หน้าแรก >> สินค้าอุตสาหกรรม >> เหล็ก >> SSI
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

05/06/2020 17:20
4
คาดการณ์โดย AI
"Oversold"
เข้าเขตขายมากเกินไป เนื่องจากมีการขายหุ้นของนักลงทุนออกมามากกว่าค่าเฉลี่ยที่ควรจะเป็น ทำให้ราคาตกลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยมาก ค่า RSI วันนี้คือ 0 โดยในระดับนี้แสดงให้เห็นถึงการขายออกจำนวนมากซึ่งมีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ แต่ไม่ได้เป็นการยืนยันว่าราคาจะปรับขึ้นแน่นอน ต้องพิจารณากราฟและปัจจัยอื่นๆประกอบกัน กราฟนี้เพียงแต่บอกว่าตอนนี้มีการขายออกมาจำนวนมากซึ่งไม่ได้ยืนยันว่าทิศทางราคาเป็นอย่างไร
กราฟ MACD กับเส้น Signal มีค่าเท่ากัน ควรพิจารณากราฟอื่นๆและปัจจัยอื่นๆประกอบการตัดสินใจ
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
PDG
Sideway
2.78,2.80,2.68,2.48,2.14,2.22,2.18,2.16,2.28,2.26,2.30,2.32,2.38,2.42,2.48,2.54,2.54,2.52,2.62,2.70,2.74,2.80,2.82,2.82,2.86,2.86,2.78,2.82,2.86,2.88,2.86,2.88,2.90,2.92,2.92,2.94,2.96,2.92,2.92,2.92,2.92,2.94,2.98,3.26,3.24,3.20,3.22,3.20,3.28,3.26,3.30,3.40,3.34,3.34,3.30,3.32,3.34,3.36,3.36,3.36
FMT ⇩
Sideway
21.90,21.00,21.90,21.80,21.80,22.00,23.00,22.80,19.70,19.70,21.20,22.40,22.40,22.40,22.40,21.40,21.40,21.40,21.40,23.70,23.70,23.70,23.70,23.70,22.40,22.40,22.40,22.40,23.40,22.60,22.60,22.50,23.00,23.30,23.40,23.70,23.90,24.00,24.20,24.30,22.70,22.80,22.50,22.70,22.70,22.40,22.30,23.00,22.70,22.30,22.20,22.20,22.20,22.10,22.10,22.30,22.50,22.70,23.30,23.00
MCS
ขึ้น
7.80,7.40,6.80,6.75,7.00,7.15,7.15,7.35,6.65,5.95,6.60,7.00,7.00,7.00,7.10,7.00,7.20,7.15,8.00,8.20,8.30,8.55,8.60,8.85,8.70,8.50,8.65,8.65,8.80,9.20,9.20,9.20,9.00,9.00,9.15,9.45,9.50,9.35,9.20,9.55,9.75,9.75,10.00,10.10,10.30,10.20,10.10,10.20,10.50,10.50,10.50,10.70,10.80,10.80,11.10,10.90,10.90,11.40,11.40,11.40
STANLY ⇧
ขึ้น
125.00,126.00,126.00,130.00,134.00,133.00,125.50,125.50,124.50,123.50,123.50,122.00,123.50,121.50,123.00,121.50,123.50,124.00,123.00,124.50,125.00,125.50,130.50,129.50,124.00,127.00,128.00,128.00,127.00,126.00,125.50,124.50,122.00,125.00,126.00,128.00,130.50,129.00,128.50,131.50,130.50,133.00,132.00,134.00,136.00,140.00,144.00,141.00,142.50,144.50,150.00,151.50,153.00,157.50,155.50,157.00,157.50,156.00,165.00,172.00
HFT
ซึมขึ้น
2.50,2.40,2.24,2.24,2.16,2.16,2.24,2.24,2.18,2.18,2.22,2.18,2.20,2.20,2.24,2.24,2.28,2.20,2.28,2.32,2.32,2.42,2.48,2.62,2.58,2.56,2.62,2.66,2.64,2.58,2.56,2.62,2.64,2.70,2.72,2.72,2.82,2.92,2.94,2.96,2.98,3.12,3.08,3.14,3.14,3.14,2.96,3.04,3.00,3.00,2.96,3.04,3.04,3.06,3.14,3.38,3.36,3.34,3.28,3.28
HTECH
Sideway
1.64,1.51,1.45,1.34,1.39,1.42,1.47,1.45,1.24,1.25,1.29,1.32,1.34,1.32,1.36,1.39,1.38,1.41,1.51,1.54,1.62,1.80,1.80,1.97,1.95,1.78,1.78,1.88,1.92,2.06,2.06,2.06,1.96,2.00,2.00,2.04,2.04,2.04,2.24,2.40,2.38,2.50,2.66,2.40,2.28,2.16,2.28,2.26,2.28,2.32,2.46,2.64,2.92,2.84,2.70,2.70,2.74,2.68,2.64,2.64
ALUCON
ซึมขึ้น
115.00,114.00,114.00,122.00,118.00,124.00,123.50,119.00,119.00,119.50,121.50,120.00,120.00,120.00,119.00,119.00,126.00,125.50,125.50,125.50,128.00,130.00,135.50,135.50,137.50,125.00,126.50,126.00,126.50,125.00,128.00,129.00,126.00,126.00,127.00,127.00,138.50,134.00,130.00,130.00,130.00,131.50,130.00,130.50,142.00,145.00,143.50,143.50,145.00,145.00,145.00,140.00,143.00,141.50,141.50,142.00,142.00,143.00,142.00,142.00
TMW ⇧
ขึ้น
33.75,32.25,30.75,30.00,30.00,30.75,31.75,31.25,29.25,28.25,29.00,28.75,29.00,28.50,29.00,29.25,29.00,29.00,30.25,30.25,31.00,31.25,31.00,31.50,35.00,33.00,33.25,33.25,33.00,33.25,33.00,33.00,33.00,33.00,32.75,33.00,33.25,33.75,33.25,33.50,33.75,33.25,34.00,34.00,35.25,35.25,35.75,36.25,37.50,37.00,36.25,36.25,37.00,36.75,35.50,34.50,34.00,33.75,38.50,40.00
PAP
ซึมขึ้น
1.86,1.79,1.75,1.70,1.73,1.76,1.76,1.78,1.72,1.71,1.75,1.73,1.73,1.71,1.73,1.71,1.72,1.73,1.77,1.78,1.78,1.83,1.84,1.84,1.85,1.84,1.84,1.86,1.85,1.89,1.87,1.94,1.91,1.94,1.94,1.97,2.04,2.04,1.97,2.00,2.02,2.02,2.06,2.14,2.24,2.22,2.30,2.36,2.30,2.30,2.34,2.38,2.36,2.28,2.32,2.34,2.36,2.34,2.42,2.42
TCOAT
Sideway
22.20,21.70,21.70,21.70,21.70,20.10,20.10,20.10,20.10,20.10,20.10,20.10,20.10,20.10,20.10,20.10,20.10,20.10,20.10,20.10,20.10,20.10,20.10,20.10,20.10,20.10,20.10,22.20,22.20,22.20,22.20,22.20,22.20,22.20,22.50,22.50,23.00,23.00,22.90,22.90,22.90,22.90,22.90,22.90,22.90,22.90,22.90,22.90,22.90,23.00,23.00,22.90,22.90,22.90,22.90,22.90,22.10,22.10,22.10,22.10
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!