หน้าแรก >> บริการ >> บริการเฉพาะกิจ >> GENCO
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

28/05/20
- [Bear] Bearish Engulfing : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะเป็นจุดสูงของกราฟ มีโอกาสย่อลง รอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง

20/04/20
- [Bull] Piercing Line : รูปแบบนี้หากเกิดในขาลง จะเป็นจุดต่ำของกราฟ มีโอกาสกลับตัวขึ้นได้ รอดูแท่งต่อไปปิดเหนือราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสขึ้น
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

05/06/2020 17:50
- ชลอตัว ดูเหมือนจะหมดแรงขึ้นต่อ อาจพักฐานหรือย่อลงได้
4
คาดการณ์โดย AI
ฝั่งซื้อยังเป็นฝ่ายคุมตลาด ค่า RSI วันนี้คือ 61.41 ทิศทางยังอยู่ในระดับบน หรือพูดง่ายๆว่าคนส่วนใหญ่ยังมีหุ้นอยู่ในมือ ทั้งนี้ทั้งนั้นควรพิจารณากราฟอื่นๆประกอบการพิจารณา ควรดูว่าทิศทางราคาเป็นอย่างไรก่อนการตัดสินใจ
MACD ของวันนี้คือ 0.02128 กราฟตัดขึ้นแสดงถึงมุมมองเชิงบวกของราคา ซึ่งหมายถึงมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาได้ แต่ต้องพิจารณากราฟอื่นๆและทิศทางแนวโน้มของราคาด้วย คำเตือน หากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway กราฟ MACD จะไม่สามารถบอกทิศทางได้อย่างถูกต้อง
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
SPA ⇧
Sideway
9.40,9.15,8.15,8.15,7.85,7.60,8.00,8.10,7.10,6.95,7.05,7.15,7.30,7.00,7.30,7.00,7.10,7.15,8.10,8.15,8.45,8.50,8.25,8.40,8.30,7.95,8.10,8.10,8.25,8.20,8.05,8.05,8.25,8.65,8.40,8.60,8.90,8.70,8.40,8.45,8.75,6.20,6.15,6.15,5.95,5.65,6.00,6.45,6.75,6.65,6.50,6.55,6.85,7.40,7.45,7.60,7.40,7.35,7.55,8.05
IT ⇧
ซึมขึ้น
1.89,1.83,1.81,1.80,1.78,1.62,1.68,1.67,1.58,1.44,1.46,1.46,1.43,1.38,1.43,1.38,1.33,1.36,1.39,1.39,1.45,1.52,1.58,1.58,1.52,1.55,1.57,1.67,1.74,1.78,1.81,1.91,1.90,1.85,1.84,1.87,1.89,1.94,1.90,1.85,1.85,1.88,1.87,1.82,1.83,1.84,1.82,1.81,1.88,1.93,1.90,1.93,2.02,2.10,2.02,2.12,2.16,2.26,2.34,2.46
TEAMG
Sideway
1.89,1.88,1.80,1.80,1.79,1.69,1.67,1.72,1.52,1.55,1.62,1.68,1.76,1.72,1.78,1.75,1.78,1.75,1.85,1.85,2.00,1.99,2.02,2.00,2.00,1.98,2.00,2.02,2.06,2.06,2.04,2.06,2.06,2.02,2.02,2.02,2.06,2.04,2.18,2.16,2.18,2.18,2.08,2.02,2.02,1.99,2.00,1.99,2.00,2.02,2.04,2.02,2.10,2.18,2.12,2.14,2.14,2.12,2.16,2.16
LPH ⇩
ขึ้น
3.56,3.40,3.10,3.08,3.14,3.00,3.02,3.12,2.86,3.00,3.00,3.04,3.08,3.08,3.08,3.08,3.12,3.16,3.26,3.20,3.42,3.48,3.56,3.64,3.68,3.50,3.54,3.60,3.60,3.68,3.66,3.74,3.78,3.76,3.70,3.78,3.74,3.72,3.62,3.60,3.60,3.64,3.64,3.82,3.84,3.90,4.04,4.12,4.10,4.10,4.10,4.12,4.12,4.16,4.12,4.14,4.28,4.36,4.48,4.44
MACO ⇧
ซึมลง
0.57,0.59,0.53,0.54,0.54,0.49,0.51,0.53,0.48,0.47,0.49,0.49,0.51,0.49,0.56,0.56,0.56,0.56,0.64,0.65,0.65,0.67,0.70,0.80,0.82,0.75,0.81,0.84,0.84,0.82,0.80,0.84,0.82,0.82,0.80,0.80,0.80,0.79,0.77,0.78,0.78,0.79,0.79,0.77,0.75,0.72,0.73,0.73,0.72,0.70,0.65,0.62,0.65,0.67,0.71,0.70,0.69,0.68,0.67,0.68
TFFIF ⇧
Sideway
11.90,11.70,10.80,10.40,9.50,9.65,9.60,9.50,10.10,9.50,9.45,9.70,9.65,9.80,9.85,10.10,9.90,9.90,9.85,10.00,10.10,10.10,10.20,10.30,10.70,10.80,10.50,10.40,10.70,10.40,10.50,10.60,10.60,10.50,10.50,10.90,11.00,10.90,10.80,10.60,10.90,11.00,10.90,11.10,11.30,11.30,11.40,11.50,11.50,11.50,11.40,11.40,11.50,11.40,11.20,11.20,11.20,11.20,11.30,11.40
BH ⇩
ซึมขึ้น
115.50,120.00,129.00,130.50,130.00,124.00,126.00,128.50,115.00,112.00,110.50,114.00,114.00,115.00,116.00,113.50,118.00,118.00,117.50,117.00,116.50,124.50,118.50,116.00,118.00,120.50,120.00,119.00,120.50,120.50,119.00,117.50,119.00,118.00,117.50,115.50,114.00,113.00,112.00,115.00,115.00,113.00,112.50,112.00,105.00,109.50,111.00,109.00,108.50,108.50,109.50,112.00,115.50,117.50,120.00,120.50,120.50,124.50,125.00,123.50
AOT ⇩
ขึ้น
56.50,50.00,49.50,49.00,47.00,50.25,53.75,47.25,48.00,50.25,50.75,50.50,49.75,50.75,49.50,50.25,50.00,57.50,56.75,56.75,57.00,57.25,55.75,56.25,54.75,54.00,58.50,62.00,60.50,61.25,60.25,58.75,58.75,59.50,60.00,61.50,62.25,60.50,59.50,59.75,60.00,61.00,60.25,59.75,59.00,58.50,60.00,59.50,58.75,57.25,58.00,58.00,59.25,61.50,61.25,62.00,61.75,63.50,67.50,67.00
PORT ⇧
ขึ้น
1.43,1.43,1.27,1.23,1.13,1.14,1.14,1.17,1.26,1.12,1.13,1.15,1.18,1.18,1.18,1.21,1.34,1.35,1.37,1.46,1.52,1.57,1.68,1.69,1.66,1.60,1.53,1.64,1.66,1.67,1.72,1.73,1.71,1.72,1.70,1.74,1.80,1.70,1.66,1.65,1.60,1.63,1.59,1.62,1.59,1.59,1.60,1.72,1.94,1.87,1.85,1.89,1.92,1.88,1.88,1.90,1.90,1.91,1.95,2.16
RPH ⇧
ขึ้น
5.45,5.35,5.00,4.80,4.82,4.82,4.84,4.90,4.58,4.56,4.58,4.62,4.64,4.64,4.68,4.58,4.68,4.80,5.00,5.25,5.30,5.35,5.20,5.30,5.20,5.10,5.25,5.30,5.30,5.25,5.25,5.35,5.35,5.30,5.35,5.50,5.55,5.35,5.10,5.25,5.20,5.25,5.30,5.15,5.10,5.20,5.20,5.10,5.20,5.20,5.10,5.35,5.45,5.45,5.60,5.45,5.50,5.50,5.55,5.65
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!