ทรัพยากร
   MAI
   พลังงานและสาธารณูปโภค
   เหมืองแร่

ธุรกิจการเงิน
   MAI
   ธนาคาร
   ประกันภัยและประกันชีวิต
   เงินทุนและหลักทรัพย์

บริการ
   MAI
   การท่องเที่ยวและสันทนาการ
   การแพทย์
   ขนส่งและโลจิสติกส์
   บริการเฉพาะกิจ
   พาณิชย์
   สื่อและสิ่งพิมพ์

สินค้าอุตสาหกรรม
   MAI
   กระดาษและวัสดุการพิมพ์
   บรรจุภัณฑ์
   ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
   ยานยนต์
   วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
   เหล็ก

สินค้าอุปโภคบริโภค
   MAI
   ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
   ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
   แฟชั่น

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
   MAI
   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
   บริการรับเหมาก่อสร้าง
   พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
   วัสดุก่อสร้าง

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
   MAI
   ธุรกิจการเกษตร
   อาหารและเครื่องดื่ม

เทคโนโลยี
   MAI
   ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

31
SETCLMV
AMATA ⇧
Sideway
19.70,20.40,20.20,20.80,21.10,21.30,21.10,21.00,20.20,20.30,20.40,20.50,20.10,20.20,21.40,21.80,21.60,22.70,22.50,22.60,22.60,22.30,22.30,22.80,23.00,24.10,24.70,24.70,24.00,24.70,24.20,23.80,23.30,23.90,23.80,23.90,24.20,23.90,23.40,22.90,22.80,22.80,22.50,22.90,22.70,23.10,23.50,24.10,24.00,24.20,23.70,23.60,24.30,24.30,23.70,23.20,23.70,23.50,22.90,23.20
AMATAV ⇩
ลง
6.60,6.60,6.60,6.35,6.00,5.90,5.95,5.95,5.85,5.95,5.95,5.95,5.95,5.90,5.90,6.00,5.95,5.95,6.10,6.10,6.15,6.15,6.10,6.10,6.15,6.25,6.20,6.15,6.10,6.15,6.05,5.95,5.95,6.00,5.90,6.05,6.00,5.85,5.85,5.90,5.90,5.90,5.90,5.95,6.00,6.00,6.00,6.00,5.95,6.05,6.05,6.05,6.00,6.00,6.00,5.90,5.90,5.85,5.85,5.80
BANPU ⇩
Sideway
19.70,20.00,20.40,20.30,20.20,20.30,20.10,20.20,19.80,19.80,19.70,19.30,19.10,18.80,19.20,19.30,19.10,19.40,19.30,19.50,19.60,19.50,19.50,19.40,19.20,19.10,19.20,19.10,19.00,18.60,18.90,18.60,18.70,18.80,18.30,18.40,18.40,18.50,18.20,17.70,17.50,17.50,16.80,17.20,17.00,17.10,17.10,17.40,17.50,17.70,17.70,17.70,17.90,18.00,17.90,17.50,17.30,17.60,17.50,17.30
BCP ⇧
Sideway
35.75,36.00,36.25,36.25,36.25,36.00,36.50,36.50,36.25,35.25,34.75,34.50,34.25,34.00,35.00,35.75,35.75,36.00,36.00,35.75,35.25,35.25,35.00,35.00,35.50,35.25,35.25,35.00,35.00,35.00,34.50,34.00,33.50,33.50,33.25,33.25,33.50,33.50,33.25,33.00,32.50,32.50,32.00,32.50,32.25,32.50,32.50,33.00,33.00,33.50,33.25,33.25,33.00,33.50,33.00,33.00,32.50,32.25,32.25,32.50
BDMS ⇩
ซึมขึ้น
26.50,26.75,27.00,26.75,26.25,26.25,26.25,26.00,26.25,26.00,26.25,26.50,26.00,26.25,26.25,25.75,25.75,26.00,26.00,25.25,25.25,25.25,25.25,25.50,25.50,25.50,25.25,25.00,25.00,25.00,25.00,24.90,24.80,25.25,24.80,24.90,25.00,25.00,25.00,25.00,25.00,25.00,24.40,24.70,24.30,24.40,24.40,24.50,24.80,24.80,25.00,24.80,25.00,25.00,24.80,24.60,24.40,24.60,25.25,25.00
BGRIM ⇩
ลง
26.00,26.25,26.25,26.50,27.00,26.75,26.75,26.50,26.00,26.25,26.00,26.50,26.00,26.50,26.75,27.50,27.75,28.25,27.50,27.50,27.75,27.50,27.50,27.75,28.25,29.00,29.00,29.00,29.00,28.50,28.25,27.25,28.00,28.50,27.75,28.50,28.75,28.25,28.00,28.00,27.25,27.25,26.75,27.50,27.00,27.25,27.50,28.00,27.75,27.50,27.50,27.00,27.00,27.50,27.25,27.00,27.00,27.00,26.75,26.25
BJC ⇩
ลง
57.00,58.50,57.75,58.50,57.75,58.00,57.75,57.50,55.75,56.25,56.25,56.25,55.25,55.75,58.50,58.75,58.50,59.50,60.00,59.50,60.50,59.00,59.00,59.25,59.75,59.50,59.25,58.00,58.00,57.25,57.00,56.50,56.50,57.75,56.00,57.00,57.50,57.25,57.00,55.50,54.75,54.75,54.50,55.50,55.00,55.50,54.75,55.75,55.25,56.50,56.00,55.50,56.00,56.00,55.50,55.00,55.75,56.00,50.50,50.25
BPP ⇩
ลง
24.40,24.60,24.70,24.90,24.80,24.90,24.80,25.00,24.80,25.25,24.90,24.80,24.50,24.30,24.70,24.60,25.00,25.25,25.00,25.75,25.75,25.50,25.75,25.75,26.25,26.25,26.00,25.50,25.75,25.25,25.00,25.25,24.80,24.80,24.60,24.90,24.80,24.30,24.10,23.50,23.30,23.30,23.50,23.30,23.20,23.40,23.40,23.90,23.70,24.10,23.60,23.80,24.40,24.30,24.00,23.50,23.50,23.30,23.40,23.30
CBG ⇩
Sideway
46.75,46.25,45.75,48.50,47.75,46.25,49.25,52.00,49.75,52.00,54.25,54.50,52.75,52.75,53.75,54.50,55.50,55.00,54.25,54.75,53.75,53.75,54.00,53.75,53.75,54.00,53.50,52.00,52.25,52.50,52.50,51.00,50.25,49.50,47.00,48.00,47.75,47.25,45.00,44.25,43.00,43.00,42.00,43.50,42.75,43.25,43.25,45.25,45.25,46.00,45.00,45.25,45.00,43.25,43.50,44.50,48.50,45.25,45.75,44.75
CK ⇩
ซึมลง
26.00,26.00,26.50,26.50,27.00,26.50,26.25,26.00,26.00,26.00,26.00,26.00,26.25,26.50,27.00,27.00,27.00,27.75,27.50,27.75,27.75,27.25,26.25,26.75,26.75,27.25,27.00,26.75,26.75,26.25,26.50,26.00,26.00,27.00,26.25,26.50,26.50,26.50,26.00,25.50,25.25,25.25,25.00,25.25,25.25,25.25,25.25,25.50,25.25,25.75,25.50,25.50,25.75,25.75,26.00,25.75,25.75,25.75,25.25,25.00
CKP ⇩
Sideway
4.08,4.16,4.16,4.20,4.28,4.24,4.18,4.22,4.12,4.18,4.16,4.16,4.24,4.32,4.36,4.34,4.64,4.72,4.90,5.05,5.00,4.98,4.90,5.35,5.35,5.35,5.25,5.45,5.10,5.15,5.05,5.05,5.05,5.25,5.00,5.10,5.10,5.05,5.00,4.94,4.82,4.82,4.76,4.88,4.80,4.88,4.98,5.00,5.00,5.05,5.00,5.00,5.05,5.45,5.20,5.15,5.25,5.15,5.10,5.05
GLOW ⇩
Sideway
93.75,93.75,93.75,94.00,93.75,94.00,93.75,94.00,93.75,92.25,91.50,91.50,91.00,90.50,91.00,90.75,88.00,90.75,90.50,90.25,88.50,89.00,88.50,88.00,88.00,88.00,88.00,88.00,87.75,88.25,87.25,86.00,86.75,87.50,82.25,83.75,84.00,84.25,84.00,83.25,84.00,84.00,83.25,84.00,84.00,83.25,83.25,83.75,84.50,87.25,86.50,86.25,87.00,86.00,86.50,86.25,87.00,87.75,87.00,86.50
ICHI ⇩
ซึมลง
4.36,4.36,4.48,4.50,4.44,4.44,4.38,4.38,4.34,4.36,4.40,4.38,4.34,4.30,4.40,4.38,4.34,4.38,4.40,4.40,4.62,4.64,4.62,4.66,4.74,4.70,4.72,4.64,4.70,4.64,4.56,4.42,4.38,4.42,4.36,4.34,4.28,4.26,4.22,4.12,4.10,4.10,4.00,4.08,4.06,4.02,4.00,3.98,4.00,4.08,4.02,3.98,4.04,4.02,3.98,3.90,3.90,3.90,3.88,3.86
IRPC ⇧
ซึมลง
6.65,6.70,6.70,6.85,6.95,6.95,6.95,6.85,6.75,6.75,6.70,6.75,6.70,6.60,6.85,6.85,6.85,6.95,6.90,6.95,6.95,7.00,6.95,6.95,6.90,6.80,6.70,6.65,6.70,6.60,6.55,6.45,6.45,6.45,6.30,6.35,6.25,6.30,6.20,6.10,6.00,6.00,5.80,6.05,5.95,6.05,6.05,6.10,6.05,6.15,6.15,6.15,6.00,5.95,5.90,5.75,5.85,5.75,5.70,5.80
KSL ⇧
ซึมลง
3.22,3.20,3.24,3.22,3.26,3.30,3.30,3.30,3.26,3.26,3.26,3.48,3.52,3.44,3.32,3.32,3.30,3.28,3.34,3.40,3.42,3.42,3.38,3.42,3.40,3.38,3.38,3.40,3.48,3.48,3.44,3.36,3.42,3.38,3.36,3.46,3.76,3.78,3.70,3.60,3.32,3.32,3.20,3.30,3.38,3.34,3.28,3.32,3.36,3.32,3.34,3.38,3.32,3.32,3.32,3.16,3.20,3.16,3.16,3.18
LOXLEY
ลง
2.22,2.20,2.22,2.22,2.20,2.22,2.22,2.20,2.18,2.18,2.16,2.18,2.16,2.16,2.20,2.18,2.16,2.24,2.24,2.22,2.24,2.22,2.22,2.22,2.30,2.28,2.28,2.28,2.24,2.22,2.22,2.16,2.16,2.18,2.16,2.14,2.14,2.14,2.14,2.14,2.14,2.14,2.12,2.08,2.06,2.06,2.06,2.06,2.06,2.08,2.06,2.04,2.04,2.02,2.02,2.02,2.00,2.00,1.99,1.99
MEGA ⇩
ลง
36.00,35.75,35.00,35.50,35.00,35.25,35.00,35.00,34.50,35.00,35.00,35.75,35.25,35.75,36.00,36.75,37.50,37.25,37.25,37.00,37.00,36.75,36.25,36.75,36.25,37.25,38.50,38.00,38.25,37.75,37.25,36.00,35.75,37.25,36.75,36.75,36.75,37.50,37.00,37.00,36.25,36.25,35.00,36.00,35.50,35.25,36.00,37.50,36.75,36.75,36.50,36.75,36.50,36.50,36.00,35.50,35.75,36.00,33.50,31.50
MILL ⇩
Sideway
1.62,1.62,1.64,1.62,1.60,1.62,1.61,1.61,1.60,1.60,1.62,1.67,1.67,1.68,1.71,1.72,1.74,1.72,1.73,1.70,1.68,1.69,1.70,1.72,1.76,1.79,1.79,1.80,1.79,1.79,1.80,1.78,1.79,1.88,1.84,1.82,1.83,1.80,1.78,1.78,1.77,1.77,1.76,1.74,1.77,1.77,1.78,1.79,1.77,1.76,1.76,1.76,1.75,1.76,1.75,1.75,1.71,1.80,1.80,1.75
MINT ⇩
ลง
37.25,37.75,38.50,39.00,39.25,39.50,39.25,38.50,38.25,38.75,38.50,38.25,38.00,38.00,38.50,39.50,39.50,40.00,40.25,40.00,39.75,40.00,40.50,40.75,40.50,41.00,41.75,40.75,40.50,39.50,39.50,38.25,38.75,39.25,38.00,38.75,38.25,38.50,37.75,38.50,38.00,38.00,36.75,36.75,36.50,35.00,35.25,36.50,36.25,37.00,37.50,36.75,37.25,37.00,36.75,36.75,35.75,35.75,36.00,35.75
PTT
ซึมลง
51.75,52.00,52.50,52.50,52.00,52.50,52.75,52.25,50.50,50.50,50.00,50.25,48.75,49.50,52.00,51.75,51.00,52.00,52.50,53.50,53.75,54.00,54.00,54.25,54.00,54.25,54.75,54.50,53.50,53.00,52.50,51.75,52.25,54.00,51.00,51.50,51.00,51.00,51.00,50.50,50.25,50.25,48.50,49.50,48.25,48.75,49.25,51.00,49.50,49.75,49.25,49.75,50.25,50.75,49.75,49.75,50.00,49.00,48.75,48.75
PTTGC ⇧
Sideway
80.50,80.75,81.75,83.25,83.25,81.75,81.75,80.25,78.75,78.50,78.50,79.00,77.00,77.50,80.00,80.75,80.25,82.00,81.75,81.25,81.25,79.75,81.00,81.75,81.75,81.25,81.75,80.75,82.00,81.50,80.75,78.25,77.75,79.50,77.00,77.75,77.25,78.50,77.25,76.50,77.00,77.00,74.25,76.00,74.75,75.50,75.00,77.25,76.75,77.75,77.25,77.50,78.50,80.00,79.00,78.75,79.00,76.25,76.75,77.00
SAMART ⇩
ซึมลง
6.85,6.85,6.85,6.85,6.95,7.00,7.00,7.10,7.00,7.05,7.35,7.30,7.30,7.35,8.00,8.00,8.60,8.70,8.45,8.35,8.45,8.35,8.25,8.50,8.45,8.35,8.30,8.25,8.35,8.20,8.05,7.70,8.00,8.05,7.85,7.80,7.85,7.70,7.65,7.40,7.20,7.20,7.10,7.15,7.15,7.15,7.05,7.15,7.45,7.45,7.35,7.05,6.90,6.85,6.85,6.65,6.55,6.70,6.75,6.70
SCC ⇩
ซึมขึ้น
454.00,456.00,452.00,452.00,454.00,452.00,452.00,452.00,442.00,440.00,442.00,440.00,434.00,434.00,442.00,444.00,442.00,448.00,454.00,450.00,458.00,452.00,454.00,452.00,450.00,446.00,448.00,442.00,440.00,436.00,432.00,428.00,424.00,426.00,422.00,420.00,418.00,420.00,416.00,414.00,412.00,412.00,408.00,420.00,408.00,406.00,410.00,418.00,416.00,426.00,422.00,428.00,432.00,432.00,432.00,426.00,436.00,440.00,438.00,436.00
SCCC ⇩
ซึมลง
236.00,236.00,235.00,237.00,236.00,236.00,239.00,243.00,241.00,243.00,244.00,248.00,248.00,248.00,250.00,250.00,250.00,250.00,250.00,252.00,253.00,250.00,250.00,251.00,250.00,250.00,254.00,256.00,255.00,253.00,252.00,249.00,244.00,245.00,241.00,244.00,244.00,245.00,245.00,242.00,241.00,241.00,240.00,243.00,242.00,242.00,244.00,240.00,240.00,244.00,241.00,241.00,242.00,241.00,239.00,236.00,237.00,238.00,237.00,236.00
SGP ⇩
ลง
11.90,12.00,11.70,11.90,11.90,12.00,12.30,12.60,12.00,12.00,12.40,12.40,12.40,12.40,12.70,12.40,12.30,12.40,12.40,12.40,12.30,11.90,11.70,12.10,12.30,12.40,12.50,12.30,12.20,12.00,12.00,11.50,11.30,11.60,11.20,11.50,11.50,11.30,11.10,11.20,10.90,10.90,10.40,10.80,10.60,10.50,10.50,10.60,10.80,10.90,10.80,10.60,10.30,10.50,10.30,10.00,10.00,9.90,9.70,9.45
SPRC ⇧
ลง
15.80,15.20,15.10,15.30,15.20,14.90,14.90,14.60,14.70,14.70,14.70,14.70,14.70,14.60,14.80,14.80,14.80,14.90,15.00,15.20,15.20,14.80,14.70,14.90,14.90,14.90,15.00,14.90,14.90,14.80,14.60,14.50,14.50,14.70,14.40,14.40,14.50,14.40,14.30,14.10,13.90,13.90,13.60,13.80,13.80,14.10,13.90,14.10,14.20,14.30,13.70,13.40,13.30,13.40,13.00,12.80,12.70,12.50,12.50,12.60
TASCO ⇩
Sideway
14.80,14.80,15.70,15.60,15.50,15.30,15.70,15.80,15.10,15.30,15.10,15.20,15.00,14.80,15.30,15.30,16.00,16.30,15.80,15.80,16.20,16.10,16.00,16.20,16.10,16.20,16.10,15.80,15.90,15.50,15.30,14.90,15.20,15.30,14.90,15.10,16.00,15.70,15.50,15.00,14.90,14.90,14.10,14.40,14.10,14.10,14.20,14.60,14.60,15.10,14.90,15.00,14.80,14.80,14.60,14.50,14.60,15.70,15.50,15.10
THCOM ⇩
Sideway
9.85,9.90,9.95,10.10,10.00,10.10,10.30,10.20,9.80,9.80,9.85,9.80,9.75,9.65,9.75,10.10,10.00,10.20,10.10,10.10,10.00,9.90,9.90,9.95,9.85,9.70,9.60,9.55,9.55,9.35,9.35,9.15,9.15,9.15,8.85,8.90,8.90,8.80,8.60,8.40,8.35,8.35,8.00,8.20,8.20,8.25,8.15,8.55,8.40,8.40,8.40,8.40,8.35,8.40,8.40,8.35,8.35,8.30,8.15,8.10
TOP ⇧
ลง
85.00,85.50,84.25,84.75,83.50,84.25,86.00,85.75,84.75,86.25,85.25,85.00,83.75,83.75,84.50,86.00,84.75,84.50,86.75,89.00,87.50,87.00,86.25,86.50,88.00,88.50,87.50,86.50,86.25,84.00,84.00,82.75,82.75,84.25,82.50,83.00,82.50,85.75,84.00,81.00,80.75,80.75,77.50,81.25,79.75,80.25,80.25,84.75,84.25,84.75,83.00,81.75,84.25,85.00,81.00,79.75,78.50,75.50,75.75,77.25
TWPC
Sideway
9.00,9.00,8.95,9.10,9.10,9.10,8.95,8.95,9.00,9.00,8.90,8.85,8.90,8.90,8.80,8.80,8.80,8.70,8.70,8.80,8.85,8.95,8.85,8.80,8.80,8.80,8.80,8.70,8.60,8.50,8.50,8.45,8.40,8.40,8.45,8.35,8.35,8.35,8.40,8.40,8.50,8.50,8.35,8.35,8.40,8.40,8.40,8.45,8.40,8.45,8.40,8.35,8.30,8.25,8.15,8.20,8.25,8.30,8.30,8.30
UTP ⇩
ซึมขึ้น
11.60,11.50,11.30,11.50,11.50,11.50,11.40,11.50,11.30,11.10,10.80,10.80,11.30,11.10,11.20,11.20,11.20,11.40,11.40,11.40,11.30,11.30,11.30,11.40,11.40,11.20,11.40,11.20,11.10,11.00,11.00,10.90,10.90,11.10,10.80,11.00,11.00,10.90,10.90,10.70,10.80,10.80,10.70,10.70,10.70,10.80,10.80,10.80,10.90,10.90,10.90,10.80,10.80,11.20,11.40,11.30,11.40,11.50,11.40,11.20