หน้าแรก >> อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> บริการรับเหมาก่อสร้าง >> PYLON
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

07/04/21
- [Bear] Three Black Crows : หากเกิดในจุดสูงของกราฟช่วงขาขึ้น ให้รอแท่งต่อไปต่ำกว่า Close ของแท่งนี้เพื่อยืนยันการย่อตัว หรือพักฐาน

02/04/21
- [Bear] Bearish Engulfing : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะเป็นจุดสูงของกราฟ มีโอกาสย่อลง รอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

13/05/2021 17:42
- ดูไม่ดี ยังไม่สดใส โอกาสลงต่อยังมี ควรระวังในการเข้าซื้อ
4
คาดการณ์โดย AI
ตลาดกำลังตัดสินใจว่าราคาจะไปทางไหน โดยวิ่งเกาะไปตามค่าเฉลี่ยราคา ยังไม่มีทิศทางแน่นอนว่าฝั่งซื้อหรือฝั่งขายจะมากกว่ากัน ยังไม่ทราบว่าราคามีความแข็งแกร่งพอที่จะไปต่อหรือไม่ สำหรับค่า RSI วันนี้คือ 41.01
MACD ของวันนี้คือ 0.013522 กราฟ MACD วันนี้ตัดลงต่ำกว่า Signal แสดงถึงการอ่อนตัวของราคา ราคาอาจย่อลงได้ ควรพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบด้วย คำเตือน กราฟ MACD ไม่สามารถบอกจุดซื้อขุดขายได้อย่างถูกต้องหากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
KWG ⇩
Sideway
1.33,1.30,1.29,1.29,1.25,1.24,1.20,1.19,1.16,1.15,1.13,1.09,1.06,1.06,1.02,1.01,1.31,1.34,1.30,1.38,1.28,1.22,1.26,1.20,1.21,1.22,1.25,1.29,1.37,1.38,1.37,1.34,1.33,1.33,1.33,1.72,1.89,1.93,1.84,1.93,1.95,1.82,1.76,1.87,1.80,2.10,1.93,1.90,1.86,1.83,1.86,1.86,1.85,1.76,1.77,1.77,1.77,1.72,1.71,1.54
CTARAF
Sideway
5.05,5.05,5.10,5.10,5.10,5.05,5.10,5.10,5.05,5.05,5.05,5.05,5.05,5.05,5.15,5.10,5.10,5.15,5.05,5.00,5.00,4.98,4.98,5.00,5.00,5.00,4.98,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.05,5.05,5.05,5.00,4.98,4.98,4.98,5.00,5.00,4.98,4.98,4.98,4.98,4.94,4.96,4.98,4.98,4.98,4.98,4.98,5.00,4.98,4.98,4.98
SYNTEC ⇩
Sideway
1.49,1.49,1.49,1.49,1.50,1.48,1.47,1.46,1.44,1.46,1.44,1.43,1.62,1.54,1.58,1.75,1.71,1.78,1.78,1.87,1.76,1.79,1.88,1.88,1.88,1.87,1.88,1.94,2.08,2.08,2.02,2.02,2.04,2.06,2.06,2.14,2.14,2.06,1.99,1.95,1.99,1.89,1.87,1.99,2.00,2.04,1.98,2.08,2.14,2.10,2.18,2.20,2.18,2.12,2.18,2.10,2.10,2.02,1.95,1.87
RICHY ⇩
Sideway
0.80,0.80,0.79,0.79,0.81,0.79,0.81,0.80,0.79,0.80,0.82,0.81,0.80,0.80,0.80,0.80,0.80,0.91,0.93,0.93,0.93,0.92,0.92,0.94,0.92,0.92,0.93,0.92,0.94,1.02,1.02,1.00,1.02,1.01,1.07,1.16,1.35,1.27,1.22,1.20,1.15,1.09,1.17,1.18,1.30,1.29,1.25,1.25,1.25,1.25,1.24,1.24,1.24,1.22,1.25,1.23,1.30,1.27,1.31,1.27
SAMCO ⇩
Sideway
1.20,1.23,1.22,1.22,1.22,1.21,1.22,1.23,1.22,1.21,1.22,1.21,1.23,1.23,1.24,1.24,1.25,1.23,1.25,1.25,1.29,1.26,1.28,1.27,1.27,1.27,1.27,1.27,1.31,1.43,1.43,1.56,1.56,1.57,1.56,1.64,1.66,1.65,1.60,1.60,1.60,1.56,1.49,1.50,1.51,1.59,1.57,1.57,1.60,1.60,1.58,1.61,1.65,1.71,2.12,2.06,2.02,1.99,1.91,1.66
ALL ⇩
ลง
3.50,3.56,3.76,3.86,3.82,3.60,3.58,3.58,3.86,3.44,3.30,3.24,3.34,3.26,3.28,3.32,3.64,3.66,3.68,3.68,3.60,3.64,3.86,3.74,3.68,3.64,3.56,3.46,3.62,3.52,3.52,3.56,3.66,3.60,3.60,3.58,3.58,3.50,3.30,3.40,3.40,3.28,3.26,3.42,3.38,3.38,3.36,3.28,3.32,3.38,3.36,3.32,3.34,3.28,3.18,3.08,3.20,3.26,3.18,3.08
SK ⇩
Sideway
0.91,0.91,0.90,0.89,0.92,0.92,0.89,0.89,0.88,0.87,0.88,0.87,0.85,0.88,0.88,0.91,0.90,0.90,0.90,0.90,0.91,0.90,0.93,0.95,1.02,1.18,1.15,1.15,1.21,1.18,1.19,1.18,1.30,1.35,1.30,1.29,1.29,1.22,1.18,1.23,1.19,1.14,1.08,1.13,1.23,1.23,1.54,1.40,1.56,1.46,1.52,1.56,1.52,1.40,1.50,1.43,1.49,1.46,1.44,1.34
SF ⇧
ขึ้น
4.88,4.86,5.00,5.25,5.25,5.25,5.35,5.35,5.25,5.30,5.25,5.15,5.05,5.05,5.25,5.25,5.25,5.30,5.70,5.90,6.20,6.05,5.95,6.00,5.95,5.80,5.85,6.00,5.95,6.10,6.25,6.50,6.40,6.35,6.25,6.30,6.30,6.10,6.10,6.20,6.10,6.10,6.20,6.35,6.40,6.35,6.30,6.15,6.00,6.15,6.15,6.35,6.30,6.25,6.60,6.85,7.10,6.95,6.85,6.95
QHPF
ลง
9.45,9.40,9.40,9.35,9.35,9.35,9.30,9.30,9.25,9.20,9.15,9.15,9.15,9.10,9.15,9.15,9.10,9.15,9.25,9.65,9.65,9.60,9.60,9.60,9.50,9.45,9.40,9.40,9.40,9.35,9.35,9.35,9.45,9.45,9.35,9.35,9.35,9.40,9.35,9.45,9.40,9.30,9.35,9.35,9.40,9.40,9.40,9.35,9.35,9.40,9.45,9.30,9.35,9.30,9.30,9.30,9.25,9.30,9.30,9.30
NOBLE ⇩
ลง
7.70,7.70,7.65,7.65,7.80,7.65,7.60,7.60,7.25,7.45,7.55,7.75,7.60,7.80,7.95,7.95,7.90,7.85,7.85,8.20,8.20,8.20,8.40,8.60,8.40,8.45,8.50,8.45,8.50,8.55,8.50,8.50,8.55,8.55,8.50,9.00,8.90,8.75,8.45,8.45,8.45,8.45,8.45,8.60,8.55,8.75,8.80,8.65,8.75,8.90,8.95,8.95,9.00,8.90,8.80,8.90,8.25,7.85,7.65,7.35
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!