทางราคาเป็นอย่างไร
MACD ของวันนี้คือ 3.95991 กราฟตัดขึ้นแสดงถึงมุมมองเชิงบวกของราคา ซึ่งหมายถึงมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาได้ แต่ต้องพิจารณากราฟอื่นๆและทิศทางแนวโน้มของราคาด้วย คำเตือน หากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway กราฟ MACD จะไม่สามารถบอกทิศทางได้อย่างถูกต้อง
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
THG ⇩
ลง
25.50,25.50,25.50,25.25,25.25,25.00,25.00,25.00,24.90,25.00,25.25,26.00,26.00,26.00,25.75,26.25,26.50,26.75,26.75,26.75,26.75,26.50,26.25,26.25,25.75,25.50,25.50,25.00,25.00,25.00,25.00,25.25,25.75,26.25,26.25,25.25,25.75,25.50,25.75,26.00,26.00,25.75,25.25,25.75,25.75,25.50,25.50,25.50,25.75,25.50,25.75,25.25,25.50,25.25,25.25,25.25,25.00,25.25,25.25,25.00
AMARIN ⇧
ซึมขึ้น
4.36,4.34,4.32,4.32,4.32,4.32,4.34,4.34,4.34,4.26,4.32,4.26,4.36,4.60,4.66,4.72,4.72,4.74,4.64,4.76,4.76,4.76,4.82,4.82,4.82,4.84,4.78,4.86,4.88,4.88,4.90,4.96,5.15,5.15,5.20,5.25,5.30,5.40,5.40,5.60,5.65,5.65,5.65,5.60,5.60,5.55,5.45,5.25,5.40,5.35,5.40,5.40,5.40,5.25,5.35,5.35,5.35,5.25,5.30,5.80
PORT ⇩
ซึมลง
3.40,3.30,3.24,3.26,3.20,3.22,3.30,3.26,3.18,3.22,3.08,3.04,3.00,2.96,3.02,3.18,3.14,3.12,3.08,3.08,3.12,3.06,3.10,3.04,3.02,3.10,3.10,3.30,3.34,3.24,3.18,3.12,3.16,3.18,3.24,3.22,3.22,3.12,3.04,3.02,3.06,2.90,2.86,2.98,2.98,3.02,3.00,2.96,3.08,3.06,3.08,3.08,3.20,3.30,3.20,3.16,3.16,3.10,2.94,2.84
KEX ⇩
ลง
60.00,59.50,58.75,57.25,56.75,57.50,57.25,56.75,54.00,55.00,54.50,55.00,54.00,54.00,55.00,53.75,54.00,52.00,53.00,54.00,55.50,54.50,54.00,53.50,53.00,53.75,53.50,53.25,53.00,52.75,52.25,52.50,52.50,52.00,52.00,52.25,52.25,51.75,50.25,49.75,49.25,48.25,46.50,47.75,47.50,46.50,46.50,45.25,43.75,43.25,47.25,45.75,45.25,43.25,44.25,42.50,42.00,41.00,39.75,38.00
PHOL ⇩
Sideway
2.62,2.68,2.70,2.68,2.68,2.70,2.82,2.78,2.72,2.78,2.84,2.80,2.84,2.82,2.64,2.68,2.64,2.64,2.62,2.64,2.56,2.56,2.58,2.66,2.66,2.66,2.66,2.68,2.76,2.68,2.70,2.70,2.72,2.80,2.76,2.88,2.86,2.82,3.34,3.16,3.02,3.32,3.22,3.36,3.30,3.32,3.30,3.48,3.48,3.38,3.40,3.32,3.36,3.40,3.54,3.84,4.02,4.02,3.98,3.78
THAI ⇩
Sideway
3.66,3.62,3.62,3.64,3.68,3.78,4.02,4.32,4.22,4.22,4.08,4.08,4.08,4.08,4.08,4.08,4.08,4.08,4.08,4.08,4.08,4.08,4.08,4.08,4.08,4.08,4.08,4.08,4.08,4.08,4.08,4.08,4.08,4.08,4.08,4.08,4.08,4.08,4.08,4.08,4.08,4.08,2.40,2.14,2.10,2.08,1.96,2.00,2.04,2.04,2.04,2.08,1.99,2.06,2.02,2.00,2.02,2.18,2.26,2.22
QLT ⇩
Sideway
4.18,4.18,4.22,4.08,4.22,4.22,4.28,4.22,4.28,4.28,4.32,4.34,4.42,4.44,4.44,4.48,4.64,4.26,4.22,4.28,4.24,4.16,4.26,4.22,4.28,4.34,4.36,4.36,4.44,4.38,4.40,4.40,4.36,4.40,4.46,4.48,4.54,4.42,4.40,4.40,4.52,4.52,4.42,4.42,4.38,4.50,4.46,4.46,4.48,4.44,4.52,4.60,4.58,4.68,4.62,4.74,4.76,4.74,4.62,4.28
VL ⇩
Sideway
1.63,1.66,1.65,1.65,1.79,1.75,1.77,2.00,1.88,1.96,1.98,1.89,1.91,1.88,1.91,1.93,1.92,2.04,2.20,1.98,1.85,1.89,1.84,1.87,1.85,1.88,1.90,2.06,2.66,2.70,2.60,2.58,2.66,2.64,2.60,2.64,2.76,2.54,2.48,2.52,2.56,2.48,2.56,2.62,2.54,2.60,2.60,2.56,2.56,2.48,2.54,2.76,2.66,2.62,2.64,2.66,3.12,2.96,2.98,2.60
OTO ⇧
Sideway
5.40,5.40,5.40,5.50,5.60,5.45,5.45,5.35,5.20,5.65,5.75,6.10,7.15,7.05,7.05,6.75,5.85,5.60,5.60,5.65,5.60,5.65,5.60,5.55,5.55,5.60,5.95,6.15,5.90,5.90,5.90,5.80,5.80,5.80,5.80,5.75,5.80,5.80,5.65,5.65,5.50,5.20,5.60,5.60,5.50,5.50,5.65,5.95,5.75,5.65,5.65,5.65,5.65,5.50,5.75,5.50,5.55,5.55,5.60,5.80
MONO ⇧
ลง
2.08,2.04,2.04,2.04,2.00,1.98,2.00,1.99,1.93,1.93,1.95,2.18,2.42,2.36,2.26,2.36,2.46,2.42,2.50,2.48,2.48,2.42,2.40,2.40,2.38,2.36,2.34,2.24,2.20,2.16,2.16,2.26,2.22,2.16,2.22,2.20,2.20,2.16,2.04,2.02,2.04,1.99,1.94,1.97,2.14,2.12,2.06,2.04,2.00,2.00,1.99,1.98,1.99,1.93,1.95,1.96,1.93,1.90,1.82,1.96
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!