ทรัพยากร
   MAI
   พลังงานและสาธารณูปโภค
   เหมืองแร่

ธุรกิจการเงิน
   MAI
   ธนาคาร
   ประกันภัยและประกันชีวิต
   เงินทุนและหลักทรัพย์

บริการ
   MAI
   การท่องเที่ยวและสันทนาการ
   การแพทย์
   ขนส่งและโลจิสติกส์
   บริการเฉพาะกิจ
   พาณิชย์
   สื่อและสิ่งพิมพ์

สินค้าอุตสาหกรรม
   MAI
   กระดาษและวัสดุการพิมพ์
   บรรจุภัณฑ์
   ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
   ยานยนต์
   วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
   เหล็ก

สินค้าอุปโภคบริโภค
   MAI
   ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
   ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
   แฟชั่น

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
   MAI
   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
   บริการรับเหมาก่อสร้าง
   พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
   วัสดุก่อสร้าง

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
   MAI
   ธุรกิจการเกษตร
   อาหารและเครื่องดื่ม

เทคโนโลยี
   MAI
   ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

31
SETCLMV
AMATA
ขึ้น
19.40,19.00,18.40,18.70,19.50,20.20,19.60,19.00,19.30,19.30,19.20,18.90,19.00,19.50,19.00,19.10,19.10,19.20,19.70,19.70,19.50,19.70,20.50,20.50,20.10,20.30,20.40,20.80,20.00,20.00,20.20,20.20,20.00,19.80,18.60,19.00,19.00,19.50,19.20,19.20,19.60,19.70,20.40,20.20,20.80,21.10,21.30,21.10,21.00,20.20,20.30,20.40,20.50,20.10,20.20,21.40,21.80,21.60,22.70,22.50
AMATAV
Sideway
6.65,6.65,6.50,6.45,6.50,6.60,6.70,6.65,6.65,6.80,6.80,6.70,6.75,6.70,6.70,6.75,6.70,6.70,6.70,6.65,6.65,6.70,6.70,6.70,6.65,6.70,6.65,6.75,6.70,6.65,6.65,6.65,6.60,6.65,6.60,6.55,6.60,6.65,6.65,6.65,6.65,6.60,6.60,6.60,6.35,6.00,5.90,5.95,5.95,5.85,5.95,5.95,5.95,5.95,5.90,5.90,6.00,5.95,5.95,6.10
BANPU
ลง
19.30,19.60,19.40,19.50,20.00,20.10,20.10,19.90,19.70,20.10,20.50,20.40,20.70,20.30,20.30,20.00,20.30,20.40,20.90,20.80,20.80,21.00,21.10,21.10,21.10,21.40,20.90,20.80,20.70,20.60,20.90,20.80,20.40,20.40,20.10,19.90,20.30,20.20,20.00,20.00,19.90,19.70,20.00,20.40,20.30,20.20,20.30,20.10,20.20,19.80,19.80,19.70,19.30,19.10,18.80,19.20,19.30,19.10,19.40,19.30
BCP
Sideway
31.75,32.00,31.25,32.00,32.50,33.00,33.00,32.25,31.75,32.25,33.00,33.50,33.25,33.00,33.25,33.25,33.50,34.00,34.25,35.00,35.25,34.75,35.25,35.25,35.00,36.00,35.50,36.00,36.00,35.75,35.75,35.75,35.50,35.50,35.50,35.50,35.75,35.50,35.50,35.50,35.75,35.75,36.00,36.25,36.25,36.25,36.00,36.50,36.50,36.25,35.25,34.75,34.50,34.25,34.00,35.00,35.75,35.75,36.00,36.00
BDMS
ซึมลง
24.80,24.60,24.90,25.00,24.70,26.00,25.75,25.25,25.75,25.75,26.00,25.25,25.75,26.00,26.00,26.25,26.25,26.00,26.00,26.50,26.75,27.25,27.00,27.00,26.50,27.25,27.00,27.00,26.00,26.00,27.00,27.00,26.75,26.25,25.50,25.50,25.50,26.50,25.75,26.00,26.50,26.50,26.75,27.00,26.75,26.25,26.25,26.25,26.00,26.25,26.00,26.25,26.50,26.00,26.25,26.25,25.75,25.75,26.00,26.00
BGRIM
ซึมขึ้น
23.10,22.90,22.70,22.80,23.40,23.80,23.50,23.40,23.50,23.60,23.50,23.80,23.90,24.00,24.00,24.00,24.30,25.00,24.90,25.00,24.50,24.50,24.80,24.80,25.00,25.50,25.25,26.00,25.75,26.00,26.00,26.00,25.50,24.90,24.50,25.00,25.50,25.25,25.50,26.00,26.25,26.00,26.25,26.25,26.50,27.00,26.75,26.75,26.50,26.00,26.25,26.00,26.50,26.00,26.50,26.75,27.50,27.75,28.25,27.50
BJC
ขึ้น
51.50,50.50,50.50,50.50,51.00,52.25,52.25,51.25,53.50,52.75,53.00,53.25,53.50,53.75,53.00,53.50,54.25,54.00,55.25,55.00,54.75,55.50,56.50,56.50,57.00,56.00,55.50,55.50,55.50,55.50,56.00,56.75,56.25,55.00,54.00,55.25,56.50,56.50,56.00,56.00,56.50,57.00,58.50,57.75,58.50,57.75,58.00,57.75,57.50,55.75,56.25,56.25,56.25,55.25,55.75,58.50,58.75,58.50,59.50,60.00
BPP
ซึมขึ้น
22.90,22.90,23.10,23.10,22.70,22.90,22.90,22.60,23.00,23.20,23.30,23.50,23.70,24.30,24.00,24.10,23.90,24.50,24.10,24.20,24.00,24.00,24.20,24.20,24.40,24.60,24.20,24.80,24.90,24.80,25.75,25.75,25.25,24.90,24.40,24.40,24.50,24.70,24.60,24.50,24.40,24.40,24.60,24.70,24.90,24.80,24.90,24.80,25.00,24.80,25.25,24.90,24.80,24.50,24.30,24.70,24.60,25.00,25.25,25.00
CBG
ขึ้น
52.50,51.25,51.00,47.00,46.50,48.75,48.50,43.25,44.00,43.75,46.50,46.50,47.50,46.75,45.00,44.25,44.00,46.00,47.00,46.00,47.50,49.25,48.75,48.75,47.75,48.00,47.50,47.00,48.00,45.50,46.50,46.25,44.00,42.50,41.50,43.25,42.25,43.00,42.75,43.75,44.75,46.75,46.25,45.75,48.50,47.75,46.25,49.25,52.00,49.75,52.00,54.25,54.50,52.75,52.75,53.75,54.50,55.50,55.00,54.25
CK
ขึ้น
25.75,25.25,24.30,23.90,24.60,25.50,25.25,24.80,25.00,24.70,25.25,25.50,26.00,25.75,25.50,25.25,25.25,25.50,25.75,26.25,26.50,26.25,26.25,26.25,26.50,26.50,26.00,26.50,25.75,26.00,26.00,25.75,25.50,25.00,25.00,25.00,25.50,25.50,26.00,25.75,25.50,26.00,26.00,26.50,26.50,27.00,26.50,26.25,26.00,26.00,26.00,26.00,26.00,26.25,26.50,27.00,27.00,27.00,27.75,27.50
CKP
ขึ้น
4.08,4.10,3.94,3.76,3.86,3.92,3.88,3.82,3.84,3.92,3.98,3.98,3.96,3.98,3.94,3.94,3.96,4.08,4.06,4.04,4.00,4.00,4.00,4.00,3.98,4.10,4.06,4.12,4.06,4.06,4.14,4.14,4.06,4.04,3.98,4.06,4.04,4.10,4.04,4.06,4.10,4.08,4.16,4.16,4.20,4.28,4.24,4.18,4.22,4.12,4.18,4.16,4.16,4.24,4.32,4.36,4.34,4.64,4.72,4.90
GLOW
ลง
94.75,94.50,94.50,94.75,94.75,94.75,95.00,95.00,93.25,93.25,93.25,93.25,93.25,93.50,93.50,93.50,93.25,93.25,93.25,93.50,93.25,93.50,93.75,93.75,93.50,94.00,93.50,94.00,93.75,94.00,94.00,93.75,93.75,93.75,93.75,93.75,93.50,93.50,93.50,93.75,93.75,93.75,93.75,93.75,94.00,93.75,94.00,93.75,94.00,93.75,92.25,91.50,91.50,91.00,90.50,91.00,90.75,88.00,90.75,90.50
ICHI
Sideway
4.96,4.92,4.70,4.66,4.56,4.54,4.50,4.34,4.44,4.40,4.72,4.72,4.86,4.88,4.88,4.80,4.76,4.76,4.80,4.96,4.92,4.96,4.90,4.90,4.86,4.94,4.88,4.88,4.74,4.76,4.76,4.68,4.58,4.48,4.36,4.38,4.40,4.36,4.38,4.40,4.38,4.36,4.36,4.48,4.50,4.44,4.44,4.38,4.38,4.34,4.36,4.40,4.38,4.34,4.30,4.40,4.38,4.34,4.38,4.40
IRPC
ซึมขึ้น
5.90,6.10,5.85,5.80,5.70,5.75,5.80,5.70,5.80,5.75,6.00,5.95,5.95,5.90,6.00,6.00,6.25,6.30,6.35,6.55,6.45,6.50,6.40,6.40,6.45,6.60,6.55,6.60,6.60,6.50,6.55,6.60,6.45,6.45,6.40,6.50,6.55,6.60,6.55,6.60,6.65,6.65,6.70,6.70,6.85,6.95,6.95,6.95,6.85,6.75,6.75,6.70,6.75,6.70,6.60,6.85,6.85,6.85,6.95,6.90
KSL
ซึมขึ้น
3.08,3.02,2.98,3.00,3.04,3.06,3.02,3.00,3.02,3.06,3.06,3.06,3.08,3.08,3.08,3.10,3.14,3.16,3.22,3.22,3.22,3.30,3.30,3.28,3.34,3.32,3.32,3.34,3.30,3.34,3.30,3.28,3.26,3.18,3.14,3.14,3.20,3.16,3.14,3.20,3.22,3.22,3.20,3.24,3.22,3.26,3.30,3.30,3.30,3.26,3.26,3.26,3.48,3.52,3.44,3.32,3.32,3.30,3.28,3.34
LOXLEY
Sideway
2.44,2.48,2.44,2.22,2.20,2.26,2.24,2.22,2.24,2.24,2.20,2.22,2.24,2.22,2.22,2.20,2.22,2.22,2.24,2.22,2.24,2.24,2.22,2.22,2.22,2.24,2.22,2.24,2.22,2.24,2.22,2.24,2.22,2.22,2.22,2.20,2.20,2.20,2.20,2.22,2.20,2.22,2.20,2.22,2.22,2.20,2.22,2.22,2.20,2.18,2.18,2.16,2.18,2.16,2.16,2.20,2.18,2.16,2.24,2.24
MEGA
Sideway
39.50,41.00,38.00,39.75,41.25,41.25,40.50,39.25,40.75,41.00,42.00,41.00,41.00,41.50,41.25,41.00,40.50,40.50,41.50,41.00,40.75,40.75,41.00,41.00,40.75,40.50,40.50,40.50,40.25,40.50,40.00,39.50,39.75,40.00,34.75,36.25,36.50,36.50,36.00,36.25,36.00,36.00,35.75,35.00,35.50,35.00,35.25,35.00,35.00,34.50,35.00,35.00,35.75,35.25,35.75,36.00,36.75,37.50,37.25,37.25
MILL
ซึมขึ้น
1.37,1.36,1.35,1.38,1.38,1.39,1.37,1.35,1.34,1.32,1.33,1.33,1.36,1.36,1.37,1.37,1.37,1.41,1.49,1.46,1.48,1.48,1.52,1.52,1.57,1.57,1.56,1.59,1.59,1.62,1.64,1.65,1.62,1.59,1.60,1.61,1.61,1.60,1.61,1.61,1.62,1.62,1.62,1.64,1.62,1.60,1.62,1.61,1.61,1.60,1.60,1.62,1.67,1.67,1.68,1.71,1.72,1.74,1.72,1.73
MINT
ขึ้น
33.25,32.75,32.25,32.50,32.50,34.25,33.75,32.50,34.00,33.50,33.50,33.75,34.25,34.75,33.75,33.75,33.50,34.00,34.50,34.75,35.00,36.25,36.50,36.50,38.00,38.25,38.00,37.75,38.00,38.75,38.75,38.50,38.00,38.25,37.75,36.75,37.75,37.50,37.25,37.25,37.50,37.25,37.75,38.50,39.00,39.25,39.50,39.25,38.50,38.25,38.75,38.50,38.25,38.00,38.00,38.50,39.50,39.50,40.00,40.25
PTT
Sideway
48,48,48,47.5,48,47.75,47.5,47.75,46.25,46.25,47,48.75,48.5,48,47.5,47.5,47.75,49.5,49.5,51.5,51,50.25,51,51.75,51.25,52.5,52,51.75,51.5,52.25,53,52.5,51.75,51.75,51,50.5,51.5,52.25,51.75,51.75,52.00,51.75,52.00,52.50,52.50,52.00,52.50,52.75,52.25,50.50,50.50,50.00,50.25,48.75,49.50,52.00,51.75,51.00,52.00,52.50
PTTGC
Sideway
79.50,79.00,76.25,73.00,71.25,74.25,73.25,72.00,74.00,73.50,78.00,77.50,77.50,76.25,76.50,74.75,76.75,77.00,79.25,81.00,80.75,81.25,81.50,81.50,81.75,84.50,85.00,84.50,83.25,84.25,84.00,83.75,82.00,82.00,81.50,80.75,81.75,81.50,81.75,82.00,81.25,80.50,80.75,81.75,83.25,83.25,81.75,81.75,80.25,78.75,78.50,78.50,79.00,77.00,77.50,80.00,80.75,80.25,82.00,81.75
SAMART
ซึมขึ้น
7.60,7.50,7.35,7.35,6.90,7.30,7.25,7.10,7.25,7.30,7.35,7.30,7.40,7.50,7.35,7.30,7.25,7.25,7.35,7.35,7.25,7.25,7.30,7.30,7.25,7.25,7.25,7.25,7.25,7.30,7.30,7.30,7.25,7.25,7.10,6.80,6.85,6.95,6.95,6.95,6.90,6.85,6.85,6.85,6.85,6.95,7.00,7.00,7.10,7.00,7.05,7.35,7.30,7.30,7.35,8.00,8.00,8.60,8.70,8.45
SCC
Sideway
410.00,410.00,410.00,414.00,424.00,418.00,414.00,410.00,410.00,416.00,426.00,424.00,428.00,428.00,422.00,422.00,426.00,428.00,426.00,430.00,436.00,446.00,452.00,452.00,448.00,456.00,454.00,452.00,452.00,454.00,454.00,454.00,452.00,446.00,446.00,444.00,450.00,460.00,458.00,456.00,458.00,454.00,456.00,452.00,452.00,454.00,452.00,452.00,452.00,442.00,440.00,442.00,440.00,434.00,434.00,442.00,444.00,442.00,448.00,454.00
SCCC
ขึ้น
205.00,204.00,203.00,201.00,203.00,203.00,205.00,203.00,202.00,203.00,206.00,208.00,210.00,212.00,211.00,212.00,210.00,209.00,210.00,209.00,212.00,225.00,238.00,238.00,238.00,238.00,238.00,238.00,235.00,230.00,232.00,232.00,236.00,233.00,232.00,229.00,232.00,238.00,237.00,235.00,237.00,236.00,236.00,235.00,237.00,236.00,236.00,239.00,243.00,241.00,243.00,244.00,248.00,248.00,248.00,250.00,250.00,250.00,250.00,250.00
SGP
Sideway
9.2,9.5,9.35,9.25,9.2,9.3,9.6,9.55,9.7,9.95,10.1,10.6,10.4,10.8,10.6,10.7,10.5,10.7,10.8,10.8,10.9,11.3,11.2,11.7,11.8,12.3,12,12.3,11.6,11.90,11.80,11.80,11.70,11.20,11.40,11.40,11.50,11.60,11.70,11.70,11.80,11.90,12.00,11.70,11.90,11.90,12.00,12.30,12.60,12.00,12.00,12.40,12.40,12.40,12.40,12.70,12.40,12.30,12.40,12.40
SPRC
Sideway
13.60,13.40,13.10,13.00,13.20,13.30,13.10,13.10,13.00,13.30,13.80,13.70,13.30,13.20,13.30,13.40,13.40,13.60,13.80,14.50,14.70,14.70,14.80,14.80,14.60,15.00,15.00,14.90,14.80,14.80,14.70,14.80,14.80,14.70,14.80,15.60,15.60,15.50,15.60,15.70,15.70,15.80,15.20,15.10,15.30,15.20,14.90,14.90,14.60,14.70,14.70,14.70,14.70,14.70,14.60,14.80,14.80,14.80,14.90,15.00
TASCO
ขึ้น
14.70,14.50,14.10,13.70,13.50,13.90,13.90,13.50,13.10,13.10,13.40,13.30,13.60,13.60,13.50,13.40,13.30,13.60,13.80,14.20,14.30,14.30,14.00,14.00,14.80,15.20,15.00,14.70,14.30,14.30,14.40,14.40,14.20,13.80,14.10,14.00,13.90,14.50,14.80,14.60,14.80,14.80,14.80,15.70,15.60,15.50,15.30,15.70,15.80,15.10,15.30,15.10,15.20,15.00,14.80,15.30,15.30,16.00,16.30,15.80
THCOM
ซึมขึ้น
8.00,7.95,7.70,7.00,7.20,9.00,7.75,7.40,7.60,7.65,7.85,7.90,7.95,8.20,8.25,8.20,8.25,8.20,8.25,8.20,8.15,8.20,8.25,8.25,8.30,8.30,8.75,8.65,8.75,9.20,9.10,9.00,9.25,9.15,9.15,9.10,9.25,9.25,9.70,9.65,9.55,9.85,9.90,9.95,10.10,10.00,10.10,10.30,10.20,9.80,9.80,9.85,9.80,9.75,9.65,9.75,10.10,10.00,10.20,10.10
TOP
ขึ้น
78.50,77.25,77.50,77.75,73.75,75.25,73.00,70.25,69.00,70.50,76.50,77.00,77.50,76.75,78.25,78.00,77.00,78.25,79.50,83.00,82.00,81.25,81.50,81.50,80.25,83.00,82.25,82.75,80.75,80.25,78.75,78.75,80.00,80.50,81.00,83.00,83.50,84.00,83.25,85.50,85.00,85.00,85.50,84.25,84.75,83.50,84.25,86.00,85.75,84.75,86.25,85.25,85.00,83.75,83.75,84.50,86.00,84.75,84.50,86.75
TWPC
ลง
9.30,9.30,9.30,9.30,9.40,9.35,9.40,9.30,9.25,9.15,9.25,9.15,9.15,9.25,9.20,9.15,9.10,9.00,9.05,9.10,9.15,9.20,9.40,9.40,9.25,9.25,9.30,9.30,9.25,9.20,9.30,9.10,9.00,9.00,9.00,8.80,8.85,8.80,8.85,8.85,9.00,9.00,9.00,8.95,9.10,9.10,9.10,8.95,8.95,9.00,9.00,8.90,8.85,8.90,8.90,8.80,8.80,8.80,8.70,8.70
UTP
Sideway
11.70,11.50,11.00,10.60,11.10,11.40,11.30,11.30,11.30,11.80,11.50,11.50,11.50,11.80,11.40,11.60,11.80,11.70,11.70,11.60,11.50,11.70,11.60,11.60,11.60,11.70,11.70,11.80,11.70,11.80,12.20,12.10,12.10,11.80,11.40,11.40,11.60,11.60,11.60,11.70,11.70,11.60,11.50,11.30,11.50,11.50,11.50,11.40,11.50,11.30,11.10,10.80,10.80,11.30,11.10,11.20,11.20,11.20,11.40,11.40